นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

kitty
Ico64
สุชาดา เลิศวณิชย์วัฒนา

HR, Personnel Division, President Office, Prince of Songkla University.
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 0

หลัก > suchada.l

ไม่พบโฟลเดอร์
  • {"comment_counter":0,"asset_file_size":1013254,"member_only_commentable":false,"id":4740,"updated_at":"2011/05/31 15:23:24 +0700","modified_at":"2011/05/31 15:23:24 +0700","deleted_at":null,"last_commented_at":null,"created_at":"2008/02/27 10:28:12 +0700","asset_processing":false,"group_member_commentable":false,"description":"3 rose","commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"3rose.bmp","asset_content_type":"image/bmp","asset_updated_at":"2011/05/31 14:30:47 +0700","visibility":null,"media_folder_id":58}
  • Small_normal_kitty_fairy_pink_1024 {"comment_counter":0,"asset_file_size":19311,"member_only_commentable":false,"id":4651,"updated_at":"2011/05/31 15:22:28 +0700","modified_at":"2011/05/31 15:22:28 +0700","deleted_at":null,"last_commented_at":null,"created_at":"2008/02/26 09:32:24 +0700","asset_processing":false,"group_member_commentable":false,"description":"kitty","commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"normal_kitty_fairy_pink_1024.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","asset_updated_at":"2011/05/31 14:30:43 +0700","visibility":null,"media_folder_id":58}
  • {"comment_counter":0,"asset_file_size":5238,"member_only_commentable":false,"id":4453,"updated_at":"2011/05/31 15:20:01 +0700","modified_at":"2011/05/31 15:20:01 +0700","deleted_at":null,"last_commented_at":null,"created_at":"2008/02/19 16:00:38 +0700","asset_processing":false,"group_member_commentable":false,"description":"work5","commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"work5.bmp","asset_content_type":"image/bmp","asset_updated_at":"2011/05/31 14:30:32 +0700","visibility":null,"media_folder_id":58}
  • {"comment_counter":0,"asset_file_size":5866,"member_only_commentable":false,"id":4452,"updated_at":"2011/05/31 15:20:01 +0700","modified_at":"2011/05/31 15:20:01 +0700","deleted_at":null,"last_commented_at":null,"created_at":"2008/02/19 16:00:19 +0700","asset_processing":false,"group_member_commentable":false,"description":"work4","commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"work4.bmp","asset_content_type":"image/bmp","asset_updated_at":"2011/05/31 14:30:32 +0700","visibility":null,"media_folder_id":58}
  • {"comment_counter":0,"asset_file_size":32278,"member_only_commentable":false,"id":4451,"updated_at":"2011/05/31 15:20:01 +0700","modified_at":"2011/05/31 15:20:01 +0700","deleted_at":null,"last_commented_at":null,"created_at":"2008/02/19 16:00:00 +0700","asset_processing":false,"group_member_commentable":false,"description":"work3","commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"work3.bmp","asset_content_type":"image/bmp","asset_updated_at":"2011/05/31 14:30:32 +0700","visibility":null,"media_folder_id":58}
  • {"comment_counter":0,"asset_file_size":18542,"member_only_commentable":false,"id":4450,"updated_at":"2011/05/31 15:20:00 +0700","modified_at":"2011/05/31 15:20:00 +0700","deleted_at":null,"last_commented_at":null,"created_at":"2008/02/19 15:59:40 +0700","asset_processing":false,"group_member_commentable":false,"description":"work2","commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"work2.bmp","asset_content_type":"image/bmp","asset_updated_at":"2011/05/31 14:30:32 +0700","visibility":null,"media_folder_id":58}
  • {"comment_counter":0,"asset_file_size":28618,"member_only_commentable":false,"id":4449,"updated_at":"2011/05/31 15:20:00 +0700","modified_at":"2011/05/31 15:20:00 +0700","deleted_at":null,"last_commented_at":null,"created_at":"2008/02/19 15:59:19 +0700","asset_processing":false,"group_member_commentable":false,"description":"work1","commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"work1.bmp","asset_content_type":"image/bmp","asset_updated_at":"2011/05/31 14:30:32 +0700","visibility":null,"media_folder_id":58}
  • {"comment_counter":0,"asset_file_size":20318,"member_only_commentable":false,"id":4448,"updated_at":"2011/05/31 15:20:00 +0700","modified_at":"2011/05/31 15:20:00 +0700","deleted_at":null,"last_commented_at":null,"created_at":"2008/02/19 15:58:54 +0700","asset_processing":false,"group_member_commentable":false,"description":"box5","commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"box5.bmp","asset_content_type":"image/bmp","asset_updated_at":"2011/05/31 14:30:32 +0700","visibility":null,"media_folder_id":58}
  • {"comment_counter":0,"asset_file_size":10370,"member_only_commentable":false,"id":4447,"updated_at":"2011/05/31 15:20:00 +0700","modified_at":"2011/05/31 15:20:00 +0700","deleted_at":null,"last_commented_at":null,"created_at":"2008/02/19 15:58:36 +0700","asset_processing":false,"group_member_commentable":false,"description":"box4","commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"box4.bmp","asset_content_type":"image/bmp","asset_updated_at":"2011/05/31 14:30:32 +0700","visibility":null,"media_folder_id":58}
ขนาดย่อ: