นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Network
Members · Following: 0 · Followed: 1

หลัก > sowaluk.a

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_d9 {"member_only_commentable":false,"description":"d9","asset_updated_at":"2015/02/04 09:32:20 +0700","asset_file_name":"d9.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":50852,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":85761,"media_folder_id":1267,"created_at":"2015/02/04 09:32:20 +0700","modified_at":"2015/02/04 09:32:24 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2015/02/04 09:32:24 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_d10 {"member_only_commentable":false,"description":"d10","asset_updated_at":"2015/02/04 09:31:55 +0700","asset_file_name":"d10.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":50851,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":78927,"media_folder_id":1267,"created_at":"2015/02/04 09:31:55 +0700","modified_at":"2015/02/04 09:31:58 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2015/02/04 09:31:58 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_d8 {"member_only_commentable":false,"description":"d8","asset_updated_at":"2015/02/04 09:30:58 +0700","asset_file_name":"d8.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":50850,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":80768,"media_folder_id":1267,"created_at":"2015/02/04 09:30:58 +0700","modified_at":"2015/02/04 09:31:02 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2015/02/04 09:31:02 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_d7 {"member_only_commentable":false,"description":"d7","asset_updated_at":"2015/02/04 09:30:26 +0700","asset_file_name":"d7.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":50849,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":81061,"media_folder_id":1267,"created_at":"2015/02/04 09:30:26 +0700","modified_at":"2015/02/04 09:30:34 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2015/02/04 09:30:34 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_d6 {"member_only_commentable":false,"description":"d6","asset_updated_at":"2015/02/04 09:29:51 +0700","asset_file_name":"d6.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":50848,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":78178,"media_folder_id":1267,"created_at":"2015/02/04 09:29:51 +0700","modified_at":"2015/02/04 09:29:54 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2015/02/04 09:29:54 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_d5 {"member_only_commentable":false,"description":"d5","asset_updated_at":"2015/02/04 09:29:27 +0700","asset_file_name":"d5.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":50847,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":76846,"media_folder_id":1267,"created_at":"2015/02/04 09:29:27 +0700","modified_at":"2015/02/04 09:29:33 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2015/02/04 09:29:33 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_d4 {"member_only_commentable":false,"description":"d4","asset_updated_at":"2015/02/04 09:28:55 +0700","asset_file_name":"d4.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":50846,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":87797,"media_folder_id":1267,"created_at":"2015/02/04 09:28:55 +0700","modified_at":"2015/02/04 09:29:00 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2015/02/04 09:29:00 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_d3 {"member_only_commentable":false,"description":"d3","asset_updated_at":"2015/02/04 09:28:26 +0700","asset_file_name":"d3.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":50845,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":89552,"media_folder_id":1267,"created_at":"2015/02/04 09:28:26 +0700","modified_at":"2015/02/04 09:28:33 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2015/02/04 09:28:33 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_d2 {"member_only_commentable":false,"description":"d2","asset_updated_at":"2015/02/04 09:28:05 +0700","asset_file_name":"d2.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":50844,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":46084,"media_folder_id":1267,"created_at":"2015/02/04 09:28:06 +0700","modified_at":"2015/02/04 09:28:07 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2015/02/04 09:28:07 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
ขนาดย่อ: