นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 1

หลัก > sowaluk.a

ไม่พบโฟลเดอร์
 • Ico64_d9 {"asset_file_name":"d9.jpg","visibility":2,"modified_at":"2015/02/04 09:32:24 +0700","media_folder_id":1267,"description":"d9","updated_at":"2015/02/04 09:32:24 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2015/02/04 09:32:20 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":85761,"id":50852,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2015/02/04 09:32:20 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
 • Ico64_d10 {"asset_file_name":"d10.jpg","visibility":2,"modified_at":"2015/02/04 09:31:58 +0700","media_folder_id":1267,"description":"d10","updated_at":"2015/02/04 09:31:58 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2015/02/04 09:31:55 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":78927,"id":50851,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2015/02/04 09:31:55 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
 • Ico64_d8 {"asset_file_name":"d8.jpg","visibility":2,"modified_at":"2015/02/04 09:31:02 +0700","media_folder_id":1267,"description":"d8","updated_at":"2015/02/04 09:31:02 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2015/02/04 09:30:58 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":80768,"id":50850,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2015/02/04 09:30:58 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
 • Ico64_d7 {"asset_file_name":"d7.jpg","visibility":2,"modified_at":"2015/02/04 09:30:34 +0700","media_folder_id":1267,"description":"d7","updated_at":"2015/02/04 09:30:34 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2015/02/04 09:30:26 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":81061,"id":50849,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2015/02/04 09:30:26 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
 • Ico64_d6 {"asset_file_name":"d6.jpg","visibility":2,"modified_at":"2015/02/04 09:29:54 +0700","media_folder_id":1267,"description":"d6","updated_at":"2015/02/04 09:29:54 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2015/02/04 09:29:51 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":78178,"id":50848,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2015/02/04 09:29:51 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
 • Ico64_d5 {"asset_file_name":"d5.jpg","visibility":2,"modified_at":"2015/02/04 09:29:33 +0700","media_folder_id":1267,"description":"d5","updated_at":"2015/02/04 09:29:33 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2015/02/04 09:29:27 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":76846,"id":50847,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2015/02/04 09:29:27 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
 • Ico64_d4 {"asset_file_name":"d4.jpg","visibility":2,"modified_at":"2015/02/04 09:29:00 +0700","media_folder_id":1267,"description":"d4","updated_at":"2015/02/04 09:29:00 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2015/02/04 09:28:55 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":87797,"id":50846,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2015/02/04 09:28:55 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
 • Ico64_d3 {"asset_file_name":"d3.jpg","visibility":2,"modified_at":"2015/02/04 09:28:33 +0700","media_folder_id":1267,"description":"d3","updated_at":"2015/02/04 09:28:33 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2015/02/04 09:28:26 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":89552,"id":50845,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2015/02/04 09:28:26 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
 • Ico64_d2 {"asset_file_name":"d2.jpg","visibility":2,"modified_at":"2015/02/04 09:28:07 +0700","media_folder_id":1267,"description":"d2","updated_at":"2015/02/04 09:28:07 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2015/02/04 09:28:06 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":46084,"id":50844,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2015/02/04 09:28:05 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
 • Ico64_d1 {"asset_file_name":"d1.jpg","visibility":2,"modified_at":"2015/02/04 09:27:41 +0700","media_folder_id":1267,"description":"d1","updated_at":"2015/02/04 09:27:41 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2015/02/04 09:27:38 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":99589,"id":50843,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2015/02/04 09:27:38 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
 • Ico64_toc12 {"asset_file_name":"TOC12.jpg","visibility":2,"modified_at":"2014/04/23 14:40:13 +0700","media_folder_id":1267,"description":"TOC12","updated_at":"2014/04/23 14:40:13 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/pjpeg","created_at":"2014/04/23 14:40:01 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":59696,"id":46264,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2014/04/23 14:40:01 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
 • Ico64_money {"asset_file_name":"Money.jpg","visibility":2,"modified_at":"2014/03/20 09:29:28 +0700","media_folder_id":1267,"description":"Money","updated_at":"2014/03/20 09:29:28 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/pjpeg","created_at":"2014/03/20 09:29:13 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":68066,"id":45548,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2014/03/20 09:29:13 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
 • Ico64_drinking-water1 {"asset_file_name":"drinking-water1.JPG","visibility":2,"modified_at":"2013/10/21 13:55:06 +0700","media_folder_id":1267,"description":"drinking-water1","updated_at":"2013/10/21 13:55:06 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/pjpeg","created_at":"2013/10/21 13:54:59 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":53992,"id":43272,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2013/10/21 13:54:59 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
 • Ico64_raw-water {"asset_file_name":"raw-water.JPG","visibility":2,"modified_at":"2013/10/21 13:42:40 +0700","media_folder_id":1267,"description":"raw-water","updated_at":"2013/10/21 13:42:40 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/pjpeg","created_at":"2013/10/21 13:42:31 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":50787,"id":43271,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2013/10/21 13:42:31 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
 • Ico64_drinking-water {"asset_file_name":"drinking-water.JPG","visibility":2,"modified_at":"2013/10/21 13:41:39 +0700","media_folder_id":1267,"description":"drinking-water","updated_at":"2013/10/21 13:41:39 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/pjpeg","created_at":"2013/10/21 13:41:26 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":53925,"id":43270,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2013/10/21 13:41:26 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
 • Ico64_slide6 {"asset_file_name":"Slide6.JPG","visibility":2,"modified_at":"2013/10/21 12:01:21 +0700","media_folder_id":1267,"description":"raw_water","updated_at":"2013/10/21 12:01:21 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/pjpeg","created_at":"2013/10/21 12:01:12 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":61657,"id":43269,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2013/10/21 12:01:12 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
 • Ico64_slide5 {"asset_file_name":"Slide5.JPG","visibility":2,"modified_at":"2013/10/21 12:00:13 +0700","media_folder_id":1267,"description":"drinking_water","updated_at":"2013/10/21 12:00:13 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/pjpeg","created_at":"2013/10/21 12:00:03 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":67579,"id":43268,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2013/10/21 12:00:03 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
 • {"asset_file_name":"drinking-water.pdf","visibility":2,"modified_at":"2013/10/18 09:54:50 +0700","media_folder_id":1267,"description":"drinking_water1","updated_at":"2013/10/18 09:54:50 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"application/pdf","created_at":"2013/10/18 09:25:12 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":72818,"id":43257,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2013/10/18 09:25:12 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
 • {"asset_file_name":"raw-water.pdf","visibility":2,"modified_at":"2013/10/18 09:14:32 +0700","media_folder_id":1267,"description":"water","updated_at":"2013/10/18 09:14:32 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"application/pdf","created_at":"2013/10/18 09:14:24 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":67085,"id":43256,"commentable":false,"member_only_readable":true,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2013/10/18 09:14:24 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
 • Ico64_dsc01605-2 {"asset_file_name":"DSC01605-2.JPG","visibility":2,"modified_at":"2012/11/29 14:21:10 +0700","media_folder_id":1267,"description":"TOC Solid-1","updated_at":"2012/11/29 14:21:10 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2012/11/29 14:21:06 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":932354,"id":37031,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2012/11/29 14:21:06 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
 • Ico64_dsc01604-3 {"asset_file_name":"DSC01604-3.JPG","visibility":2,"modified_at":"2012/11/29 14:20:26 +0700","media_folder_id":1267,"description":"TOC Liquid-1","updated_at":"2012/11/29 14:20:26 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2012/11/29 14:20:23 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":857534,"id":37030,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2012/11/29 14:20:23 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
 • Ico64_dsc01605-1 {"asset_file_name":"DSC01605-1.JPG","visibility":2,"modified_at":"2012/11/29 12:02:34 +0700","media_folder_id":1267,"description":"TOC Solid","updated_at":"2012/11/29 12:02:34 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2012/11/29 11:25:07 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":127391,"id":37010,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2012/11/29 11:25:07 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
 • Ico64_dsc01604-2 {"asset_file_name":"DSC01604-2.JPG","visibility":2,"modified_at":"2012/11/29 12:02:33 +0700","media_folder_id":1267,"description":"TOC Liquid","updated_at":"2012/11/29 12:02:33 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2012/11/29 11:24:12 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":119277,"id":37009,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2012/11/29 11:24:12 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
 • Ico64_image {"asset_file_name":"Image.aspx.jpg","visibility":2,"modified_at":"2012/10/19 08:01:52 +0700","media_folder_id":1267,"description":"\u0e01\u0e34\u0e19\u0e40\u0e08\u0e2b\u0e32\u0e14\u0e43\u0e2b\u0e0d\u0e48","updated_at":"2012/10/19 08:01:52 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2012/10/19 07:18:17 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":57834,"id":36341,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2012/10/19 07:18:17 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
ขนาดย่อ: