นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ถอยหลังเพื่อก้าวไปข้างหน้า
Ico64
นาย โสธร เดชนครินทร์
นักวิชาการอุดมศึกษา
สำนักงานเลขานุการคณะฯ, หน่วยอาคารสถานที่และยานพาหนะ, คณะทรัพยากรธรรมชาติ
Network
Members · Following: 2 · Followed: 1

หลัก > sothorn.d

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_kw6 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"kw6.JPG","created_at":"2017/09/20 14:20:21 +0700","asset_updated_at":"2017/09/20 14:20:21 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2017/09/20 14:20:22 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"kw6","asset_file_size":96746,"modified_at":"2017/09/20 14:20:22 +0700","media_folder_id":1488,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":61710,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_kw5 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"kw5.JPG","created_at":"2017/09/20 14:20:04 +0700","asset_updated_at":"2017/09/20 14:20:04 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2017/09/20 14:20:07 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"kw5","asset_file_size":95328,"modified_at":"2017/09/20 14:20:07 +0700","media_folder_id":1488,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":61709,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_kw4 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"kw4.JPG","created_at":"2017/09/20 14:19:38 +0700","asset_updated_at":"2017/09/20 14:19:38 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2017/09/20 14:19:41 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"kw4","asset_file_size":94862,"modified_at":"2017/09/20 14:19:41 +0700","media_folder_id":1488,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":61708,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_kw3 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"kw3.JPG","created_at":"2017/09/20 14:19:13 +0700","asset_updated_at":"2017/09/20 14:19:13 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2017/09/20 14:19:15 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"kw3","asset_file_size":81726,"modified_at":"2017/09/20 14:19:15 +0700","media_folder_id":1488,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":61707,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_kw2 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"kw2.JPG","created_at":"2017/09/20 14:18:50 +0700","asset_updated_at":"2017/09/20 14:18:50 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2017/09/20 14:18:54 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"kw2","asset_file_size":73442,"modified_at":"2017/09/20 14:18:54 +0700","media_folder_id":1488,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":61706,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_kw1 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"kw1.JPG","created_at":"2017/09/20 14:18:17 +0700","asset_updated_at":"2017/09/20 14:18:17 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2017/09/20 14:18:19 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"kw1","asset_file_size":96147,"modified_at":"2017/09/20 14:18:19 +0700","media_folder_id":1488,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":61705,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_au7 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"au7.JPG","created_at":"2017/09/20 13:33:46 +0700","asset_updated_at":"2017/09/20 13:33:46 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2017/09/20 13:33:50 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"au7","asset_file_size":364881,"modified_at":"2017/09/20 13:33:50 +0700","media_folder_id":1488,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":61704,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_au6 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"au6.JPG","created_at":"2017/09/20 13:33:25 +0700","asset_updated_at":"2017/09/20 13:33:25 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2017/09/20 13:33:29 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"au6","asset_file_size":154188,"modified_at":"2017/09/20 13:33:29 +0700","media_folder_id":1488,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":61703,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_au5 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"au5.jpg","created_at":"2017/09/20 13:33:04 +0700","asset_updated_at":"2017/09/20 13:33:04 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2017/09/20 13:33:07 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"au5","asset_file_size":181478,"modified_at":"2017/09/20 13:33:07 +0700","media_folder_id":1488,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":61702,"comment_counter":0,"commentable":true}
ขนาดย่อ: