นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Network
Members · Following: 0 · Followed: 1

Main > sowaluk.a

No folder found
 • Ico64_d9 {"member_only_commentable":false,"description":"d9","asset_updated_at":"2015/02/04 09:32:20 +0700","asset_file_name":"d9.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":50852,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":85761,"media_folder_id":1267,"created_at":"2015/02/04 09:32:20 +0700","modified_at":"2015/02/04 09:32:24 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2015/02/04 09:32:24 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Ico64_d10 {"member_only_commentable":false,"description":"d10","asset_updated_at":"2015/02/04 09:31:55 +0700","asset_file_name":"d10.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":50851,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":78927,"media_folder_id":1267,"created_at":"2015/02/04 09:31:55 +0700","modified_at":"2015/02/04 09:31:58 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2015/02/04 09:31:58 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Ico64_d8 {"member_only_commentable":false,"description":"d8","asset_updated_at":"2015/02/04 09:30:58 +0700","asset_file_name":"d8.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":50850,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":80768,"media_folder_id":1267,"created_at":"2015/02/04 09:30:58 +0700","modified_at":"2015/02/04 09:31:02 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2015/02/04 09:31:02 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Ico64_d7 {"member_only_commentable":false,"description":"d7","asset_updated_at":"2015/02/04 09:30:26 +0700","asset_file_name":"d7.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":50849,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":81061,"media_folder_id":1267,"created_at":"2015/02/04 09:30:26 +0700","modified_at":"2015/02/04 09:30:34 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2015/02/04 09:30:34 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Ico64_d6 {"member_only_commentable":false,"description":"d6","asset_updated_at":"2015/02/04 09:29:51 +0700","asset_file_name":"d6.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":50848,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":78178,"media_folder_id":1267,"created_at":"2015/02/04 09:29:51 +0700","modified_at":"2015/02/04 09:29:54 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2015/02/04 09:29:54 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Ico64_d5 {"member_only_commentable":false,"description":"d5","asset_updated_at":"2015/02/04 09:29:27 +0700","asset_file_name":"d5.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":50847,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":76846,"media_folder_id":1267,"created_at":"2015/02/04 09:29:27 +0700","modified_at":"2015/02/04 09:29:33 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2015/02/04 09:29:33 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Ico64_d4 {"member_only_commentable":false,"description":"d4","asset_updated_at":"2015/02/04 09:28:55 +0700","asset_file_name":"d4.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":50846,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":87797,"media_folder_id":1267,"created_at":"2015/02/04 09:28:55 +0700","modified_at":"2015/02/04 09:29:00 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2015/02/04 09:29:00 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Ico64_d3 {"member_only_commentable":false,"description":"d3","asset_updated_at":"2015/02/04 09:28:26 +0700","asset_file_name":"d3.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":50845,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":89552,"media_folder_id":1267,"created_at":"2015/02/04 09:28:26 +0700","modified_at":"2015/02/04 09:28:33 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2015/02/04 09:28:33 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Ico64_d2 {"member_only_commentable":false,"description":"d2","asset_updated_at":"2015/02/04 09:28:05 +0700","asset_file_name":"d2.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":50844,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":46084,"media_folder_id":1267,"created_at":"2015/02/04 09:28:06 +0700","modified_at":"2015/02/04 09:28:07 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2015/02/04 09:28:07 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Ico64_d1 {"member_only_commentable":false,"description":"d1","asset_updated_at":"2015/02/04 09:27:38 +0700","asset_file_name":"d1.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":50843,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":99589,"media_folder_id":1267,"created_at":"2015/02/04 09:27:38 +0700","modified_at":"2015/02/04 09:27:41 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2015/02/04 09:27:41 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Ico64_toc12 {"member_only_commentable":false,"description":"TOC12","asset_updated_at":"2014/04/23 14:40:01 +0700","asset_file_name":"TOC12.jpg","asset_content_type":"image/pjpeg","member_only_readable":false,"id":46264,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":59696,"media_folder_id":1267,"created_at":"2014/04/23 14:40:01 +0700","modified_at":"2014/04/23 14:40:13 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2014/04/23 14:40:13 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Ico64_money {"member_only_commentable":false,"description":"Money","asset_updated_at":"2014/03/20 09:29:13 +0700","asset_file_name":"Money.jpg","asset_content_type":"image/pjpeg","member_only_readable":false,"id":45548,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":68066,"media_folder_id":1267,"created_at":"2014/03/20 09:29:13 +0700","modified_at":"2014/03/20 09:29:28 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2014/03/20 09:29:28 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Ico64_drinking-water1 {"member_only_commentable":false,"description":"drinking-water1","asset_updated_at":"2013/10/21 13:54:59 +0700","asset_file_name":"drinking-water1.JPG","asset_content_type":"image/pjpeg","member_only_readable":false,"id":43272,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":53992,"media_folder_id":1267,"created_at":"2013/10/21 13:54:59 +0700","modified_at":"2013/10/21 13:55:06 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2013/10/21 13:55:06 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Ico64_raw-water {"member_only_commentable":false,"description":"raw-water","asset_updated_at":"2013/10/21 13:42:31 +0700","asset_file_name":"raw-water.JPG","asset_content_type":"image/pjpeg","member_only_readable":false,"id":43271,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":50787,"media_folder_id":1267,"created_at":"2013/10/21 13:42:31 +0700","modified_at":"2013/10/21 13:42:40 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2013/10/21 13:42:40 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Ico64_drinking-water {"member_only_commentable":false,"description":"drinking-water","asset_updated_at":"2013/10/21 13:41:26 +0700","asset_file_name":"drinking-water.JPG","asset_content_type":"image/pjpeg","member_only_readable":false,"id":43270,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":53925,"media_folder_id":1267,"created_at":"2013/10/21 13:41:26 +0700","modified_at":"2013/10/21 13:41:39 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2013/10/21 13:41:39 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Ico64_slide6 {"member_only_commentable":false,"description":"raw_water","asset_updated_at":"2013/10/21 12:01:12 +0700","asset_file_name":"Slide6.JPG","asset_content_type":"image/pjpeg","member_only_readable":false,"id":43269,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":61657,"media_folder_id":1267,"created_at":"2013/10/21 12:01:12 +0700","modified_at":"2013/10/21 12:01:21 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2013/10/21 12:01:21 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Ico64_slide5 {"member_only_commentable":false,"description":"drinking_water","asset_updated_at":"2013/10/21 12:00:03 +0700","asset_file_name":"Slide5.JPG","asset_content_type":"image/pjpeg","member_only_readable":false,"id":43268,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":67579,"media_folder_id":1267,"created_at":"2013/10/21 12:00:03 +0700","modified_at":"2013/10/21 12:00:13 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2013/10/21 12:00:13 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • {"member_only_commentable":false,"description":"drinking_water1","asset_updated_at":"2013/10/18 09:25:12 +0700","asset_file_name":"drinking-water.pdf","asset_content_type":"application/pdf","member_only_readable":false,"id":43257,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":72818,"media_folder_id":1267,"created_at":"2013/10/18 09:25:12 +0700","modified_at":"2013/10/18 09:54:50 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2013/10/18 09:54:50 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • {"member_only_commentable":false,"description":"water","asset_updated_at":"2013/10/18 09:14:24 +0700","asset_file_name":"raw-water.pdf","asset_content_type":"application/pdf","member_only_readable":true,"id":43256,"last_commented_at":null,"commentable":false,"asset_file_size":67085,"media_folder_id":1267,"created_at":"2013/10/18 09:14:24 +0700","modified_at":"2013/10/18 09:14:32 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2013/10/18 09:14:32 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Ico64_dsc01605-2 {"member_only_commentable":false,"description":"TOC Solid-1","asset_updated_at":"2012/11/29 14:21:06 +0700","asset_file_name":"DSC01605-2.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":37031,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":932354,"media_folder_id":1267,"created_at":"2012/11/29 14:21:06 +0700","modified_at":"2012/11/29 14:21:10 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2012/11/29 14:21:10 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Ico64_dsc01604-3 {"member_only_commentable":false,"description":"TOC Liquid-1","asset_updated_at":"2012/11/29 14:20:23 +0700","asset_file_name":"DSC01604-3.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":37030,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":857534,"media_folder_id":1267,"created_at":"2012/11/29 14:20:23 +0700","modified_at":"2012/11/29 14:20:26 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2012/11/29 14:20:26 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Ico64_dsc01605-1 {"member_only_commentable":false,"description":"TOC Solid","asset_updated_at":"2012/11/29 11:25:07 +0700","asset_file_name":"DSC01605-1.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":37010,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":127391,"media_folder_id":1267,"created_at":"2012/11/29 11:25:07 +0700","modified_at":"2012/11/29 12:02:34 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2012/11/29 12:02:34 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Ico64_dsc01604-2 {"member_only_commentable":false,"description":"TOC Liquid","asset_updated_at":"2012/11/29 11:24:12 +0700","asset_file_name":"DSC01604-2.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":37009,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":119277,"media_folder_id":1267,"created_at":"2012/11/29 11:24:12 +0700","modified_at":"2012/11/29 12:02:33 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2012/11/29 12:02:33 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Ico64_image {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e01\u0e34\u0e19\u0e40\u0e08\u0e2b\u0e32\u0e14\u0e43\u0e2b\u0e0d\u0e48","asset_updated_at":"2012/10/19 07:18:17 +0700","asset_file_name":"Image.aspx.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":36341,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":57834,"media_folder_id":1267,"created_at":"2012/10/19 07:18:17 +0700","modified_at":"2012/10/19 08:01:52 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2012/10/19 08:01:52 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
Thumbnail Size: