นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Micron
Ico64
ว่าที่ ร.ต.สุนทร บุญมาทัต
นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ
ความเคลื่อนไหวล่าสุด
  • ไม่มี
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 0

หลัก > suntorn.b

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_0003 {"modified_at":"2011/05/31 17:31:43 +0700","id":15070,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"0003.JPG","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 17:31:43 +0700","media_folder_id":255,"description":"0003","created_at":"2009/05/26 13:52:02 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:44:30 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":13442}
  • Small_0002 {"modified_at":"2011/05/31 17:31:42 +0700","id":15069,"commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"0002.JPG","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 17:31:42 +0700","media_folder_id":255,"description":"0002","created_at":"2009/05/26 13:51:38 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:44:30 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":18463}
  • Small_0001 {"modified_at":"2011/05/31 17:31:42 +0700","id":15068,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"0001.JPG","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 17:31:42 +0700","media_folder_id":255,"description":"0001","created_at":"2009/05/26 13:51:09 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:44:30 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":19021}
  • Small_toon {"modified_at":"2011/05/31 17:23:16 +0700","id":14305,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"toon.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 17:23:16 +0700","media_folder_id":255,"description":"Background","created_at":"2009/05/01 10:29:49 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:43:29 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":51703}
  • Small_headerblog {"modified_at":"2011/05/31 17:23:14 +0700","id":14302,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"headerBlog.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 17:23:14 +0700","media_folder_id":255,"description":"Header","created_at":"2009/05/01 10:28:46 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:43:28 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":68953}
  • Small_271297 {"modified_at":"2011/05/31 17:22:53 +0700","id":14266,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"271297.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 17:22:53 +0700","media_folder_id":255,"description":"\u003Cp\u003EMusic\u003C/p\u003E","created_at":"2009/05/01 09:38:52 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:43:26 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":99909}
  • Small_ทรายกับทะเล {"modified_at":"2011/06/01 16:31:32 +0700","id":14043,"commentable":true,"asset_content_type":"image/gif","member_only_commentable":false,"last_commented_at":"2011/02/05 20:59:57 +0700","group_member_commentable":false,"comment_counter":1,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"\u0e17\u0e23\u0e32\u0e22\u0e01\u0e31\u0e1a\u0e17\u0e30\u0e40\u0e25.gif","asset_processing":false,"updated_at":"2011/06/01 16:31:32 +0700","media_folder_id":255,"description":"\u0e40\u0e1e\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e43\u0e2b\u0e49\u0e40\u0e02\u0e49\u0e32\u0e01\u0e31\u0e1a\u0e1a\u0e23\u0e23\u0e22\u0e32\u0e01\u0e32\u0e28 \u0e2b\u0e19\u0e49\u0e32\u0e23\u0e49\u0e2d\u0e19\u0e41\u0e1a\u0e1a\u0e19\u0e35\u0e49 Note \u0e40\u0e1e\u0e25\u0e07\u0e04\u0e23\u0e31\u0e1a\u0026nbsp; \u0e17\u0e23\u0e32\u0e22\u0e01\u0e31\u0e1a\u0e17\u0e30\u0e40\u0e25","created_at":"2009/04/21 08:48:05 +0700","asset_updated_at":"2011/06/01 16:30:19 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":25612}
  • {"modified_at":"2011/06/01 15:34:08 +0700","id":2531,"commentable":true,"asset_content_type":"video/x-ms-asf","member_only_commentable":false,"last_commented_at":"2009/02/11 01:11:18 +0700","group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"\u0e25\u0e39\u0e01\u0e02\u0e2d\u0e07\u0e1e\u0e48\u0e2d.wma","asset_processing":false,"updated_at":"2011/06/01 15:34:08 +0700","media_folder_id":255,"description":"\u003Cp\u003E\u0e02\u0e2d\u0e07\u0e02\u0e27\u0e31\u0e0d\u0e27\u0e31\u0e19\u0e25\u0e30\u0e40\u0e1e\u0e25\u0e07\u0026nbsp; \u0e41\u0e14\u0e48\u0e1c\u0e39\u0e49\u0e17\u0e35\u0e48\u0e40\u0e1b\u0e47\u0e19\u0e1e\u0e48\u0e2d\u0e17\u0e38\u0e01\u0e46\u0e04\u0e19 \u0e19\u0e30\u0e04\u0e23\u0e31\u0e1a \u0e1a\u0e23\u0e23\u0e22\u0e32\u0e01\u0e32\u0e28\u0e27\u0e31\u0e19\u0e1e\u0e48\u0e2d\u0e01\u0e47\u0e1c\u0e48\u0e32\u0e19\u0e44\u0e1b\u0e41\u0e25\u0e49\u0e27 \u0e41\u0e15\u0e48\u0e01\u0e47\u0e04\u0e07\u0e22\u0e31\u0e07\u0e44\u0e21\u0e48\u0e2a\u0e32\u0e22\u0e2a\u0e33\u0e2b\u0e23\u0e31\u0e1a\u0e1c\u0e39\u0e49\u0e17\u0e35\u0e48\u0e21\u0e35\u0e1e\u0e48\u0e2d\u0e43\u0e19\u0e2b\u0e31\u0e27\u0e43\u0e08 \u0e40\u0e2a\u0e21\u0e2d\u0e41\u0e25\u0e30\u0e15\u0e25\u0e2d\u0e14\u0e44\u0e1b\u003C/p\u003E","created_at":"2008/01/02 16:04:54 +0700","asset_updated_at":"2011/06/01 15:29:43 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":912440}
ขนาดย่อ: