นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 1

หลัก > sunaree.b

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_anshwr {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"ansHWR.jpg","created_at":"2013/07/26 16:05:04 +0700","asset_updated_at":"2013/07/26 16:05:04 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2013/07/26 16:05:08 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"ansHWR","asset_file_size":22588,"modified_at":"2013/07/26 16:05:08 +0700","media_folder_id":238,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":41643,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_hwbcharge {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"HWBCharge.jpg","created_at":"2013/07/14 21:23:35 +0700","asset_updated_at":"2013/07/14 21:23:35 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2013/07/14 21:23:38 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"HW\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e08\u0e38B","asset_file_size":55264,"modified_at":"2013/07/14 21:23:38 +0700","media_folder_id":238,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":41352,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_hw-wande2 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"HW-WandE2.jpg","created_at":"2013/07/11 20:19:09 +0700","asset_updated_at":"2013/07/11 20:19:09 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2013/07/11 20:19:13 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"HW-WandE-2","asset_file_size":46617,"modified_at":"2013/07/11 20:19:13 +0700","media_folder_id":238,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":41310,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_hw-wande-1 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"HW-WandE-1.jpg","created_at":"2013/07/04 14:49:29 +0700","asset_updated_at":"2013/07/04 14:49:29 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2013/07/04 14:49:32 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"HW-WandE-1","asset_file_size":64602,"modified_at":"2013/07/04 14:49:32 +0700","media_folder_id":238,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":41165,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_hw-n-3 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"HW-N-3.jpg","created_at":"2013/07/03 10:42:04 +0700","asset_updated_at":"2013/07/03 10:42:04 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2013/07/03 10:42:09 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"HWN3","asset_file_size":40188,"modified_at":"2013/07/03 10:42:09 +0700","media_folder_id":238,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":41126,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_hw-n-2 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"HW-N-2.jpg","created_at":"2013/07/03 10:40:12 +0700","asset_updated_at":"2013/07/03 10:40:12 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2013/07/03 10:40:16 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"HWN2","asset_file_size":26628,"modified_at":"2013/07/03 10:40:16 +0700","media_folder_id":238,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":41125,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_hw-n-1 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"HW-N-1.jpg","created_at":"2013/07/03 10:38:49 +0700","asset_updated_at":"2013/07/03 10:38:49 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2013/07/03 10:38:53 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"HWN1","asset_file_size":53505,"modified_at":"2013/07/03 10:38:53 +0700","media_folder_id":238,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":41124,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_hwkirchhoff2 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"HWkirchhoff2.jpg","created_at":"2013/07/01 00:02:09 +0700","asset_updated_at":"2013/07/01 00:02:09 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2013/07/01 00:02:17 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"HWkirchhoff2","asset_file_size":11004,"modified_at":"2013/07/01 00:02:17 +0700","media_folder_id":238,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":41048,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_hwkirchhoff {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"HWkirchhoff.jpg","created_at":"2013/06/30 23:59:50 +0700","asset_updated_at":"2013/06/30 23:59:50 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2013/06/30 23:59:53 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"HWkirchhoff","asset_file_size":10213,"modified_at":"2013/06/30 23:59:53 +0700","media_folder_id":238,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":41047,"comment_counter":0,"commentable":true}
ขนาดย่อ: