นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 1

หลัก > sowaluk.a

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_d9 {"asset_file_name":"d9.jpg","visibility":2,"modified_at":"2015/02/04 09:32:24 +0700","media_folder_id":1267,"description":"d9","updated_at":"2015/02/04 09:32:24 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2015/02/04 09:32:20 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":85761,"id":50852,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2015/02/04 09:32:20 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
  • Small_d10 {"asset_file_name":"d10.jpg","visibility":2,"modified_at":"2015/02/04 09:31:58 +0700","media_folder_id":1267,"description":"d10","updated_at":"2015/02/04 09:31:58 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2015/02/04 09:31:55 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":78927,"id":50851,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2015/02/04 09:31:55 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
  • Small_d8 {"asset_file_name":"d8.jpg","visibility":2,"modified_at":"2015/02/04 09:31:02 +0700","media_folder_id":1267,"description":"d8","updated_at":"2015/02/04 09:31:02 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2015/02/04 09:30:58 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":80768,"id":50850,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2015/02/04 09:30:58 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
  • Small_d7 {"asset_file_name":"d7.jpg","visibility":2,"modified_at":"2015/02/04 09:30:34 +0700","media_folder_id":1267,"description":"d7","updated_at":"2015/02/04 09:30:34 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2015/02/04 09:30:26 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":81061,"id":50849,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2015/02/04 09:30:26 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
  • Small_d6 {"asset_file_name":"d6.jpg","visibility":2,"modified_at":"2015/02/04 09:29:54 +0700","media_folder_id":1267,"description":"d6","updated_at":"2015/02/04 09:29:54 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2015/02/04 09:29:51 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":78178,"id":50848,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2015/02/04 09:29:51 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
  • Small_d5 {"asset_file_name":"d5.jpg","visibility":2,"modified_at":"2015/02/04 09:29:33 +0700","media_folder_id":1267,"description":"d5","updated_at":"2015/02/04 09:29:33 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2015/02/04 09:29:27 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":76846,"id":50847,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2015/02/04 09:29:27 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
  • Small_d4 {"asset_file_name":"d4.jpg","visibility":2,"modified_at":"2015/02/04 09:29:00 +0700","media_folder_id":1267,"description":"d4","updated_at":"2015/02/04 09:29:00 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2015/02/04 09:28:55 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":87797,"id":50846,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2015/02/04 09:28:55 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
  • Small_d3 {"asset_file_name":"d3.jpg","visibility":2,"modified_at":"2015/02/04 09:28:33 +0700","media_folder_id":1267,"description":"d3","updated_at":"2015/02/04 09:28:33 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2015/02/04 09:28:26 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":89552,"id":50845,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2015/02/04 09:28:26 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
  • Small_d2 {"asset_file_name":"d2.jpg","visibility":2,"modified_at":"2015/02/04 09:28:07 +0700","media_folder_id":1267,"description":"d2","updated_at":"2015/02/04 09:28:07 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2015/02/04 09:28:06 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":46084,"id":50844,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2015/02/04 09:28:05 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
ขนาดย่อ: