นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Network
Members · Following: 0 · Followed: 1

Main > sowaluk.a

No folder found
 • Tiny_d9 {"created_at":"2015/02/04 09:32:20 +0700","asset_file_size":85761,"commentable":true,"modified_at":"2015/02/04 09:32:24 +0700","deleted_at":null,"group_member_commentable":true,"visibility":2,"member_only_readable":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"id":50852,"asset_content_type":"image/jpeg","description":"d9","comment_counter":0,"asset_updated_at":"2015/02/04 09:32:20 +0700","asset_file_name":"d9.jpg","updated_at":"2015/02/04 09:32:24 +0700","media_folder_id":1267,"asset_processing":false}
 • Tiny_d10 {"created_at":"2015/02/04 09:31:55 +0700","asset_file_size":78927,"commentable":true,"modified_at":"2015/02/04 09:31:58 +0700","deleted_at":null,"group_member_commentable":true,"visibility":2,"member_only_readable":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"id":50851,"asset_content_type":"image/jpeg","description":"d10","comment_counter":0,"asset_updated_at":"2015/02/04 09:31:55 +0700","asset_file_name":"d10.jpg","updated_at":"2015/02/04 09:31:58 +0700","media_folder_id":1267,"asset_processing":false}
 • Tiny_d8 {"created_at":"2015/02/04 09:30:58 +0700","asset_file_size":80768,"commentable":true,"modified_at":"2015/02/04 09:31:02 +0700","deleted_at":null,"group_member_commentable":true,"visibility":2,"member_only_readable":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"id":50850,"asset_content_type":"image/jpeg","description":"d8","comment_counter":0,"asset_updated_at":"2015/02/04 09:30:58 +0700","asset_file_name":"d8.jpg","updated_at":"2015/02/04 09:31:02 +0700","media_folder_id":1267,"asset_processing":false}
 • Tiny_d7 {"created_at":"2015/02/04 09:30:26 +0700","asset_file_size":81061,"commentable":true,"modified_at":"2015/02/04 09:30:34 +0700","deleted_at":null,"group_member_commentable":true,"visibility":2,"member_only_readable":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"id":50849,"asset_content_type":"image/jpeg","description":"d7","comment_counter":0,"asset_updated_at":"2015/02/04 09:30:26 +0700","asset_file_name":"d7.jpg","updated_at":"2015/02/04 09:30:34 +0700","media_folder_id":1267,"asset_processing":false}
 • Tiny_d6 {"created_at":"2015/02/04 09:29:51 +0700","asset_file_size":78178,"commentable":true,"modified_at":"2015/02/04 09:29:54 +0700","deleted_at":null,"group_member_commentable":true,"visibility":2,"member_only_readable":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"id":50848,"asset_content_type":"image/jpeg","description":"d6","comment_counter":0,"asset_updated_at":"2015/02/04 09:29:51 +0700","asset_file_name":"d6.jpg","updated_at":"2015/02/04 09:29:54 +0700","media_folder_id":1267,"asset_processing":false}
 • Tiny_d5 {"created_at":"2015/02/04 09:29:27 +0700","asset_file_size":76846,"commentable":true,"modified_at":"2015/02/04 09:29:33 +0700","deleted_at":null,"group_member_commentable":true,"visibility":2,"member_only_readable":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"id":50847,"asset_content_type":"image/jpeg","description":"d5","comment_counter":0,"asset_updated_at":"2015/02/04 09:29:27 +0700","asset_file_name":"d5.jpg","updated_at":"2015/02/04 09:29:33 +0700","media_folder_id":1267,"asset_processing":false}
 • Tiny_d4 {"created_at":"2015/02/04 09:28:55 +0700","asset_file_size":87797,"commentable":true,"modified_at":"2015/02/04 09:29:00 +0700","deleted_at":null,"group_member_commentable":true,"visibility":2,"member_only_readable":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"id":50846,"asset_content_type":"image/jpeg","description":"d4","comment_counter":0,"asset_updated_at":"2015/02/04 09:28:55 +0700","asset_file_name":"d4.jpg","updated_at":"2015/02/04 09:29:00 +0700","media_folder_id":1267,"asset_processing":false}
 • Tiny_d3 {"created_at":"2015/02/04 09:28:26 +0700","asset_file_size":89552,"commentable":true,"modified_at":"2015/02/04 09:28:33 +0700","deleted_at":null,"group_member_commentable":true,"visibility":2,"member_only_readable":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"id":50845,"asset_content_type":"image/jpeg","description":"d3","comment_counter":0,"asset_updated_at":"2015/02/04 09:28:26 +0700","asset_file_name":"d3.jpg","updated_at":"2015/02/04 09:28:33 +0700","media_folder_id":1267,"asset_processing":false}
 • Tiny_d2 {"created_at":"2015/02/04 09:28:06 +0700","asset_file_size":46084,"commentable":true,"modified_at":"2015/02/04 09:28:07 +0700","deleted_at":null,"group_member_commentable":true,"visibility":2,"member_only_readable":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"id":50844,"asset_content_type":"image/jpeg","description":"d2","comment_counter":0,"asset_updated_at":"2015/02/04 09:28:05 +0700","asset_file_name":"d2.jpg","updated_at":"2015/02/04 09:28:07 +0700","media_folder_id":1267,"asset_processing":false}
 • Tiny_d1 {"created_at":"2015/02/04 09:27:38 +0700","asset_file_size":99589,"commentable":true,"modified_at":"2015/02/04 09:27:41 +0700","deleted_at":null,"group_member_commentable":true,"visibility":2,"member_only_readable":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"id":50843,"asset_content_type":"image/jpeg","description":"d1","comment_counter":0,"asset_updated_at":"2015/02/04 09:27:38 +0700","asset_file_name":"d1.jpg","updated_at":"2015/02/04 09:27:41 +0700","media_folder_id":1267,"asset_processing":false}
 • Tiny_toc12 {"created_at":"2014/04/23 14:40:01 +0700","asset_file_size":59696,"commentable":true,"modified_at":"2014/04/23 14:40:13 +0700","deleted_at":null,"group_member_commentable":true,"visibility":2,"member_only_readable":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"id":46264,"asset_content_type":"image/pjpeg","description":"TOC12","comment_counter":0,"asset_updated_at":"2014/04/23 14:40:01 +0700","asset_file_name":"TOC12.jpg","updated_at":"2014/04/23 14:40:13 +0700","media_folder_id":1267,"asset_processing":false}
 • Tiny_money {"created_at":"2014/03/20 09:29:13 +0700","asset_file_size":68066,"commentable":true,"modified_at":"2014/03/20 09:29:28 +0700","deleted_at":null,"group_member_commentable":true,"visibility":2,"member_only_readable":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"id":45548,"asset_content_type":"image/pjpeg","description":"Money","comment_counter":0,"asset_updated_at":"2014/03/20 09:29:13 +0700","asset_file_name":"Money.jpg","updated_at":"2014/03/20 09:29:28 +0700","media_folder_id":1267,"asset_processing":false}
 • Tiny_drinking-water1 {"created_at":"2013/10/21 13:54:59 +0700","asset_file_size":53992,"commentable":true,"modified_at":"2013/10/21 13:55:06 +0700","deleted_at":null,"group_member_commentable":true,"visibility":2,"member_only_readable":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"id":43272,"asset_content_type":"image/pjpeg","description":"drinking-water1","comment_counter":0,"asset_updated_at":"2013/10/21 13:54:59 +0700","asset_file_name":"drinking-water1.JPG","updated_at":"2013/10/21 13:55:06 +0700","media_folder_id":1267,"asset_processing":false}
 • Tiny_raw-water {"created_at":"2013/10/21 13:42:31 +0700","asset_file_size":50787,"commentable":true,"modified_at":"2013/10/21 13:42:40 +0700","deleted_at":null,"group_member_commentable":true,"visibility":2,"member_only_readable":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"id":43271,"asset_content_type":"image/pjpeg","description":"raw-water","comment_counter":0,"asset_updated_at":"2013/10/21 13:42:31 +0700","asset_file_name":"raw-water.JPG","updated_at":"2013/10/21 13:42:40 +0700","media_folder_id":1267,"asset_processing":false}
 • Tiny_drinking-water {"created_at":"2013/10/21 13:41:26 +0700","asset_file_size":53925,"commentable":true,"modified_at":"2013/10/21 13:41:39 +0700","deleted_at":null,"group_member_commentable":true,"visibility":2,"member_only_readable":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"id":43270,"asset_content_type":"image/pjpeg","description":"drinking-water","comment_counter":0,"asset_updated_at":"2013/10/21 13:41:26 +0700","asset_file_name":"drinking-water.JPG","updated_at":"2013/10/21 13:41:39 +0700","media_folder_id":1267,"asset_processing":false}
 • Tiny_slide6 {"created_at":"2013/10/21 12:01:12 +0700","asset_file_size":61657,"commentable":true,"modified_at":"2013/10/21 12:01:21 +0700","deleted_at":null,"group_member_commentable":true,"visibility":2,"member_only_readable":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"id":43269,"asset_content_type":"image/pjpeg","description":"raw_water","comment_counter":0,"asset_updated_at":"2013/10/21 12:01:12 +0700","asset_file_name":"Slide6.JPG","updated_at":"2013/10/21 12:01:21 +0700","media_folder_id":1267,"asset_processing":false}
 • Tiny_slide5 {"created_at":"2013/10/21 12:00:03 +0700","asset_file_size":67579,"commentable":true,"modified_at":"2013/10/21 12:00:13 +0700","deleted_at":null,"group_member_commentable":true,"visibility":2,"member_only_readable":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"id":43268,"asset_content_type":"image/pjpeg","description":"drinking_water","comment_counter":0,"asset_updated_at":"2013/10/21 12:00:03 +0700","asset_file_name":"Slide5.JPG","updated_at":"2013/10/21 12:00:13 +0700","media_folder_id":1267,"asset_processing":false}
 • {"created_at":"2013/10/18 09:25:12 +0700","asset_file_size":72818,"commentable":true,"modified_at":"2013/10/18 09:54:50 +0700","deleted_at":null,"group_member_commentable":true,"visibility":2,"member_only_readable":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"id":43257,"asset_content_type":"application/pdf","description":"drinking_water1","comment_counter":0,"asset_updated_at":"2013/10/18 09:25:12 +0700","asset_file_name":"drinking-water.pdf","updated_at":"2013/10/18 09:54:50 +0700","media_folder_id":1267,"asset_processing":false}
 • {"created_at":"2013/10/18 09:14:24 +0700","asset_file_size":67085,"commentable":false,"modified_at":"2013/10/18 09:14:32 +0700","deleted_at":null,"group_member_commentable":true,"visibility":2,"member_only_readable":true,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"id":43256,"asset_content_type":"application/pdf","description":"water","comment_counter":0,"asset_updated_at":"2013/10/18 09:14:24 +0700","asset_file_name":"raw-water.pdf","updated_at":"2013/10/18 09:14:32 +0700","media_folder_id":1267,"asset_processing":false}
 • Tiny_dsc01605-2 {"created_at":"2012/11/29 14:21:06 +0700","asset_file_size":932354,"commentable":true,"modified_at":"2012/11/29 14:21:10 +0700","deleted_at":null,"group_member_commentable":true,"visibility":2,"member_only_readable":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"id":37031,"asset_content_type":"image/jpeg","description":"TOC Solid-1","comment_counter":0,"asset_updated_at":"2012/11/29 14:21:06 +0700","asset_file_name":"DSC01605-2.JPG","updated_at":"2012/11/29 14:21:10 +0700","media_folder_id":1267,"asset_processing":false}
 • Tiny_dsc01604-3 {"created_at":"2012/11/29 14:20:23 +0700","asset_file_size":857534,"commentable":true,"modified_at":"2012/11/29 14:20:26 +0700","deleted_at":null,"group_member_commentable":true,"visibility":2,"member_only_readable":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"id":37030,"asset_content_type":"image/jpeg","description":"TOC Liquid-1","comment_counter":0,"asset_updated_at":"2012/11/29 14:20:23 +0700","asset_file_name":"DSC01604-3.JPG","updated_at":"2012/11/29 14:20:26 +0700","media_folder_id":1267,"asset_processing":false}
 • Tiny_dsc01605-1 {"created_at":"2012/11/29 11:25:07 +0700","asset_file_size":127391,"commentable":true,"modified_at":"2012/11/29 12:02:34 +0700","deleted_at":null,"group_member_commentable":true,"visibility":2,"member_only_readable":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"id":37010,"asset_content_type":"image/jpeg","description":"TOC Solid","comment_counter":0,"asset_updated_at":"2012/11/29 11:25:07 +0700","asset_file_name":"DSC01605-1.JPG","updated_at":"2012/11/29 12:02:34 +0700","media_folder_id":1267,"asset_processing":false}
 • Tiny_dsc01604-2 {"created_at":"2012/11/29 11:24:12 +0700","asset_file_size":119277,"commentable":true,"modified_at":"2012/11/29 12:02:33 +0700","deleted_at":null,"group_member_commentable":true,"visibility":2,"member_only_readable":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"id":37009,"asset_content_type":"image/jpeg","description":"TOC Liquid","comment_counter":0,"asset_updated_at":"2012/11/29 11:24:12 +0700","asset_file_name":"DSC01604-2.JPG","updated_at":"2012/11/29 12:02:33 +0700","media_folder_id":1267,"asset_processing":false}
 • Tiny_image {"created_at":"2012/10/19 07:18:17 +0700","asset_file_size":57834,"commentable":true,"modified_at":"2012/10/19 08:01:52 +0700","deleted_at":null,"group_member_commentable":true,"visibility":2,"member_only_readable":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"id":36341,"asset_content_type":"image/jpeg","description":"\u0e01\u0e34\u0e19\u0e40\u0e08\u0e2b\u0e32\u0e14\u0e43\u0e2b\u0e0d\u0e48","comment_counter":0,"asset_updated_at":"2012/10/19 07:18:17 +0700","asset_file_name":"Image.aspx.jpg","updated_at":"2012/10/19 08:01:52 +0700","media_folder_id":1267,"asset_processing":false}
Thumbnail Size: