นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Network
Members · Following: 0 · Followed: 1

หลัก > sowaluk.a

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_d1 {"member_only_commentable":false,"description":"d1","asset_updated_at":"2015/02/04 09:27:38 +0700","asset_file_name":"d1.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":50843,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":99589,"media_folder_id":1267,"created_at":"2015/02/04 09:27:38 +0700","modified_at":"2015/02/04 09:27:41 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2015/02/04 09:27:41 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_toc12 {"member_only_commentable":false,"description":"TOC12","asset_updated_at":"2014/04/23 14:40:01 +0700","asset_file_name":"TOC12.jpg","asset_content_type":"image/pjpeg","member_only_readable":false,"id":46264,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":59696,"media_folder_id":1267,"created_at":"2014/04/23 14:40:01 +0700","modified_at":"2014/04/23 14:40:13 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2014/04/23 14:40:13 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_money {"member_only_commentable":false,"description":"Money","asset_updated_at":"2014/03/20 09:29:13 +0700","asset_file_name":"Money.jpg","asset_content_type":"image/pjpeg","member_only_readable":false,"id":45548,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":68066,"media_folder_id":1267,"created_at":"2014/03/20 09:29:13 +0700","modified_at":"2014/03/20 09:29:28 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2014/03/20 09:29:28 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_drinking-water1 {"member_only_commentable":false,"description":"drinking-water1","asset_updated_at":"2013/10/21 13:54:59 +0700","asset_file_name":"drinking-water1.JPG","asset_content_type":"image/pjpeg","member_only_readable":false,"id":43272,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":53992,"media_folder_id":1267,"created_at":"2013/10/21 13:54:59 +0700","modified_at":"2013/10/21 13:55:06 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2013/10/21 13:55:06 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_raw-water {"member_only_commentable":false,"description":"raw-water","asset_updated_at":"2013/10/21 13:42:31 +0700","asset_file_name":"raw-water.JPG","asset_content_type":"image/pjpeg","member_only_readable":false,"id":43271,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":50787,"media_folder_id":1267,"created_at":"2013/10/21 13:42:31 +0700","modified_at":"2013/10/21 13:42:40 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2013/10/21 13:42:40 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_drinking-water {"member_only_commentable":false,"description":"drinking-water","asset_updated_at":"2013/10/21 13:41:26 +0700","asset_file_name":"drinking-water.JPG","asset_content_type":"image/pjpeg","member_only_readable":false,"id":43270,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":53925,"media_folder_id":1267,"created_at":"2013/10/21 13:41:26 +0700","modified_at":"2013/10/21 13:41:39 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2013/10/21 13:41:39 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_slide6 {"member_only_commentable":false,"description":"raw_water","asset_updated_at":"2013/10/21 12:01:12 +0700","asset_file_name":"Slide6.JPG","asset_content_type":"image/pjpeg","member_only_readable":false,"id":43269,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":61657,"media_folder_id":1267,"created_at":"2013/10/21 12:01:12 +0700","modified_at":"2013/10/21 12:01:21 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2013/10/21 12:01:21 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_slide5 {"member_only_commentable":false,"description":"drinking_water","asset_updated_at":"2013/10/21 12:00:03 +0700","asset_file_name":"Slide5.JPG","asset_content_type":"image/pjpeg","member_only_readable":false,"id":43268,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":67579,"media_folder_id":1267,"created_at":"2013/10/21 12:00:03 +0700","modified_at":"2013/10/21 12:00:13 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2013/10/21 12:00:13 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • {"member_only_commentable":false,"description":"drinking_water1","asset_updated_at":"2013/10/18 09:25:12 +0700","asset_file_name":"drinking-water.pdf","asset_content_type":"application/pdf","member_only_readable":false,"id":43257,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":72818,"media_folder_id":1267,"created_at":"2013/10/18 09:25:12 +0700","modified_at":"2013/10/18 09:54:50 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2013/10/18 09:54:50 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
ขนาดย่อ: