นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

สุดา โลมากิจ
Ico64
ความเคลื่อนไหวล่าสุด
  • ไม่มี
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 0

หลัก > suda.l

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_พลุ2 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e1e\u0e25\u0e38","asset_updated_at":"2011/06/01 16:32:46 +0700","asset_file_name":"\u0e1e\u0e25\u0e382.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":20405,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":183233,"media_folder_id":776,"created_at":"2010/01/27 19:24:33 +0700","modified_at":"2011/06/01 16:39:02 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/06/01 16:39:02 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
  • Small_พลุ1 {"member_only_commentable":false,"description":"\u003Cp\u003E\u0e1e\u0e25\u0e38\u003C/p\u003E","asset_updated_at":"2011/06/01 16:32:46 +0700","asset_file_name":"\u0e1e\u0e25\u0e381.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":20404,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":199557,"media_folder_id":776,"created_at":"2010/01/27 19:24:21 +0700","modified_at":"2011/06/01 16:39:02 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/06/01 16:39:02 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
  • Small_unknown_flower3 {"member_only_commentable":false,"description":"unknown - 3","asset_updated_at":"2011/05/31 14:52:27 +0700","asset_file_name":"unknown_flower3.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":20403,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":202068,"media_folder_id":776,"created_at":"2010/01/27 19:24:05 +0700","modified_at":"2011/05/31 18:40:58 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 18:40:58 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
  • Small_unknown_flower2 {"member_only_commentable":false,"description":"unknown - 2","asset_updated_at":"2011/05/31 14:52:27 +0700","asset_file_name":"unknown_flower2.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":20402,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":186049,"media_folder_id":776,"created_at":"2010/01/27 19:23:48 +0700","modified_at":"2011/05/31 18:40:58 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 18:40:58 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
  • Small_rose {"member_only_commentable":false,"description":"rose","asset_updated_at":"2011/05/31 14:52:27 +0700","asset_file_name":"rose.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":20401,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":169594,"media_folder_id":776,"created_at":"2010/01/27 19:23:25 +0700","modified_at":"2011/05/31 18:40:57 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 18:40:57 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
  • Small_unknown_flower {"member_only_commentable":false,"description":"unknown","asset_updated_at":"2011/05/31 14:52:26 +0700","asset_file_name":"unknown_flower.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":20377,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":245809,"media_folder_id":776,"created_at":"2010/01/26 10:33:50 +0700","modified_at":"2011/05/31 18:40:50 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 18:40:50 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
  • Small_queen_of_night {"member_only_commentable":false,"description":"tulip","asset_updated_at":"2011/05/31 14:52:26 +0700","asset_file_name":"queen_of_night.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":20376,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":234159,"media_folder_id":776,"created_at":"2010/01/26 10:33:32 +0700","modified_at":"2011/05/31 18:40:49 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 18:40:49 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
  • Small_panda-2 {"member_only_commentable":false,"description":"panda","asset_updated_at":"2011/05/31 14:52:26 +0700","asset_file_name":"panda-2.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":20375,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":231704,"media_folder_id":776,"created_at":"2010/01/26 10:33:17 +0700","modified_at":"2011/05/31 18:40:48 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 18:40:48 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
  • Small_panda-1 {"member_only_commentable":false,"description":"panda","asset_updated_at":"2011/05/31 14:52:25 +0700","asset_file_name":"panda-1.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":20374,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":203522,"media_folder_id":776,"created_at":"2010/01/26 10:33:03 +0700","modified_at":"2011/05/31 18:40:48 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 18:40:48 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
ขนาดย่อ: