นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

นราคีรี
Ico64
- สุพัฒธณา - สุขรัตน์
อาจารย์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ความเคลื่อนไหวล่าสุด
  • ไม่มี
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 1

หลัก > supattana.s

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_footer {"description":"footer","asset_updated_at":"2011/05/31 15:03:49 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":28079,"deleted_at":null,"created_at":"2011/04/27 15:33:32 +0700","visibility":null,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"footer.jpg","updated_at":"2011/05/31 19:39:22 +0700","modified_at":"2011/05/31 19:39:22 +0700","media_folder_id":601,"commentable":false,"group_member_commentable":false,"asset_file_size":24996,"last_commented_at":null}
  • Small_header1 {"description":"header1","asset_updated_at":"2011/05/31 15:03:49 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":28078,"deleted_at":null,"created_at":"2011/04/27 15:26:42 +0700","visibility":null,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"header1.jpg","updated_at":"2011/05/31 19:39:21 +0700","modified_at":"2011/05/31 19:39:21 +0700","media_folder_id":601,"commentable":false,"group_member_commentable":false,"asset_file_size":52574,"last_commented_at":null}
  • Small_header {"description":"header","asset_updated_at":"2011/05/31 15:03:49 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":28074,"deleted_at":null,"created_at":"2011/04/26 18:24:26 +0700","visibility":null,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"header.jpg","updated_at":"2011/05/31 19:39:20 +0700","modified_at":"2011/05/31 19:39:20 +0700","media_folder_id":601,"commentable":false,"group_member_commentable":false,"asset_file_size":45407,"last_commented_at":null}
  • Small_bg {"description":"\u003Cp\u003Ebackground\u003C/p\u003E","asset_updated_at":"2011/05/31 15:03:49 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":28073,"deleted_at":null,"created_at":"2011/04/26 17:52:05 +0700","visibility":null,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"bg.jpg","updated_at":"2011/05/31 19:39:20 +0700","modified_at":"2011/05/31 19:39:20 +0700","media_folder_id":601,"commentable":true,"group_member_commentable":false,"asset_file_size":25496,"last_commented_at":null}
  • Small_33bg49im3 {"description":"\u003Cp\u003E\u0e20\u0e32\u0e1e\u0e1e\u0e37\u0e49\u0e19\u0e2b\u0e25\u0e31\u0e07\u003C/p\u003E","asset_updated_at":"2011/05/31 15:03:48 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/png","member_only_readable":false,"id":28062,"deleted_at":null,"created_at":"2011/04/25 22:30:51 +0700","visibility":null,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"33bg49im3.png","updated_at":"2011/05/31 19:39:17 +0700","modified_at":"2011/05/31 19:39:17 +0700","media_folder_id":601,"commentable":false,"group_member_commentable":false,"asset_file_size":4850,"last_commented_at":null}
ขนาดย่อ: