นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

kitty
Ico64
สุชาดา เลิศวณิชย์วัฒนา

HR, Personnel Division, President Office, Prince of Songkla University.
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 0

หลัก > suchada.l

ไม่พบโฟลเดอร์
  • {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/bmp","asset_file_name":"3rose.bmp","created_at":"2008/02/27 10:28:12 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:30:47 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 15:23:24 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"3 rose","asset_file_size":1013254,"modified_at":"2011/05/31 15:23:24 +0700","media_folder_id":58,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":4740,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_normal_kitty_fairy_pink_1024 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"normal_kitty_fairy_pink_1024.jpg","created_at":"2008/02/26 09:32:24 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:30:43 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 15:22:28 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"kitty","asset_file_size":19311,"modified_at":"2011/05/31 15:22:28 +0700","media_folder_id":58,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":4651,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/bmp","asset_file_name":"work5.bmp","created_at":"2008/02/19 16:00:38 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:30:32 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 15:20:01 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"work5","asset_file_size":5238,"modified_at":"2011/05/31 15:20:01 +0700","media_folder_id":58,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":4453,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/bmp","asset_file_name":"work4.bmp","created_at":"2008/02/19 16:00:19 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:30:32 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 15:20:01 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"work4","asset_file_size":5866,"modified_at":"2011/05/31 15:20:01 +0700","media_folder_id":58,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":4452,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/bmp","asset_file_name":"work3.bmp","created_at":"2008/02/19 16:00:00 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:30:32 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 15:20:01 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"work3","asset_file_size":32278,"modified_at":"2011/05/31 15:20:01 +0700","media_folder_id":58,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":4451,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/bmp","asset_file_name":"work2.bmp","created_at":"2008/02/19 15:59:40 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:30:32 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 15:20:00 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"work2","asset_file_size":18542,"modified_at":"2011/05/31 15:20:00 +0700","media_folder_id":58,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":4450,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/bmp","asset_file_name":"work1.bmp","created_at":"2008/02/19 15:59:19 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:30:32 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 15:20:00 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"work1","asset_file_size":28618,"modified_at":"2011/05/31 15:20:00 +0700","media_folder_id":58,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":4449,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/bmp","asset_file_name":"box5.bmp","created_at":"2008/02/19 15:58:54 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:30:32 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 15:20:00 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"box5","asset_file_size":20318,"modified_at":"2011/05/31 15:20:00 +0700","media_folder_id":58,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":4448,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/bmp","asset_file_name":"box4.bmp","created_at":"2008/02/19 15:58:36 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:30:32 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 15:20:00 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"box4","asset_file_size":10370,"modified_at":"2011/05/31 15:20:00 +0700","media_folder_id":58,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":4447,"comment_counter":0,"commentable":true}
ขนาดย่อ: