นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 1

หลัก > sowaluk.a

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_d9 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"d9.jpg","created_at":"2015/02/04 09:32:20 +0700","asset_updated_at":"2015/02/04 09:32:20 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2015/02/04 09:32:24 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"d9","asset_file_size":85761,"modified_at":"2015/02/04 09:32:24 +0700","media_folder_id":1267,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":50852,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_d10 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"d10.jpg","created_at":"2015/02/04 09:31:55 +0700","asset_updated_at":"2015/02/04 09:31:55 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2015/02/04 09:31:58 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"d10","asset_file_size":78927,"modified_at":"2015/02/04 09:31:58 +0700","media_folder_id":1267,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":50851,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_d8 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"d8.jpg","created_at":"2015/02/04 09:30:58 +0700","asset_updated_at":"2015/02/04 09:30:58 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2015/02/04 09:31:02 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"d8","asset_file_size":80768,"modified_at":"2015/02/04 09:31:02 +0700","media_folder_id":1267,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":50850,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_d7 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"d7.jpg","created_at":"2015/02/04 09:30:26 +0700","asset_updated_at":"2015/02/04 09:30:26 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2015/02/04 09:30:34 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"d7","asset_file_size":81061,"modified_at":"2015/02/04 09:30:34 +0700","media_folder_id":1267,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":50849,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_d6 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"d6.jpg","created_at":"2015/02/04 09:29:51 +0700","asset_updated_at":"2015/02/04 09:29:51 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2015/02/04 09:29:54 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"d6","asset_file_size":78178,"modified_at":"2015/02/04 09:29:54 +0700","media_folder_id":1267,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":50848,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_d5 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"d5.jpg","created_at":"2015/02/04 09:29:27 +0700","asset_updated_at":"2015/02/04 09:29:27 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2015/02/04 09:29:33 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"d5","asset_file_size":76846,"modified_at":"2015/02/04 09:29:33 +0700","media_folder_id":1267,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":50847,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_d4 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"d4.jpg","created_at":"2015/02/04 09:28:55 +0700","asset_updated_at":"2015/02/04 09:28:55 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2015/02/04 09:29:00 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"d4","asset_file_size":87797,"modified_at":"2015/02/04 09:29:00 +0700","media_folder_id":1267,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":50846,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_d3 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"d3.jpg","created_at":"2015/02/04 09:28:26 +0700","asset_updated_at":"2015/02/04 09:28:26 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2015/02/04 09:28:33 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"d3","asset_file_size":89552,"modified_at":"2015/02/04 09:28:33 +0700","media_folder_id":1267,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":50845,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_d2 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"d2.jpg","created_at":"2015/02/04 09:28:06 +0700","asset_updated_at":"2015/02/04 09:28:05 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2015/02/04 09:28:07 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"d2","asset_file_size":46084,"modified_at":"2015/02/04 09:28:07 +0700","media_folder_id":1267,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":50844,"comment_counter":0,"commentable":true}
ขนาดย่อ: