นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

สุดารัตน์
Ico64
สุดารัตน์ ก่อวุฒิกุลรังษี
บุคลากร
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ความเคลื่อนไหวล่าสุด
  • ไม่มี
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 0

หลัก > sudarat.k

ไม่พบโฟลเดอร์
  • {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 15:02:39 +0700","updated_at":"2011/05/31 19:34:59 +0700","created_at":"2011/02/12 16:37:42 +0700","asset_file_name":"Chinese_New_Year_Greeting.pps","asset_content_type":"application/vnd.ms-office","visibility":null,"member_only_commentable":false,"id":27224,"deleted_at":null,"media_folder_id":328,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"\u003Cp\u003E\u0e41\u0e21\u0e49\u0e08\u0e30\u0e1c\u0e48\u0e32\u0e19\u0e1e\u0e49\u0e19\u0e27\u0e31\u0e19\u0e15\u0e23\u0e38\u0e29\u0e08\u0e35\u0e19\u0e1b\u0e35\u0e01\u0e23\u0e30\u0e15\u0e48\u0e32\u0e22 (\u0e27\u0e31\u0e19\u0e17\u0e35\u0e48 3 \u0e01.\u0e1e.54) \u0e44\u0e1b\u0e41\u0e25\u0e49\u0e27 1 \u0e2a\u0e31\u0e1b\u0e14\u0e32\u0e2b\u0e4c \u0e01\u0e47\u0e22\u0e31\u0e07\u0e2d\u0e22\u0e39\u0e48\u0e43\u0e19\u0e40\u0e14\u0e37\u0e2d\u0e19\u0e01\u0e38\u0e21\u0e20\u0e32\u0e1e\u0e31\u0e19\u0e18\u0e4c\u0026nbsp; \u0e22\u0e31\u0e07\u0e2d\u0e27\u0e22\u0e1e\u0e23\u0e01\u0e31\u0e19\u0e44\u0e14\u0e49 \u0e22\u0e31\u0e07\u0e2d\u0e22\u0e39\u0e48\u0e43\u0e19\u0e0a\u0e48\u0e27\u0e07\u0e09\u0e25\u0e2d\u0e07\u0e40\u0e17\u0e28\u0e01\u0e32\u0e25\u0e15\u0e23\u0e38\u0e29\u0e08\u0e35\u0e19\u0e0b\u0e36\u0e48\u0e07\u0e0a\u0e32\u0e27\u0e08\u0e35\u0e19\u0e41\u0e1c\u0e48\u0e19\u0e14\u0e34\u0e19\u0e43\u0e2b\u0e0d\u0e48\u0e09\u0e25\u0e2d\u0e07\u0e01\u0e31\u0e19 15 \u0e27\u0e31\u0e19\u0026nbsp; \u0e23\u0e39\u0e1b\u0e17\u0e35\u0e48\u0e19\u0e33\u0e21\u0e32\u0e25\u0e07\u0e40\u0e1b\u0e47\u0e19\u0e04\u0e33\u0e2d\u0e27\u0e22\u0e1e\u0e23\u0e20\u0e32\u0e29\u0e32\u0e08\u0e35\u0e19 \u0e41\u0e25\u0e30\u0e20\u0e32\u0e29\u0e32\u0e44\u0e17\u0e22 \u0e23\u0e27\u0e21\u0e17\u0e31\u0e49\u0e07\u0e20\u0e32\u0e1e\u0e01\u0e23\u0e30\u0e15\u0e48\u0e32\u0e22\u0e15\u0e48\u0e32\u0e07\u0e43\u0e19\u0e23\u0e39\u0e1b\u0e41\u0e1a\u0e1a\u0e17\u0e35\u0e48\u0e40\u0e1b\u0e47\u0e19\u0e28\u0e34\u0e25\u0e1b\u0026nbsp;\u0026nbsp; \u003C/p\u003E","modified_at":"2011/05/31 19:34:59 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":5372928,"group_member_commentable":false}
  • {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 15:01:57 +0700","updated_at":"2011/05/31 19:31:20 +0700","created_at":"2010/12/30 13:57:46 +0700","asset_file_name":"Lee_teaches_How_Old_a_Quality.doc","asset_content_type":"application/msword","visibility":null,"member_only_commentable":false,"id":26695,"deleted_at":null,"media_folder_id":328,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"\u003Cspan style=\"font-family: \u0026#39;Angsana New\u0026#39;; color: blue; font-size: 18pt\"\u003E\u0e04\u0e19\u0e2a\u0e39\u0e07\u0e2d\u0e32\u0e22\u0e38\u0e27\u0e31\u0e22\u0e40\u0e01\u0e29\u0e35\u0e22\u0e13\u0e08\u0e30\u0e15\u0e49\u0e2d\u0e07\u0e44\u0e21\u0e48\u0e41\u0e22\u0e01\u0e15\u0e31\u0e27\u0e40\u0e2d\u0e07\u0e44\u0e1b\u0e2d\u0e22\u0e39\u0e48\u0e2d\u0e22\u0e48\u0e32\u0e07\u0e42\u0e14\u0e14\u0e40\u0e14\u0e35\u0e48\u0e22\u0e27 \u0e40\u0e1e\u0e23\u0e32\u0e30\u0e21\u0e19\u0e38\u0e29\u0e22\u0e4c\u0e40\u0e1b\u0e47\u0e19\u0e2a\u0e31\u0e15\u0e27\u0e4c\u0e2a\u0e31\u0e07\u0e04\u0e21 \u0e15\u0e49\u0e2d\u0e07\u0e01\u0e32\u0e23\u0e21\u0e35\u0e2d\u0e30\u0e44\u0e23\u0e21\u0e32\u0e01\u0e23\u0e30\u0e15\u0e38\u0e49\u0e19\u0e15\u0e25\u0e2d\u0e14\u0e40\u0e27\u0e25\u0e32 \u0e41\u0e25\u0e30\u0e15\u0e49\u0e2d\u0e07\u0e1e\u0e1a\u0e1b\u0e30\u0e1c\u0e39\u0e49\u0e04\u0e19 \u0e15\u0e49\u0e2d\u0e07\u0e04\u0e2d\u0e22\u0e15\u0e34\u0e14\u0e15\u0e32\u0e21\u0e40\u0e23\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e07\u0e23\u0e32\u0e27\u0e02\u0e2d\u0e07\u0e2a\u0e31\u0e07\u0e04\u0e21\u0e41\u0e25\u0e30\u0e42\u0e25\u0e01\u0026nbsp; \u003Cspan style=\"font-family: \u0026#39;Angsana New\u0026#39;; color: #993300; font-size: 18pt\"\u003E\u003Cstrong\u003E\u0e17\u0e35\u0e48\u0e2a\u0e33\u0e04\u0e31\u0e0d\u0e2a\u0e33\u0e2b\u0e23\u0e31\u0e1a\u0e04\u0e19\u0e2d\u0e32\u0e22\u0e38\u0e21\u0e32\u0e01\u0e02\u0e36\u0e49\u0e19\u0e04\u0e37\u0e2d \u0e15\u0e49\u0e2d\u0e07\u0e21\u0e35\u0e04\u0e27\u0e32\u0e21\u0e2a\u0e19\u0e43\u0e08\u0e2d\u0e30\u0e44\u0e23\u0e40\u0e1b\u0e47\u0e19\u0e1e\u0e34\u0e40\u0e28\u0e29\u0026nbsp;\u0026nbsp; \u003Cspan style=\"font-family: \u0026#39;Angsana New\u0026#39;; color: #993300; font-size: 18pt\"\u003E\u0e15\u0e49\u0e2d\u0e07\u0e2b\u0e32\u0e40\u0e23\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e07\u0e17\u0e35\u0e48\u0e15\u0e19\u0e40\u0e2d\u0e07\u0e2a\u0e19\u0e43\u0e08\u0e21\u0e32\u0e17\u0e33 \u0e41\u0e25\u0e30\u0e15\u0e49\u0e2d\u0e07\u0e2b\u0e32\u0e2d\u0e30\u0e44\u0e23\u0e17\u0e35\u0e48\u0e17\u0e49\u0e32\u0e17\u0e32\u0e22\u0e15\u0e31\u0e27\u0e40\u0e2d\u0e07\u0e15\u0e25\u0e2d\u0e14\u0e40\u0e27\u0e25\u0e32\u003C/span\u003E\u003C/strong\u003E\u003Cspan style=\"font-family: \u0026#39;Angsana New\u0026#39;; font-size: 18pt\"\u003E\u003Cfont color=\"#000000\"\u003E \u003C/font\u003E\u003C/span\u003E\u003C/span\u003E\u003C/span\u003E","modified_at":"2011/05/31 19:31:20 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":40448,"group_member_commentable":false}
  • {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2011/06/01 16:36:14 +0700","updated_at":"2011/06/01 16:47:19 +0700","created_at":"2010/12/30 09:24:03 +0700","asset_file_name":"Calendar_8,100_years.xls","asset_content_type":"application/vnd.ms-excel","visibility":null,"member_only_commentable":false,"id":26682,"deleted_at":null,"media_folder_id":328,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"\u0e1b\u0e0f\u0e34\u0e17\u0e34\u0e19 8,100 \u0e1b\u0e35\u0026nbsp; \u0e22\u0e49\u0e2d\u0e19\u0e2b\u0e25\u0e31\u0e07\u0e44\u0e14\u0e49\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e32\u0e13 100 \u0e1b\u0e35\u0026nbsp; \u0e44\u0e1b\u0e02\u0e49\u0e32\u0e07\u0e2b\u0e19\u0e49\u0e32\u0e44\u0e14\u0e49\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e32\u0e13 8,000 \u0e1b\u0e35\u0026nbsp; \u0e27\u0e31\u0e19\u0e17\u0e35\u0e48\u0e1b\u0e31\u0e08\u0e08\u0e38\u0e1a\u0e31\u0e19\u0e08\u0e30\u0e40\u0e19\u0e49\u0e19\u0e2a\u0e35\u0e40\u0e02\u0e35\u0e22\u0e27\u0e42\u0e1b\u0e23\u0e41\u0e01\u0e23\u0e21\u0e08\u0e30\u0e23\u0e39\u0e49\u0e08\u0e31\u0e01\u0e27\u0e31\u0e19\u0e2b\u0e22\u0e38\u0e14\u0e23\u0e32\u0e0a\u0e01\u0e32\u0e23\u0e17\u0e35\u0e48\u0e44\u0e21\u0e48\u0e43\u0e0a\u0e48\u0e40\u0e2a\u0e32\u0e23\u0e4c\u0e2d\u0e32\u0e17\u0e34\u0e15\u0e22\u0e4c\u0e41\u0e04\u0e48 3 \u0e1b\u0e35 \u0e04\u0e37\u0e2d\u0e1b\u0e35 51 - 53 \u0e40\u0e1e\u0e23\u0e32\u0e30\u0e1c\u0e39\u0e49\u0e08\u0e31\u0e14\u0e17\u0e33\u0e43\u0e2a\u0e48\u0e44\u0e27\u0e49\u0e41\u0e04\u0e48\u0e19\u0e31\u0e49\u0e19","modified_at":"2011/06/01 16:47:19 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":225792,"group_member_commentable":false}
  • {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:56:30 +0700","updated_at":"2011/05/31 19:09:49 +0700","created_at":"2010/05/28 16:14:38 +0700","asset_file_name":"fruit_label.doc","asset_content_type":"application/msword","visibility":null,"member_only_commentable":false,"id":23117,"deleted_at":null,"media_folder_id":328,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"\u003Cp\u003E\u0e2a\u0e31\u0e07\u0e40\u0e01\u0e15\u0e15\u0e31\u0e27\u0e40\u0e25\u0e02\u0e1a\u0e19\u0e09\u0e25\u0e32\u0e01\u0e1a\u0e19\u0e1c\u0e25\u0e44\u0e21\u0e49\u0026nbsp;\u0026nbsp; \u0e02\u0e36\u0e49\u0e19\u0e15\u0e49\u0e19\u0e14\u0e49\u0e27\u0e22\u0e2b\u0e21\u0e32\u0e22\u0e40\u0e25\u0e02\u0e2d\u0e30\u0e44\u0e23\u0026nbsp; \u0e41\u0e25\u0e30\u0e21\u0e35\u0e01\u0e35\u0e48\u0e2b\u0e25\u0e31\u0e01\u0026nbsp; \u0e2b\u0e21\u0e32\u0e22\u0e04\u0e27\u0e32\u0e21\u0e27\u0e48\u0e32\u0e2d\u0e22\u0e48\u0e32\u0e07\u0e44\u0e23\u003C/p\u003E\u003Cp\u003E\u003Cstrong\u003E\u003Cspan style=\"font-size: 14pt; color: #009900; font-family: \u0026#39;Angsana New\u0026#39;\"\u003E\u0e08\u0e30\u0e40\u0e25\u0e37\u0e2d\u0e01\u0e0b\u0e37\u0e49\u0e2d\u0e1c\u0e25\u0e44\u0e21\u0e49 \u0e08\u0e33\u0e44\u0e27\u0e49\u0e27\u0e48\u0e32\u0e15\u0e31\u0e27\u0e40\u0e25\u0e02\u0e2a\u0e33\u0e04\u0e31\u0e0d\u0e17\u0e35\u0e48\u0e04\u0e38\u0e13\u0e04\u0e27\u0e23\u0e23\u0e39\u0e49 \u0e40\u0e1e\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e08\u0e30\u0e2b\u0e25\u0e35\u0e01\u0e40\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22\u0e07\u0e01\u0e32\u0e23\u0e0b\u0e37\u0e49\u0e2d\u0e1c\u0e25\u0e44\u0e21\u0e49\u0e17\u0e35\u0e48\u0e21\u0e35\u0e2a\u0e32\u0e23\u0e40\u0e04\u0e21\u0e35\u0e41\u0e25\u0e30\u0e1c\u0e25\u0e44\u0e21\u0e49 \u003C/span\u003E\u003Cspan style=\"font-size: 14pt; color: #009900; font-family: \u0026#39;Times New Roman\u0026#39;\"\u003EGMO \u003C/span\u003E\u003C/strong\u003E\u003Cspan style=\"font-size: 12pt; font-family: \u0026#39;Times New Roman\u0026#39;\"\u003E\u003Cbr /\u003E\u003Cbr /\u003E\u003C/span\u003E\u003C/p\u003E","modified_at":"2011/05/31 19:09:49 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":36864,"group_member_commentable":false}
  • {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:56:29 +0700","updated_at":"2011/05/31 19:09:44 +0700","created_at":"2010/05/28 15:01:57 +0700","asset_file_name":"Phytoestrogen.doc","asset_content_type":"application/msword","visibility":null,"member_only_commentable":false,"id":23104,"deleted_at":null,"media_folder_id":328,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"\u003Cp\u003E\u0e1a\u0e17\u0e04\u0e27\u0e32\u0e21\u0e01\u0e25\u0e48\u0e32\u0e27\u0e16\u0e36\u0e07\u0e1c\u0e25\u0e01\u0e32\u0e23\u0e27\u0e34\u0e08\u0e31\u0e22\u0e19\u0e49\u0e33\u0e21\u0e30\u0e1e\u0e23\u0e49\u0e32\u0e27\u0026nbsp;\u0026nbsp; \u0e40\u0e2d\u0e2a\u0e42\u0e15\u0e23\u0e40\u0e08\u0e19\u0026nbsp; \u003Cspan style=\"font-weight: bold; font-size: 18pt; color: blue; font-family: \u0026#39;Angsana New\u0026#39;\"\u003E\u003Cfont color=\"#000000\"\u003E\u0e44\u0e1f\u0e42\u0e15\u0e23\u0e40\u0e2d\u0e2a\u0e42\u0e15\u0e23\u0e40\u0e08\u0e19 \u003Cfont\u003E\u003Cspan style=\"font-family: \u0026#39;Angsana New\u0026#39;\"\u003E\u0e41\u0e25\u0e30\u0e42\u0e23\u0e04\u0e21\u0e30\u0e40\u0e23\u0e47\u0e07 \u003C/span\u003E\u003C/font\u003E\u003C/font\u003E\u003C/span\u003E\u003C/p\u003E\u003Cp\u003E\u003Cspan style=\"font-weight: bold; font-size: 18pt; color: blue; font-family: \u0026#39;Angsana New\u0026#39;\"\u003E\u003Cfont color=\"#000000\"\u003E\u003Cfont\u003E\u003C/font\u003E\u003C/font\u003E\u003C/span\u003E\u003Cfont size=\"5\"\u003E\u003Cspan style=\"font-size: 18pt; color: black; font-family: \u0026#39;Angsana New\u0026#39;\"\u003E\u003Cspan style=\"font-size: 18pt; color: green; font-family: \u0026#39;Angsana New\u0026#39;\"\u003E\u0e44\u0e1f\u0e42\u0e15\u0e23\u0e40\u0e2d\u0e2a\u0e42\u0e15\u0e23\u0e40\u0e08\u0e19\u0e19\u0e31\u0e49\u0e19\u0e21\u0e35\u0e24\u0e17\u0e18\u0e34\u0e4c\u0e17\u0e35\u0e48\u0e40\u0e17\u0e35\u0e22\u0e1a\u0e01\u0e31\u0e1a\u0e40\u0e2d\u0e2a\u0e42\u0e15\u0e23\u0e40\u0e08\u0e19\u0e44\u0e14\u0e49\u0e40\u0e1e\u0e35\u0e22\u0e07\u0e2d\u0e48\u0e2d\u0e19\u0e46\u003C/span\u003E\u003Cspan style=\"font-size: 18pt; color: green; font-family: \u0026#39;Angsana New\u0026#39;\"\u003E\u0026nbsp;\u003Cspan\u003E \u0e40\u0e1e\u0e35\u0e22\u0e07 1 \u0e43\u0e19 500 \u0e16\u0e36\u0e07 1 \u0e43\u0e19 1000 \u0026nbsp;\u0e40\u0e17\u0e48\u0e32\u0e19\u0e31\u0e49\u0e19\u003C/span\u003E\u0026nbsp;\u0026nbsp;\u0026nbsp; \u0026nbsp;\u0026nbsp;\u003Cspan\u003E\u0e1c\u0e25\u0e17\u0e35\u0e48\u0e44\u0e14\u0e49\u0e08\u0e32\u0e01\u0e44\u0e1f\u0e42\u0e15\u0e23 \u0e40\u0e2d\u0e2a\u0e42\u0e15\u0e23\u0e40\u0e08\u0e19\u0e43\u0e19\u0e23\u0e30\u0e14\u0e31\u0e1a\u0e17\u0e35\u0e48\u0e17\u0e32\u0e19\u0e40\u0e1b\u0e47\u0e19\u0e2d\u0e32\u0e2b\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e08\u0e33\u0e27\u0e31\u0e19 \u0e08\u0e36\u0e07\u0e2d\u0e32\u0e08\u0e08\u0e30\u0e0a\u0e48\u0e27\u0e22\u0e44\u0e14\u0e49\u0e1a\u0e49\u0e32\u0e07\u0e40\u0e01\u0e35\u0e48\u0e22\u0e27\u0e01\u0e31\u0e1a\u0e2d\u0e32\u0e01\u0e32\u0e23\u0e17\u0e35\u0e48\u0e02\u0e32\u0e14\u0e2e\u0e2d\u0e23\u0e4c\u0e42\u0e21\u0e19\u0e40\u0e2d\u0e2a\u0e42\u0e15\u0e23\u0e40\u0e08\u0e19 \u0e17\u0e35\u0e48\u0e21\u0e35\u0e1c\u0e25\u0e15\u0e48\u0e2d\u0e23\u0e30\u0e1a\u0e1a\u0e01\u0e32\u0e23\u0e02\u0e22\u0e32\u0e22\u0e15\u0e31\u0e27\u0e02\u0e2d\u0e07\u0e40\u0e2a\u0e49\u0e19\u0e40\u0e25\u0e37\u0e2d\u0e14\u0e17\u0e35\u0e48\u0e17\u0e33\u0e43\u0e2b\u0e49\u0e21\u0e35\u0e2d\u0e32\u0e01\u0e32\u0e23\u0e23\u0e49\u0e2d\u0e19\u0e27\u0e39\u0e1a\u0e27\u0e32\u0e1a(\u003C/span\u003E hot flush)\u003Cspan\u003E\u0e43\u0e19\u0e2b\u0e0d\u0e34\u0e07\u0e17\u0e35\u0e48\u0e40\u0e23\u0e34\u0e48\u0e21\u0e2b\u0e21\u0e14\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e08\u0e33\u0e40\u0e14\u0e37\u0e2d\u0e19\u0e44\u0e14\u0e49\u0e1a\u0e49\u0e32\u0e07\u003C/span\u003E\u0026nbsp;\u003C/span\u003E\u003C/span\u003E\u003C/font\u003E\u003C/p\u003E\u003Cfont size=\"5\"\u003E\u003Cspan style=\"font-size: 18pt; color: black; font-family: \u0026#39;Angsana New\u0026#39;\"\u003E\u003Cspan style=\"font-size: 18pt; color: green; font-family: \u0026#39;Angsana New\u0026#39;\"\u003E\u0026nbsp;\u0026nbsp;\u0026nbsp;\u0026nbsp;\u0026nbsp;\u0026nbsp;\u003Cfont color=\"#993300\"\u003E\u0026nbsp;\u0026nbsp;\u003Cspan style=\"font-size: 18pt; color: green; font-family: \u0026#39;Angsana New\u0026#39;\"\u003E\u0e1c\u0e39\u0e49\u0e40\u0e02\u0e35\u0e22\u0e19\u0e21\u0e35\u0e04\u0e27\u0e32\u0e21\u0e40\u0e2b\u0e47\u0e19\u0e43\u0e19\u0e40\u0e23\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e07\u0e19\u0e35\u0e49\u0e27\u0e48\u0e32.........\u003C/span\u003E \u003C/font\u003E\u003Cfont color=\"#0000ff\"\u003E\u003Cspan style=\"font-size: 18pt; color: green; font-family: \u0026#39;Angsana New\u0026#39;\"\u003E\u0e43\u0e19\u0e23\u0e30\u0e14\u0e31\u0e1a\u0e17\u0e35\u0e48\u0e22\u0e34\u0e48\u0e07\u0e21\u0e35\u0e04\u0e27\u0e32\u0e21\u0e40\u0e02\u0e49\u0e19\u0e02\u0e49\u0e19\u0e02\u0e2d\u0e07\u0e44\u0e1f\u0e42\u0e15\u0e23\u0e40\u0e2d\u0e2a\u0e42\u0e15\u0e23\u0e40\u0e08\u0e19\u0e43\u0e19\u0e23\u0e48\u0e32\u0e07\u0e01\u0e32\u0e22\u0e21\u0e32\u0e01\u0e02\u0e36\u0e49\u0e19\u0e40\u0e17\u0e48\u0e32\u0e43\u0e14\u0e01\u0e47\u0e08\u0e30\u0e22\u0e34\u0e48\u0e07\u0e44\u0e1b\u0e41\u0e22\u0e48\u0e07\u0e17\u0e35\u0e48\u0e01\u0e32\u0e23\u0e08\u0e31\u0e1a\u0e01\u0e31\u0e1a\u0e40\u0e2d\u0e2a\u0e42\u0e15\u0e23\u0e40\u0e08\u0e19\u0e44\u0e14\u0e49\u0e21\u0e32\u0e01\u0e02\u0e36\u0e49\u0e19\u0e40\u0e17\u0e48\u0e32\u0e19\u0e31\u0e49\u0e19 \u0e08\u0e36\u0e07\u0e22\u0e34\u0e48\u0e07\u0e17\u0e33\u0e43\u0e2b\u0e49\u0e21\u0e35\u0e1c\u0e25\u0e14\u0e35\u0e15\u0e48\u0e2d\u0e01\u0e32\u0e23\u0e23\u0e31\u0e01\u0e29\u0e32\u0e21\u0e30\u0e40\u0e23\u0e47\u0e07\u0e40\u0e15\u0e49\u0e32\u0e19\u0e21\u003C/span\u003E\u003Cspan style=\"font-size: 18pt; color: green; font-family: \u0026#39;Angsana New\u0026#39;\"\u003E\u0026nbsp; \u003Cspan\u003E\u0e21\u0e30\u0e40\u0e23\u0e47\u0e07\u0e21\u0e14\u0e25\u0e39\u0e01\u003C/span\u003E\u0026nbsp;\u003Cspan\u003E \u0e41\u0e25\u0e30\u0e43\u0e19\u0e02\u0e13\u0e30\u0e40\u0e14\u0e35\u0e22\u0e27\u0e01\u0e31\u0e19\u0e1c\u0e25\u0e17\u0e35\u0e48\u0e04\u0e25\u0e49\u0e32\u0e22\u0e01\u0e31\u0e1a\u0e40\u0e2d\u0e2a\u0e42\u0e15\u0e23\u0e40\u0e08\u0e19\u0e19\u0e35\u0e49\u0e01\u0e47\u0e08\u0e30\u0e44\u0e1b\u0e02\u0e31\u0e14\u0e02\u0e27\u0e32\u0e07\u0e01\u0e32\u0e23\u0e17\u0e33\u0e07\u0e32\u0e19\u0e02\u0e2d\u0e07\u0e2e\u0e2d\u0e23\u0e4c\u0e42\u0e21\u0e19\u0e40\u0e1e\u0e28\u0e0a\u0e32\u0e22\u0e40\u0e17\u0e2a\u0e42\u0e17\u0e2a\u0e40\u0e15\u0e2d\u0e42\u0e23\u0e19\u0e17\u0e35\u0e48\u0e40\u0e1b\u0e47\u0e19\u0e15\u0e31\u0e27\u0e01\u0e23\u0e30\u0e15\u0e38\u0e49\u0e19\u0e43\u0e2b\u0e49\u0e40\u0e01\u0e34\u0e14\u0e21\u0e30\u0e40\u0e23\u0e47\u0e07\u0e15\u0e48\u0e2d\u0e21\u0e25\u0e39\u0e01\u0e2b\u0e21\u0e32\u0e01\u0e44\u0e14\u0e49\u0e14\u0e49\u0e27\u0e22\u0e40\u0e0a\u0e48\u0e19\u0e01\u0e31\u0e19\u003C/span\u003E\u003C/span\u003E\u003Cspan style=\"font-size: 18pt; color: blue; font-family: \u0026#39;Angsana New\u0026#39;\"\u003E\u0026nbsp;\u003C/span\u003E\u003Cspan style=\"font-size: 10pt; font-family: Verdana\"\u003E\u003C/span\u003E\u003C/font\u003E\u003C/span\u003E\u003C/span\u003E\u003C/font\u003E\u003Cfont size=\"5\"\u003E\u003Cspan style=\"font-size: 18pt; color: black; font-family: \u0026#39;Angsana New\u0026#39;\"\u003E\u003Cspan style=\"font-size: 18pt; color: green; font-family: \u0026#39;Angsana New\u0026#39;\"\u003E \u003Cp\u003E\u0026nbsp;\u003C/p\u003E\u003C/span\u003E\u003C/span\u003E\u003C/font\u003E","modified_at":"2011/05/31 19:09:44 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":110592,"group_member_commentable":false}
  • {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:51:51 +0700","updated_at":"2011/05/31 18:36:18 +0700","created_at":"2010/01/08 16:52:37 +0700","asset_file_name":"190_Healthful_Menu.pdf","asset_content_type":"application/pdf","visibility":null,"member_only_commentable":false,"id":19977,"deleted_at":null,"media_folder_id":328,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"\u0026quot;\u003Cstrong\u003E\u003Cfont color=\"#993300\"\u003E190\u0026nbsp; \u0e40\u0e21\u0e19\u0e39\u0e0a\u0e39\u0e2a\u0e38\u0e02\u0e20\u0e32\u0e1e\u003C/font\u003E\u003C/strong\u003E\u0026quot; \u0e40\u0e1b\u0e47\u0e19\u0e2b\u0e19\u0e31\u0e07\u0e2a\u0e37\u0e2d\u0e17\u0e35\u0e48\u0e01\u0e2d\u0e07\u0e42\u0e20\u0e0a\u0e19\u0e32\u0e01\u0e32\u0e23 \u0e01\u0e23\u0e21\u0e2d\u0e19\u0e32\u0e21\u0e31\u0e22 \u0e01\u0e23\u0e30\u0e17\u0e23\u0e27\u0e07\u0e2a\u0e32\u0e18\u0e32\u0e23\u0e13\u0e2a\u0e38\u0e02 \u0e08\u0e31\u0e14\u0e17\u0e33\u0e02\u0e36\u0e49\u0e19 \u0e40\u0e1e\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e43\u0e2b\u0e49\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e0a\u0e32\u0e0a\u0e19\u0e17\u0e31\u0e48\u0e27\u0e44\u0e1b\u0e15\u0e25\u0e2d\u0e14\u0e08\u0e19\u0e1c\u0e39\u0e49\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e01\u0e2d\u0e1a\u0e01\u0e32\u0e23\u0e23\u0e49\u0e32\u0e19\u0e2d\u0e32\u0e2b\u0e32\u0e23\u0e43\u0e0a\u0e49\u0e40\u0e1b\u0e47\u0e19\u0e41\u0e19\u0e27\u0e17\u0e32\u0e07\u0e43\u0e19\u0e01\u0e32\u0e23\u0e40\u0e25\u0e37\u0e2d\u0e01\u0e1a\u0e23\u0e34\u0e42\u0e20\u0e04\u0e41\u0e25\u0e30\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e01\u0e2d\u0e1a\u0e2d\u0e32\u0e2b\u0e32\u0e23\u0e17\u0e35\u0e48\u0e21\u0e35\u0e04\u0e38\u0e13\u0e04\u0e48\u0e32\u0e15\u0e48\u0e2d\u0e23\u0e48\u0e32\u0e07\u0e01\u0e32\u0e22","modified_at":"2011/05/31 18:36:18 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":1480002,"group_member_commentable":false}
  • {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:51:51 +0700","updated_at":"2011/05/31 18:36:09 +0700","created_at":"2010/01/08 13:46:28 +0700","asset_file_name":"Health.doc","asset_content_type":"application/msword","visibility":null,"member_only_commentable":false,"id":19967,"deleted_at":null,"media_folder_id":328,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"\u003Cspan style=\"font-size: 13.5pt; font-family: Tahoma\"\u003E\u0e15\u0e2d\u0e19\u0e40\u0e25\u0e47\u0e01\u0e46\u0e23\u0e48\u0e32\u0e07\u0e01\u0e32\u0e22\u0e08\u0e30\u0e21\u0e35\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e2a\u0e34\u0e17\u0e18\u0e34\u0e20\u0e32\u0e1e\u0e2a\u0e39\u0e07\u0e43\u0e19\u0e40\u0e23\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e07\u0e15\u0e48\u0e32\u0e07\u0e46\u0e21\u0e32\u0e01\u0e21\u0e32\u0e22\u0e21\u0e35\u0e17\u0e31\u0e49\u0e07\u0e2a\u0e23\u0e49\u0e32\u0e07\u0e40\u0e0b\u0e25\u0e25\u0e4c\u0e43\u0e2b\u0e21\u0e48\u0e17\u0e14\u0e41\u0e17\u0e19\u0e40\u0e0b\u0e25\u0e25\u0e4c\u0e40\u0e01\u0e48\u0e32\u0e17\u0e35\u0e48\u0e15\u0e32\u0e22\u0e2d\u0e22\u0e48\u0e32\u0e07\u0e23\u0e27\u0e14\u0e40\u0e23\u0e47\u0e27\u0e41\u0e25\u0e30\u0e21\u0e35\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e2a\u0e34\u0e17\u0e18\u0e34\u0e20\u0e32\u0e1e\u0e2a\u0e39\u0e07\u0e2f\u0026nbsp; \u003Cspan style=\"font-size: 13.5pt; font-family: Tahoma\"\u003E\u0026nbsp;\u0026nbsp;\u0e40\u0e21\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e42\u0e15\u0e02\u0e36\u0e49\u0e19\u0e41\u0e25\u0e49\u0e27 \u0e40\u0e23\u0e32\u0e40\u0e04\u0e22\u0e0a\u0e34\u0e19\u0e01\u0e31\u0e1a\u0e01\u0e32\u0e23\u0e01\u0e34\u0e19\u0e17\u0e35\u0e48\u0e44\u0e21\u0e48\u0e16\u0e39\u0e01\u0e2a\u0e38\u0e02\u0e25\u0e31\u0e01\u0e29\u0e13\u0e30\u0e15\u0e32\u0e21\u0e43\u0e08\u0e1b\u0e32\u0e01\u003C/span\u003E\u003Cspan style=\"font-size: 13.5pt; font-family: Verdana\"\u003E \u003C/span\u003E\u003Cspan style=\"font-size: 13.5pt; font-family: Tahoma\"\u003E\u0e15\u0e32\u0e21\u0e43\u0e08\u0e0a\u0e2d\u0e1a \u0e01\u0e34\u0e19\u0e2d\u0e32\u0e2b\u0e32\u0e23\u0e44\u0e21\u0e48\u0e04\u0e23\u0e1a \u003C/span\u003E\u003Cspan style=\"font-size: 13.5pt; font-family: Verdana\"\u003E5 \u003C/span\u003E\u003Cspan style=\"font-size: 13.5pt; font-family: Tahoma\"\u003E\u0e2b\u0e21\u0e39\u0e48 \u0e01\u0e34\u0e19\u0e1a\u0e32\u0e07\u0e2d\u0e22\u0e48\u0e32\u0e07\u0e21\u0e32\u0e01\u0e40\u0e01\u0e34\u0e19\u0e44\u0e1b \u0e2d\u0e32\u0e2b\u0e32\u0e23\u0e1a\u0e32\u0e07\u0e2d\u0e22\u0e48\u0e32\u0e07\u0e44\u0e21\u0e48\u0e01\u0e34\u0e19\u0e40\u0e25\u0e22\u003C/span\u003E\u003Cspan style=\"font-size: 13.5pt; font-family: Verdana\"\u003E \u003C/span\u003E\u003Cspan style=\"font-size: 13.5pt; font-family: Tahoma\"\u003E\u0e44\u0e21\u0e48\u0e2d\u0e2d\u0e01\u0e01\u0e33\u0e25\u0e31\u0e07\u0e01\u0e32\u0e22 \u0e44\u0e21\u0e48\u0e1e\u0e31\u0e01\u0e1c\u0e48\u0e2d\u0e19\u0e43\u0e2b\u0e49\u0e40\u0e1e\u0e35\u0e22\u0e07\u0e1e\u0e2d \u0e44\u0e21\u0e48\u0e2d\u0e22\u0e39\u0e48\u0e43\u0e19\u0e17\u0e35\u0e48\u0e1b\u0e25\u0e2d\u0e14\u0e42\u0e1b\u0e23\u0e48\u0e07\u003Cspan\u003E\u0026nbsp; \u003C/span\u003E\u0e44\u0e21\u0e48\u0e17\u0e33\u0e08\u0e34\u0e15\u0e43\u0e08\u0e43\u0e2b\u0e49\u0e2a\u0e14\u0e0a\u0e37\u0e48\u0e19 \u0e43\u0e0a\u0e49\u0e2a\u0e32\u0e23\u0e41\u0e1b\u0e25\u0e01\u0e1b\u0e25\u0e2d\u0e21\u0e40\u0e02\u0e49\u0e32\u0e23\u0e48\u0e32\u0e07\u0e01\u0e32\u0e22\u0e2d\u0e22\u0e39\u0e48\u0e17\u0e38\u0e01\u0e27\u0e31\u0e19\u003C/span\u003E\u003Cspan style=\"font-size: 13.5pt; font-family: Verdana\"\u003E \u003C/span\u003E\u003Cspan style=\"font-size: 13.5pt; font-family: Tahoma\"\u003E\u0e23\u0e48\u0e32\u0e07\u0e01\u0e32\u0e22\u0e01\u0e47\u0e2b\u0e21\u0e14\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e2a\u0e34\u0e17\u0e18\u0e34\u0e20\u0e32\u0e1e\u0e43\u0e19\u0e01\u0e32\u0e23\u0e2a\u0e23\u0e49\u0e32\u0e07 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e17\u0e33\u0e25\u0e32\u0e22\u0e2a\u0e32\u0e23\u0e1e\u0e34\u0e29\u0e41\u0e25\u0e30\u0e02\u0e2d\u0e07\u0e40\u0e2a\u0e35\u0e22\u0e41\u0e25\u0e49\u0e27\u003C/span\u003E\u003Cspan style=\"font-size: 13.5pt; font-family: Verdana\"\u003E \u003C/span\u003E\u003Cspan style=\"font-size: 13.5pt; font-family: Tahoma\"\u003E\u0e19\u0e32\u0e19\u0e44\u0e1b\u0e1c\u0e25\u0e02\u0e2d\u0e07\u0e21\u0e31\u0e19\u0e01\u0e47\u0e08\u0e30\u0e1b\u0e23\u0e32\u0e01\u0e0f\u0e40\u0e1b\u0e47\u0e19\u0e42\u0e23\u0e04\u0e15\u0e48\u0e32\u0e07\u0e46\u0e02\u0e36\u0e49\u0e19\u003C/span\u003E\u003Cspan style=\"font-size: 13.5pt; font-family: Verdana\"\u003E \u003C/span\u003E\u003Cspan style=\"font-size: 13.5pt; font-family: Tahoma\"\u003E\u0e17\u0e33\u0e43\u0e2b\u0e49\u0e40\u0e08\u0e47\u0e1a\u0e44\u0e02\u0e49\u0e44\u0e14\u0e49\u0e1b\u0e4b\u0e27\u0e22\u0e44\u0e14\u0e49\u0e1a\u0e32\u0e07\u0e42\u0e23\u0e04\u0e16\u0e49\u0e32\u0e40\u0e23\u0e34\u0e48\u0e21\u0e40\u0e1b\u0e47\u0e19\u0e41\u0e25\u0e30\u0e15\u0e23\u0e27\u0e08\u0e1e\u0e1a\u0e44\u0e14\u0e49\u0e41\u0e15\u0e48\u0e40\u0e19\u0e34\u0e19 \u0e46 \u0e01\u0e47\u0e1e\u0e2d\u0e08\u0e30\u0e23\u0e31\u0e01\u0e29\u0e32\u0e44\u0e14\u0e49\u003C/span\u003E\u003Cspan style=\"font-size: 13.5pt; font-family: Verdana\"\u003E \u003C/span\u003E\u003Cspan style=\"font-size: 13.5pt; font-family: Tahoma\"\u003E\u0e41\u0e15\u0e48\u0e16\u0e49\u0e32\u0e1e\u0e1a\u0e40\u0e21\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e21\u0e31\u0e19\u0e23\u0e38\u0e01\u0e23\u0e32\u0e21\u0e21\u0e32\u0e01\u0e41\u0e25\u0e49\u0e27\u0e01\u0e47\u0e22\u0e32\u0e01\u0e41\u0e01\u0e48\u0e01\u0e32\u0e23\u0e23\u0e31\u0e01\u0e29\u0e32\u0026nbsp;\u0e1c\u0e39\u0e49\u0e40\u0e02\u0e35\u0e22\u0e19\u003Cspan style=\"font-size: 13.5pt; font-family: Tahoma\"\u003E\u0e21\u0e35\u0e02\u0e49\u0e2d\u0e41\u0e19\u0e30\u0e19\u0e33\u0e43\u0e19\u0e01\u0e32\u0e23\u0e14\u0e39\u0e41\u0e25\u0e2a\u0e38\u0e02\u0e20\u0e32\u0e1e\u0e14\u0e31\u0e07\u0e44\u0e1f\u0e25\u0e4c\u0e17\u0e35\u0e48\u0e41\u0e19\u0e1a\u003C/span\u003E\u003C/span\u003E\u003Cspan style=\"font-size: 10pt; font-family: Verdana\"\u003E\u003C/span\u003E\u003C/span\u003E","modified_at":"2011/05/31 18:36:09 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":27136,"group_member_commentable":false}
  • {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:50:07 +0700","updated_at":"2011/05/31 18:20:59 +0700","created_at":"2009/11/14 13:06:51 +0700","asset_file_name":"wash_kidney.doc","asset_content_type":"application/msword","visibility":null,"member_only_commentable":false,"id":18692,"deleted_at":null,"media_folder_id":328,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"\u003Cp\u003E\u0026nbsp;\u003Cstrong\u003E\u0e15\u0e33\u0e23\u0e32\u0e44\u0e21\u0e48\u0e25\u0e49\u0e32\u0e07\u0e44\u0e15\u003C/strong\u003E \u003C/p\u003E\u003Cp\u003E\u003Cspan style=\"font-size: 18pt; color: #c20000; font-family: \u0026#39;Angsana New\u0026#39;\"\u003E\u0e40\u0e2d\u0e32\u0e40\u0e21\u0e25\u0e47\u0e14\u0e25\u0e34\u0e49\u0e19\u0e08\u0e35\u0e48\u0e21\u0e32\u0e17\u0e33\u0e22\u0e32\u0026nbsp; \u003Cspan style=\"font-size: 18pt; color: #c20000; font-family: \u0026#39;Angsana New\u0026#39;\"\u003E\u0e21\u0e31\u0e19\u0e04\u0e37\u0e2d\u0e22\u0e32\u0e27\u0e34\u0e40\u0e28\u0e29\u0e43\u0e19\u0e01\u0e32\u0e23\u0e23\u0e31\u0e01\u0e29\u0e32\u0e42\u0e23\u0e04\u0e44\u0e15\u003C/span\u003E\u003C/span\u003E\u003C/p\u003E\u003Cspan style=\"font-size: 18pt; color: #c20000; font-family: \u0026#39;Angsana New\u0026#39;\"\u003E\u003Cspan style=\"font-size: 18pt; color: #c20000; font-family: \u0026#39;Angsana New\u0026#39;\"\u003E\u003Cspan style=\"font-size: 18pt; color: #008250; font-family: \u0026#39;Angsana New\u0026#39;\"\u003E\u0e40\u0e21\u0e25\u0e47\u0e14\u0e25\u0e34\u0e49\u0e19\u0e08\u0e35\u0e48\u0e2a\u0e14 \u003C/span\u003E\u003Cspan style=\"font-size: 18pt; color: #008250; font-family: \u0026#39;Angsana New\u0026#39;\"\u003E7 \u003Cspan\u003E\u0e40\u0e21\u0e47\u0e14 \u0e17\u0e38\u0e1a\u0e43\u0e2b\u0e49\u0e41\u0e15\u0e01\u0e41\u0e25\u0e49\u0e27\u0e43\u0e0a\u0e49\u0e1c\u0e49\u0e32\u0e02\u0e32\u0e27\u0e2d\u0e22\u0e48\u0e32\u0e07\u0e1a\u0e32\u0e07 \u0e46 \u0e2b\u0e48\u0e2d\u0e44\u0e27\u0e49 \u003C/span\u003E\u003C/span\u003E\u003Cspan style=\"font-size: 18pt; color: #008250; font-family: \u0026#39;Angsana New\u0026#39;\"\u003E\u0e0b\u0e37\u0e49\u0e2d\u0e40\u0e2a\u0e49\u0e07\u0e08\u0e35\u0e4a\u0e2b\u0e21\u0e39 \u003C/span\u003E\u003Cspan style=\"font-size: 18pt; color: #008250; font-family: \u0026#39;Angsana New\u0026#39;\"\u003E1 \u003Cspan\u003E\u0e25\u0e39\u0e01 \u0e2b\u0e31\u0e48\u0e19\u0e40\u0e1b\u0e47\u0e19\u0e41\u0e1c\u0e48\u0e19\u0e1a\u0e32\u0e07\u0e25\u0e49\u0e32\u0e07\u0e43\u0e2b\u0e49\u0e2a\u0e30\u0e2d\u0e32\u0e14\u0e15\u0e31\u0e14\u0e40\u0e2d\u0e32\u0e40\u0e2d\u0e47\u0e19\u0e2a\u0e35\u0e02\u0e32\u0e27\u0e2d\u0e2d\u0e01 \u003C/span\u003E\u003C/span\u003E\u003Cspan style=\"font-size: 18pt; color: #008250; font-family: \u0026#39;Angsana New\u0026#39;\"\u003E\u0e40\u0e2d\u0e32\u0e19\u0e49\u0e33\u0e0b\u0e32\u0e27\u0e02\u0e49\u0e32\u0e27\u0e04\u0e23\u0e31\u0e49\u0e07\u0e17\u0e35\u0e48 \u003C/span\u003E\u003Cspan style=\"font-size: 18pt; color: #008250; font-family: \u0026#39;Angsana New\u0026#39;\"\u003E2 \u003Cspan\u003E\u0e08\u0e33\u0e19\u0e27\u0e19 \u003C/span\u003E2 \u003Cspan\u003E\u0e0a\u0e32\u0e21 \u0e19\u0e33\u0e40\u0e02\u0e49\u0e32\u0e43\u0e2a\u0e48\u0e43\u0e19\u0e2b\u0e21\u0e49\u0e2d\u0e2b\u0e38\u0e07\u0e02\u0e49\u0e32\u0e27\u0e44\u0e1f\u0e1f\u0e49\u0e32 \u003C/span\u003E\u003C/span\u003E\u003Cspan style=\"font-size: 18pt; font-family: \u0026#39;Angsana New\u0026#39;\"\u003E\u003Cfont color=\"#000000\"\u003E\u0026nbsp; \u003Cspan style=\"color: #008250\"\u003E\u003C/span\u003E\u003C/font\u003E\u003C/span\u003E\u003Cspan style=\"font-size: 18pt; color: #008250; font-family: \u0026#39;Angsana New\u0026#39;\"\u003E\u0e17\u0e33\u0e01\u0e32\u0e23\u0e19\u0e36\u0e49\u0e07\u0e40\u0e1b\u0e47\u0e19\u0e40\u0e27\u0e25\u0e32 \u003C/span\u003E\u003Cspan style=\"font-size: 18pt; color: #008250; font-family: \u0026#39;Angsana New\u0026#39;\"\u003E30 \u003Cspan\u003E\u0e19\u0e32\u0e17\u0e35 \u0e40\u0e2a\u0e23\u0e47\u0e08\u0e41\u0e25\u0e49\u0e27\u0e43\u0e2b\u0e49\u0e14\u0e37\u0e48\u0e21\u0e2b\u0e21\u0e14\u0e04\u0e23\u0e31\u0e49\u0e07\u0e40\u0e14\u0e35\u0e22\u0e27\u0e01\u0e47\u0e08\u0e30\u0e44\u0e14\u0e49\u0e1c\u0e25 \u003C/span\u003E\u003C/span\u003E\u003Cspan style=\"font-size: 18pt; font-family: \u0026#39;Angsana New\u0026#39;\"\u003E\u003C/span\u003E\u003Cp\u003E\u003Cspan style=\"font-size: 18pt; font-family: \u0026#39;Angsana New\u0026#39;\"\u003E\u003Cfont color=\"#000000\"\u003E\u0026nbsp;\u0e1c\u0e39\u0e49\u0e17\u0e35\u0e48\u0e40\u0e02\u0e35\u0e22\u0e19\u0e1a\u0e17\u0e04\u0e27\u0e32\u0e21\u0e19\u0e35\u0e49\u0e44\u0e14\u0e49\u0e1e\u0e49\u0e19\u0e08\u0e32\u0e01\u0e1f\u0e2d\u0e01\u0e44\u0e15\u0e40\u0e1e\u0e23\u0e32\u0e30\u0e15\u0e33\u0e23\u0e32\u0e19\u0e35\u0e49 \u003C/font\u003E\u003C/span\u003E\u003C/p\u003E\u003C/span\u003E\u003C/span\u003E","modified_at":"2011/05/31 18:20:59 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":29696,"group_member_commentable":false}
  • {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:46:12 +0700","updated_at":"2011/05/31 17:47:16 +0700","created_at":"2009/08/08 12:14:11 +0700","asset_file_name":"DeadTel..doc","asset_content_type":"application/msword","visibility":null,"member_only_commentable":false,"id":16329,"deleted_at":null,"media_folder_id":328,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"\u003Cp\u003E\u003Cspan style=\"font-size: 18pt; color: blue; font-family: EucrosiaUPC\"\u003E\u0026nbsp;\u003Cfont color=\"#000000\"\u003E\u003Cspan style=\"font-size: 16pt; font-family: EucrosiaUPC\"\u003E\u0e2b\u0e25\u0e32\u0e22\u0e46\u0e40\u0e1a\u0e2d\u0e23\u0e4c\u0e21\u0e32\u0e42\u0e17\u0e23\u0e41\u0e1b\u0e25\u0e01\u0e46 ..... \u003C/span\u003E\u003C/font\u003E\u003C/span\u003E\u003C/p\u003E\u003Cp\u003E\u003Cspan style=\"font-size: 18pt; color: blue; font-family: EucrosiaUPC\"\u003E\u003Cfont color=\"#000000\"\u003E\u003Cspan style=\"font-size: 16pt; font-family: EucrosiaUPC\"\u003E\u003Cspan style=\"font-size: 18pt; color: blue; font-family: EucrosiaUPC\"\u003E\u0e42\u0e17\u0e23\u0e28\u0e31\u0e1e\u0e17\u0e4c\u0e40\u0e1a\u0e2d\u0e23\u0e4c\u0e19\u0e31\u0e49\u0e19 \u003C/span\u003E\u003Cspan style=\"font-size: 18pt; color: #c0007f; font-family: EucrosiaUPC\"\u003E\u0e44\u0e1b\u0e1e\u0e48\u0e27\u0e07\u0e27\u0e07\u0e08\u0e23\u0e40\u0e02\u0e49\u0e32\u0e01\u0e31\u0e1a \u003C/span\u003E\u003Cspan style=\"font-size: 18pt; color: #c0007f; font-family: Verdana\"\u003E\u0026ldquo; \u003C/span\u003E\u003Cspan style=\"font-size: 18pt; color: #c0007f; font-family: EucrosiaUPC\"\u003E\u0e23\u0e30\u0e40\u0e1a\u0e34\u0e14 \u003C/span\u003E\u003Cspan style=\"font-size: 18pt; color: #c0007f; font-family: Verdana\"\u003E\u0026rdquo; \u003C/span\u003E\u003Cspan style=\"font-size: 18pt; color: #c0007f; font-family: EucrosiaUPC\"\u003E\u0e41\u0e2a\u0e27\u0e07\u0e40\u0e04\u0e23\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e07 \u003C/span\u003E\u003Cspan style=\"font-size: 18pt; color: blue; font-family: Verdana\"\u003E\u003Cspan\u003E\u0026nbsp;\u0026nbsp;\u003C/span\u003E\u003C/span\u003E\u003Cspan style=\"font-size: 18pt; color: blue; font-family: EucrosiaUPC\"\u003E\u0e41\u0e25\u0e49\u0e27\u0e21\u0e31\u0e19\u0e01\u0e47\u0e40\u0e2d\u0e32\u0e44\u0e1b\u0e27\u0e32\u0e07\u0e44\u0e27\u0e49\u0e43\u0e19\u0e17\u0e35\u0e48\u0e25\u0e31\u0e1a\u0e15\u0e32\u0e04\u0e19 \u003C/span\u003E\u003Cspan style=\"font-size: 18pt; color: blue; font-family: Verdana\"\u003E\u0026nbsp; \u003C/span\u003E\u003Cspan style=\"font-size: 18pt; color: blue; font-family: EucrosiaUPC\"\u003E\u0e2b\u0e23\u0e37\u0e2d\u0e43\u0e19\u0e17\u0e35\u0e48\u0e04\u0e19\u0e1e\u0e25\u0e38\u0e01\u0e1e\u0e25\u0e48\u0e32\u0e19\u0e0b\u0e36\u0e48\u0e07\u0e44\u0e21\u0e48\u0e21\u0e35\u0e04\u0e19\u0e2a\u0e19\u0e43\u0e08 \u003C/span\u003E\u003Cspan style=\"font-size: 18pt; color: blue; font-family: Verdana\"\u003E\u003Cspan\u003E\u0026nbsp;\u003C/span\u003E\u003C/span\u003E\u003Cspan style=\"font-size: 18pt; color: blue; font-family: EucrosiaUPC\"\u003E\u0e41\u0e25\u0e49\u0e27\u0e21\u0e31\u0e19\u0e01\u0e47\u0e08\u0e32\u0e01\u0e44\u0e1b\u003C/span\u003E\u003C/span\u003E\u003C/font\u003E\u003C/span\u003E\u003C/p\u003E\u003Cp\u003E\u003Cspan style=\"font-size: 18pt; color: blue; font-family: EucrosiaUPC\"\u003E\u003Cfont color=\"#000000\"\u003E\u003Cspan style=\"font-size: 16pt; font-family: EucrosiaUPC\"\u003E\u0e14\u0e49\u0e27\u0e22\u0e04\u0e27\u0e32\u0e21 \u0e09\u0e07\u0e19 \u0e2a\u0e07\u0e2a\u0e31\u0e22 \u003C/span\u003E\u003Cspan style=\"font-size: 16pt; font-family: Arial\"\u003E\u0026nbsp; \u003C/span\u003E\u003Cspan style=\"font-size: 16pt; font-family: EucrosiaUPC\"\u003E\u0e43\u0e04\u0e23\u0e48\u0e23\u0e39\u0e49\u003C/span\u003E\u003Cspan style=\"font-size: 16pt; font-family: \u0026#39;Angsana New\u0026#39;\"\u003E\u003Cspan\u003E\u0026nbsp; \u003C/span\u003E\u003C/span\u003E\u003Cspan style=\"font-size: 16pt; font-family: EucrosiaUPC\"\u003E\u003Cspan\u003E\u0026nbsp;\u003C/span\u003E\u0e02\u0e2d\u0e07\u0e04\u0e38\u0e13 \u003C/span\u003E\u003Cspan style=\"font-size: 16pt; font-family: Arial\"\u003E\u0026nbsp; \u003C/span\u003E\u003Cspan style=\"font-size: 16pt; font-family: EucrosiaUPC\"\u003E\u0e04\u0e38\u0e13\u0e01\u0e47\u0e08\u0e30\u0e42\u0e17\u0e23\u0e01\u0e25\u0e31\u0e1a\u0e44\u0e1b\u0e2b\u0e32\u0e40\u0e1a\u0e2d\u0e23\u0e4c\u0e19\u0e31\u0e49\u0e19\u003C/span\u003E\u003Cspan style=\"font-size: 16pt; font-family: \u0026#39;Angsana New\u0026#39;\"\u003E\u003Cspan\u003E\u0026nbsp; \u003C/span\u003E\u003C/span\u003E\u003C/font\u003E\u003C/span\u003E\u003C/p\u003E\u003Cp\u003E\u003Cspan style=\"font-size: 18pt; color: blue; font-family: EucrosiaUPC\"\u003E\u003Cfont color=\"#000000\"\u003E\u003C/font\u003E\u003Cstrong\u003E\u003Cspan style=\"font-size: 16pt; color: red; font-family: Verdana\"\u003E\u0026ldquo; \u003C/span\u003E\u003Cspan style=\"font-size: 16pt; color: red; font-family: EucrosiaUPC\"\u003E\u0e2d\u0e32\u0e08 \u003C/span\u003E\u003Cspan style=\"font-size: 16pt; color: red; font-family: Verdana\"\u003E\u0026rdquo; \u003C/span\u003E\u003Cspan style=\"font-size: 16pt; color: red; font-family: EucrosiaUPC\"\u003E\u0e40\u0e1b\u0e47\u0e19\u0e42\u0e17\u0e23\u0e28\u0e31\u0e1e\u0e17\u0e4c\u0e41\u0e2b\u0e48\u0e07\u0e04\u0e27\u0e32\u0e21\u0e15\u0e32\u0e22\u003Cspan\u003E\u0026nbsp; \u003C/span\u003E\u003C/span\u003E\u003C/strong\u003E\u003C/span\u003E\u003C/p\u003E\u003Cp\u003E\u003Cspan style=\"font-size: 18pt; color: blue; font-family: EucrosiaUPC\"\u003E\u003Cstrong\u003E\u003Cspan style=\"font-size: 16pt; color: purple; font-family: EucrosiaUPC\"\u003E\u0e04\u0e38\u0e13\u0e2d\u0e32\u0e08 \u0e01\u0e33\u0e25\u0e31\u0e07 \u003C/span\u003E\u003Cspan style=\"font-size: 16pt; color: purple; font-family: Verdana\"\u003E\u0026ldquo; \u003C/span\u003E\u003Cu\u003E\u003Cspan style=\"font-size: 16pt; color: purple; font-family: EucrosiaUPC\"\u003E\u0e06\u0e48\u0e32\u0e04\u0e19 \u003C/span\u003E\u003C/u\u003E\u003Cspan style=\"font-size: 16pt; color: purple; font-family: Verdana\"\u003E\u0026rdquo; \u003C/span\u003E\u003C/strong\u003E\u003Cspan style=\"font-size: 16pt; color: purple; font-family: EucrosiaUPC\"\u003E\u003Cstrong\u003E\u0e42\u0e14\u0e22\u0e17\u0e35\u0e48\u0e04\u0e38\u0e13\u0e44\u0e21\u0e48\u0e23\u0e39\u0e49\u0e15\u0e31\u0e27\u003C/strong\u003E\u003Cfont color=\"#000000\"\u003E\u003Cspan style=\"font-size: 16pt; font-family: EucrosiaUPC\"\u003E \u003C/span\u003E\u003C/font\u003E\u003C/span\u003E\u003C/span\u003E\u003C/p\u003E","modified_at":"2011/05/31 17:47:16 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":30208,"group_member_commentable":false}
ขนาดย่อ: