นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ศรีนรา
Ico64
ศรีนรา แมเร๊าะ

งานประชาสัมพันธ์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มอ.หาดใหญ่
Network
Members · Following: 0 · Followed: 9

หลัก > srinara.m

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_retry2560-2 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"retry2560-2.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":780,"visibility":2,"description":"\u0e40\u0e01\u0e29\u0e35\u0e22\u0e13\u0e04\u0e13\u0e30\u0e17\u0e23\u0e31\u0e1e\u0e22\u0e32\u0e01\u0e23\u0e18\u0e23\u0e23\u0e21\u0e0a\u0e32\u0e15\u0e34","created_at":"2017/09/18 13:23:37 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2017/09/18 13:23:37 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2017/09/18 13:23:41 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2017/09/18 13:23:41 +0700","id":61696,"asset_file_size":810232}
  • Small_punpak13 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"punpak13.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":780,"visibility":2,"description":"\u0e1b\u0e31\u0e19\u0e1c\u0e31\u0e01\u0e1b\u0e31\u0e19\u0e2a\u0e38\u0e02","created_at":"2017/07/24 15:49:21 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2017/07/24 15:49:21 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2017/07/24 15:49:23 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2017/07/24 15:49:23 +0700","id":61452,"asset_file_size":119325}
  • Small_punpak12 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"punpak12.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":780,"visibility":2,"description":"\u0e1b\u0e31\u0e19\u0e1c\u0e31\u0e01\u0e1b\u0e31\u0e19\u0e2a\u0e38\u0e02","created_at":"2017/07/24 15:46:31 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2017/07/24 15:46:31 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2017/07/24 15:46:35 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2017/07/24 15:46:35 +0700","id":61451,"asset_file_size":283067}
  • Small_punpak10 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"punpak10.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":780,"visibility":2,"description":"\u0e1b\u0e31\u0e19\u0e1c\u0e31\u0e01\u0e1b\u0e31\u0e19\u0e2a\u0e38\u0e02","created_at":"2017/07/24 15:46:11 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2017/07/24 15:46:11 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2017/07/24 15:46:13 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2017/07/24 15:46:13 +0700","id":61450,"asset_file_size":123203}
  • Small_punpak9 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"punpak9.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":780,"visibility":2,"description":"\u0e1b\u0e31\u0e19\u0e1c\u0e31\u0e01\u0e1b\u0e31\u0e19\u0e2a\u0e38\u0e02","created_at":"2017/07/24 15:45:49 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2017/07/24 15:45:49 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2017/07/24 15:45:51 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2017/07/24 15:45:51 +0700","id":61449,"asset_file_size":175127}
  • Small_punpak8 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"punpak8.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":780,"visibility":2,"description":"\u0e1b\u0e31\u0e19\u0e1c\u0e31\u0e01\u0e1b\u0e31\u0e19\u0e2a\u0e38\u0e02","created_at":"2017/07/24 15:45:26 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2017/07/24 15:45:26 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2017/07/24 15:45:29 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2017/07/24 15:45:29 +0700","id":61448,"asset_file_size":205851}
  • Small_punpak7 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"punpak7.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":780,"visibility":2,"description":"\u0e1b\u0e31\u0e19\u0e1c\u0e31\u0e01\u0e1b\u0e31\u0e19\u0e2a\u0e38\u0e02","created_at":"2017/07/24 15:45:04 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2017/07/24 15:45:03 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2017/07/24 15:45:07 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2017/07/24 15:45:07 +0700","id":61447,"asset_file_size":177223}
  • Small_punpak6 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"punpak6.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":780,"visibility":2,"description":"\u0e1b\u0e31\u0e19\u0e1c\u0e31\u0e01\u0e1b\u0e31\u0e19\u0e2a\u0e38\u0e02","created_at":"2017/07/24 15:42:01 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2017/07/24 15:42:01 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2017/07/24 15:42:04 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2017/07/24 15:42:04 +0700","id":61446,"asset_file_size":144240}
  • Small_punpak5 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"punpak5.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":780,"visibility":2,"description":"\u0e1b\u0e31\u0e19\u0e1c\u0e31\u0e01\u0e1b\u0e31\u0e19\u0e2a\u0e38\u0e02","created_at":"2017/07/24 15:41:42 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2017/07/24 15:41:42 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2017/07/24 15:41:47 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2017/07/24 15:41:47 +0700","id":61445,"asset_file_size":141438}
ขนาดย่อ: