นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ศรีนรา
Ico64
ศรีนรา แมเร๊าะ

งานประชาสัมพันธ์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มอ.หาดใหญ่
Network
Members · Following: 0 · Followed: 9

หลัก > srinara.m

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_asfnr7 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"asfnr7.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":780,"visibility":2,"description":"\u0e04\u0e48\u0e32\u0e22\u0e2d\u0e32\u0e2a\u0e32\u0e1e\u0e31\u0e12\u0e19\u0e32 \u0e21.\u0e2d.5 \u0e27\u0e34\u0e17\u0e22\u0e32\u0e40\u0e02\u0e15","created_at":"2017/06/01 13:57:47 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2017/06/01 13:57:47 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2017/06/01 13:57:57 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2017/06/01 13:57:57 +0700","id":61158,"asset_file_size":127437}
  • Small_asfnr6new {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"asfnr6new.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":780,"visibility":2,"description":"\u0e04\u0e48\u0e32\u0e22\u0e2d\u0e32\u0e2a\u0e32\u0e1e\u0e31\u0e12\u0e19\u0e32 \u0e21.\u0e2d.5 \u0e27\u0e34\u0e17\u0e22\u0e32\u0e40\u0e02\u0e15","created_at":"2017/06/01 13:57:32 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2017/06/01 13:57:32 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2017/06/01 13:57:37 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2017/06/01 13:57:37 +0700","id":61157,"asset_file_size":530752}
  • Small_asfnrmix {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"asfnrmix.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":780,"visibility":2,"description":"\u0e04\u0e48\u0e32\u0e22\u0e2d\u0e32\u0e2a\u0e32\u0e1e\u0e31\u0e12\u0e19\u0e32 \u0e21.\u0e2d.5 \u0e27\u0e34\u0e17\u0e22\u0e32\u0e40\u0e02\u0e15","created_at":"2017/06/01 13:52:15 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2017/06/01 13:52:15 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2017/06/01 13:52:22 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2017/06/01 13:52:22 +0700","id":61156,"asset_file_size":592175}
  • Small_ckbetong {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"CKbetong.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":780,"visibility":2,"description":"\u0e44\u0e01\u0e48\u0e40\u0e1a\u0e15\u0e07","created_at":"2017/06/01 13:50:46 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2017/06/01 13:50:46 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2017/06/01 13:50:49 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2017/06/01 13:50:49 +0700","id":61155,"asset_file_size":252969}
  • Small_sharedance {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"sharedance.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":780,"visibility":2,"description":"\u0e19\u0e32\u0e22\u0e01\u0e23\u0e31\u0e10\u0e21\u0e19\u0e15\u0e23\u0e35\u0e40\u0e22\u0e37\u0e2d\u0e19 \u0e21.\u0e2d.","created_at":"2017/05/25 11:32:05 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2017/05/25 11:32:05 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2017/05/25 11:32:09 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2017/05/25 11:32:09 +0700","id":61123,"asset_file_size":179238}
  • Small_1president_fnr29 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"1president_fnr29.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":780,"visibility":2,"description":"\u0e19\u0e32\u0e22\u0e01\u0e23\u0e31\u0e10\u0e21\u0e19\u0e15\u0e23\u0e35\u0e40\u0e22\u0e37\u0e2d\u0e19 \u0e21.\u0e2d.","created_at":"2017/05/25 11:22:11 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2017/05/25 11:22:11 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2017/05/25 11:22:15 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2017/05/25 11:22:15 +0700","id":61122,"asset_file_size":442465}
  • Small_1president_fnr30 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"1president_fnr30.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":780,"visibility":2,"description":"\u0e19\u0e32\u0e22\u0e01\u0e23\u0e31\u0e10\u0e21\u0e19\u0e15\u0e23\u0e35\u0e40\u0e22\u0e37\u0e2d\u0e19 \u0e21.\u0e2d.","created_at":"2017/05/25 11:21:55 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2017/05/25 11:21:55 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2017/05/25 11:21:58 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2017/05/25 11:21:58 +0700","id":61121,"asset_file_size":208162}
  • Small_1president_fnr31 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"1president_fnr31.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":780,"visibility":2,"description":"\u0e19\u0e32\u0e22\u0e01\u0e23\u0e31\u0e10\u0e21\u0e19\u0e15\u0e23\u0e35\u0e40\u0e22\u0e37\u0e2d\u0e19 \u0e21.\u0e2d.","created_at":"2017/05/25 11:21:35 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2017/05/25 11:21:35 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2017/05/25 11:21:40 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2017/05/25 11:21:40 +0700","id":61120,"asset_file_size":217846}
  • Small_1president_fnr28 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"1president_fnr28.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":780,"visibility":2,"description":"\u0e19\u0e32\u0e22\u0e01\u0e23\u0e31\u0e10\u0e21\u0e19\u0e15\u0e23\u0e35\u0e40\u0e22\u0e37\u0e2d\u0e19 \u0e21.\u0e2d.","created_at":"2017/05/25 11:08:23 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2017/05/25 11:08:23 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2017/05/25 11:08:26 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2017/05/25 11:08:26 +0700","id":61119,"asset_file_size":221661}
ขนาดย่อ: