นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 1

หลัก > sukone.p

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_large_monitorlasercurrent {"member_only_commentable":false,"description":"laser current","asset_updated_at":"2014/03/12 11:46:42 +0700","asset_file_name":"large_MonitorLaserCurrent.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":45419,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":46331,"media_folder_id":111,"created_at":"2014/03/12 11:46:42 +0700","modified_at":"2014/03/12 11:46:47 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2014/03/12 11:46:47 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_large_laserpowerwhenfaceproblem {"member_only_commentable":false,"description":"laser current","asset_updated_at":"2014/03/12 11:46:13 +0700","asset_file_name":"large_LaserPowerWhenFaceProblem.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":45418,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":61522,"media_folder_id":111,"created_at":"2014/03/12 11:46:13 +0700","modified_at":"2014/03/12 11:46:19 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2014/03/12 11:46:19 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_large_goodlasercurrent {"member_only_commentable":false,"description":"laser current","asset_updated_at":"2014/03/12 11:45:34 +0700","asset_file_name":"large_GoodLaserCurrent.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":45417,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":49210,"media_folder_id":111,"created_at":"2014/03/12 11:45:34 +0700","modified_at":"2014/03/12 11:45:40 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2014/03/12 11:45:40 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_large_spatialrunpict {"member_only_commentable":false,"description":"spatial run","asset_updated_at":"2014/01/30 14:13:50 +0700","asset_file_name":"large_SpatialRunPict.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":44664,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":67455,"media_folder_id":111,"created_at":"2014/01/30 14:13:50 +0700","modified_at":"2014/01/30 14:14:00 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2014/01/30 14:14:00 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_large_choprib4 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e01\u0e23\u0e30\u0e14\u0e39\u0e01\u0e2d\u0e48\u0e2d\u0e19","asset_updated_at":"2014/01/20 11:38:28 +0700","asset_file_name":"large_ChopRib4.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":44441,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":34381,"media_folder_id":111,"created_at":"2014/01/20 11:38:28 +0700","modified_at":"2014/01/20 11:38:31 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2014/01/20 11:38:31 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_large_choprib3 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e2a\u0e31\u0e1a\u0e01\u0e23\u0e30\u0e14\u0e39\u0e01\u0e2d\u0e48\u0e2d\u0e19","asset_updated_at":"2014/01/20 11:38:00 +0700","asset_file_name":"large_ChopRib3.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":44440,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":42952,"media_folder_id":111,"created_at":"2014/01/20 11:38:00 +0700","modified_at":"2014/01/20 11:38:04 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2014/01/20 11:38:04 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_large_choprib1 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e01\u0e23\u0e30\u0e14\u0e39\u0e01\u0e2d\u0e48\u0e2d\u0e19","asset_updated_at":"2014/01/20 11:37:23 +0700","asset_file_name":"large_ChopRib1.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":44439,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":26604,"media_folder_id":111,"created_at":"2014/01/20 11:37:23 +0700","modified_at":"2014/01/20 11:37:31 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2014/01/20 11:37:31 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_dnaextractionfrombloodusingchelex {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e2a\u0e01\u0e31\u0e14\u0e14\u0e35\u0e40\u0e2d\u0e47\u0e19\u0e40\u0e2d\u0e14\u0e49\u0e27\u0e22 chelex resin","asset_updated_at":"2014/01/16 11:40:28 +0700","asset_file_name":"DNAExtractionFromBloodUsingChelex.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":44313,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":72902,"media_folder_id":111,"created_at":"2014/01/16 11:40:28 +0700","modified_at":"2014/01/16 11:40:33 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2014/01/16 11:40:33 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_large_bone7 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e1f\u0e31\u0e19\u0e17\u0e35\u0e48\u0e1c\u0e48\u0e32\u0e19\u0e01\u0e32\u0e23\u0e1a\u0e14\u0e41\u0e25\u0e49\u0e27","asset_updated_at":"2014/01/16 09:19:14 +0700","asset_file_name":"large_Bone7.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":44307,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":28876,"media_folder_id":111,"created_at":"2014/01/16 09:19:14 +0700","modified_at":"2014/01/16 09:19:22 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2014/01/16 09:19:22 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
ขนาดย่อ: