นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ศรีนรา
Ico64
ศรีนรา แมเร๊าะ

งานประชาสัมพันธ์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มอ.หาดใหญ่
Network
Members · Following: 0 · Followed: 9

หลัก > srinara.m

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_asfnr15 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"asfnr15.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":780,"visibility":2,"description":"\u0e04\u0e48\u0e32\u0e22\u0e2d\u0e32\u0e2a\u0e32\u0e1e\u0e31\u0e12\u0e19\u0e32 \u0e21.\u0e2d.5 \u0e27\u0e34\u0e17\u0e22\u0e32\u0e40\u0e02\u0e15","created_at":"2017/06/01 14:02:39 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2017/06/01 14:02:39 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2017/06/01 14:02:44 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2017/06/01 14:02:44 +0700","id":61167,"asset_file_size":98454}
  • Small_asfnr14-4 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"asfnr14-4.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":780,"visibility":2,"description":"\u0e04\u0e48\u0e32\u0e22\u0e2d\u0e32\u0e2a\u0e32\u0e1e\u0e31\u0e12\u0e19\u0e32 \u0e21.\u0e2d.5 \u0e27\u0e34\u0e17\u0e22\u0e32\u0e40\u0e02\u0e15","created_at":"2017/06/01 14:02:23 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2017/06/01 14:02:23 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2017/06/01 14:02:27 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2017/06/01 14:02:27 +0700","id":61166,"asset_file_size":89271}
  • Small_asfnr14-3 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"asfnr14-3.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":780,"visibility":2,"description":"\u0e04\u0e48\u0e32\u0e22\u0e2d\u0e32\u0e2a\u0e32\u0e1e\u0e31\u0e12\u0e19\u0e32 \u0e21.\u0e2d.5 \u0e27\u0e34\u0e17\u0e22\u0e32\u0e40\u0e02\u0e15","created_at":"2017/06/01 14:02:11 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2017/06/01 14:02:11 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2017/06/01 14:02:14 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2017/06/01 14:02:14 +0700","id":61165,"asset_file_size":147995}
  • Small_asfnr14-2 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"asfnr14-2.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":780,"visibility":2,"description":"\u0e04\u0e48\u0e32\u0e22\u0e2d\u0e32\u0e2a\u0e32\u0e1e\u0e31\u0e12\u0e19\u0e32 \u0e21.\u0e2d.5 \u0e27\u0e34\u0e17\u0e22\u0e32\u0e40\u0e02\u0e15","created_at":"2017/06/01 14:01:56 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2017/06/01 14:01:56 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2017/06/01 14:01:59 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2017/06/01 14:01:59 +0700","id":61164,"asset_file_size":95477}
  • Small_asfnr13 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"asfnr13.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":780,"visibility":2,"description":"\u0e04\u0e48\u0e32\u0e22\u0e2d\u0e32\u0e2a\u0e32\u0e1e\u0e31\u0e12\u0e19\u0e32 \u0e21.\u0e2d.5 \u0e27\u0e34\u0e17\u0e22\u0e32\u0e40\u0e02\u0e15","created_at":"2017/06/01 14:00:15 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2017/06/01 14:00:15 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2017/06/01 14:00:18 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2017/06/01 14:00:18 +0700","id":61163,"asset_file_size":122892}
  • Small_asfnr12 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"asfnr12.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":780,"visibility":2,"description":"\u0e04\u0e48\u0e32\u0e22\u0e2d\u0e32\u0e2a\u0e32\u0e1e\u0e31\u0e12\u0e19\u0e32 \u0e21.\u0e2d.5 \u0e27\u0e34\u0e17\u0e22\u0e32\u0e40\u0e02\u0e15","created_at":"2017/06/01 14:00:02 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2017/06/01 14:00:02 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2017/06/01 14:00:06 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2017/06/01 14:00:06 +0700","id":61162,"asset_file_size":119488}
  • Small_asfnr11 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"asfnr11.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":780,"visibility":2,"description":"\u0e04\u0e48\u0e32\u0e22\u0e2d\u0e32\u0e2a\u0e32\u0e1e\u0e31\u0e12\u0e19\u0e32 \u0e21.\u0e2d.5 \u0e27\u0e34\u0e17\u0e22\u0e32\u0e40\u0e02\u0e15","created_at":"2017/06/01 13:58:25 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2017/06/01 13:58:25 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2017/06/01 13:58:29 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2017/06/01 13:58:29 +0700","id":61161,"asset_file_size":112872}
  • Small_asfnr9 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"asfnr9.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":780,"visibility":2,"description":"\u0e04\u0e48\u0e32\u0e22\u0e2d\u0e32\u0e2a\u0e32\u0e1e\u0e31\u0e12\u0e19\u0e32 \u0e21.\u0e2d.5 \u0e27\u0e34\u0e17\u0e22\u0e32\u0e40\u0e02\u0e15","created_at":"2017/06/01 13:58:13 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2017/06/01 13:58:13 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2017/06/01 13:58:16 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2017/06/01 13:58:16 +0700","id":61160,"asset_file_size":120976}
  • Small_asfnr8 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"asfnr8.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":780,"visibility":2,"description":"\u0e04\u0e48\u0e32\u0e22\u0e2d\u0e32\u0e2a\u0e32\u0e1e\u0e31\u0e12\u0e19\u0e32 \u0e21.\u0e2d.5 \u0e27\u0e34\u0e17\u0e22\u0e32\u0e40\u0e02\u0e15","created_at":"2017/06/01 13:58:00 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2017/06/01 13:58:00 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2017/06/01 13:58:04 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2017/06/01 13:58:04 +0700","id":61159,"asset_file_size":162624}
ขนาดย่อ: