นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Network
Members · Following: 0 · Followed: 1

หลัก > sowaluk.a

ไม่พบโฟลเดอร์
  • {"member_only_commentable":false,"description":"water","asset_updated_at":"2013/10/18 09:14:24 +0700","asset_file_name":"raw-water.pdf","asset_content_type":"application/pdf","member_only_readable":true,"id":43256,"last_commented_at":null,"commentable":false,"asset_file_size":67085,"media_folder_id":1267,"created_at":"2013/10/18 09:14:24 +0700","modified_at":"2013/10/18 09:14:32 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2013/10/18 09:14:32 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_dsc01605-2 {"member_only_commentable":false,"description":"TOC Solid-1","asset_updated_at":"2012/11/29 14:21:06 +0700","asset_file_name":"DSC01605-2.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":37031,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":932354,"media_folder_id":1267,"created_at":"2012/11/29 14:21:06 +0700","modified_at":"2012/11/29 14:21:10 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2012/11/29 14:21:10 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_dsc01604-3 {"member_only_commentable":false,"description":"TOC Liquid-1","asset_updated_at":"2012/11/29 14:20:23 +0700","asset_file_name":"DSC01604-3.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":37030,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":857534,"media_folder_id":1267,"created_at":"2012/11/29 14:20:23 +0700","modified_at":"2012/11/29 14:20:26 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2012/11/29 14:20:26 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_dsc01605-1 {"member_only_commentable":false,"description":"TOC Solid","asset_updated_at":"2012/11/29 11:25:07 +0700","asset_file_name":"DSC01605-1.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":37010,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":127391,"media_folder_id":1267,"created_at":"2012/11/29 11:25:07 +0700","modified_at":"2012/11/29 12:02:34 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2012/11/29 12:02:34 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_dsc01604-2 {"member_only_commentable":false,"description":"TOC Liquid","asset_updated_at":"2012/11/29 11:24:12 +0700","asset_file_name":"DSC01604-2.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":37009,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":119277,"media_folder_id":1267,"created_at":"2012/11/29 11:24:12 +0700","modified_at":"2012/11/29 12:02:33 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2012/11/29 12:02:33 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_image {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e01\u0e34\u0e19\u0e40\u0e08\u0e2b\u0e32\u0e14\u0e43\u0e2b\u0e0d\u0e48","asset_updated_at":"2012/10/19 07:18:17 +0700","asset_file_name":"Image.aspx.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":36341,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":57834,"media_folder_id":1267,"created_at":"2012/10/19 07:18:17 +0700","modified_at":"2012/10/19 08:01:52 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2012/10/19 08:01:52 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
ขนาดย่อ: