นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ถอยหลังเพื่อก้าวไปข้างหน้า
Ico64
นาย โสธร เดชนครินทร์
นักวิชาการอุดมศึกษา
สำนักงานเลขานุการคณะฯ, หน่วยอาคารสถานที่และยานพาหนะ, คณะทรัพยากรธรรมชาติ
Network
Members · Following: 2 · Followed: 1

หลัก > sothorn.d

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_unnamed {"modified_at":"2020/07/30 11:20:10 +0700","id":63547,"asset_file_size":63391,"asset_content_type":"image/png","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2020/07/30 11:20:05 +0700","comment_counter":0,"description":"Mo","deleted_at":null,"visibility":2,"media_folder_id":1488,"updated_at":"2020/07/30 11:20:10 +0700","asset_updated_at":"2020/07/30 11:20:05 +0700","asset_file_name":"unnamed.png","member_only_readable":false,"group_member_commentable":true}
  • Small_kw6 {"modified_at":"2017/09/20 14:20:22 +0700","id":61710,"asset_file_size":96746,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2017/09/20 14:20:21 +0700","comment_counter":0,"description":"kw6","deleted_at":null,"visibility":2,"media_folder_id":1488,"updated_at":"2017/09/20 14:20:22 +0700","asset_updated_at":"2017/09/20 14:20:21 +0700","asset_file_name":"kw6.JPG","member_only_readable":false,"group_member_commentable":true}
  • Small_kw5 {"modified_at":"2017/09/20 14:20:07 +0700","id":61709,"asset_file_size":95328,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2017/09/20 14:20:04 +0700","comment_counter":0,"description":"kw5","deleted_at":null,"visibility":2,"media_folder_id":1488,"updated_at":"2017/09/20 14:20:07 +0700","asset_updated_at":"2017/09/20 14:20:04 +0700","asset_file_name":"kw5.JPG","member_only_readable":false,"group_member_commentable":true}
  • Small_kw4 {"modified_at":"2017/09/20 14:19:41 +0700","id":61708,"asset_file_size":94862,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2017/09/20 14:19:38 +0700","comment_counter":0,"description":"kw4","deleted_at":null,"visibility":2,"media_folder_id":1488,"updated_at":"2017/09/20 14:19:41 +0700","asset_updated_at":"2017/09/20 14:19:38 +0700","asset_file_name":"kw4.JPG","member_only_readable":false,"group_member_commentable":true}
  • Small_kw3 {"modified_at":"2017/09/20 14:19:15 +0700","id":61707,"asset_file_size":81726,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2017/09/20 14:19:13 +0700","comment_counter":0,"description":"kw3","deleted_at":null,"visibility":2,"media_folder_id":1488,"updated_at":"2017/09/20 14:19:15 +0700","asset_updated_at":"2017/09/20 14:19:13 +0700","asset_file_name":"kw3.JPG","member_only_readable":false,"group_member_commentable":true}
  • Small_kw2 {"modified_at":"2017/09/20 14:18:54 +0700","id":61706,"asset_file_size":73442,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2017/09/20 14:18:50 +0700","comment_counter":0,"description":"kw2","deleted_at":null,"visibility":2,"media_folder_id":1488,"updated_at":"2017/09/20 14:18:54 +0700","asset_updated_at":"2017/09/20 14:18:50 +0700","asset_file_name":"kw2.JPG","member_only_readable":false,"group_member_commentable":true}
  • Small_kw1 {"modified_at":"2017/09/20 14:18:19 +0700","id":61705,"asset_file_size":96147,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2017/09/20 14:18:17 +0700","comment_counter":0,"description":"kw1","deleted_at":null,"visibility":2,"media_folder_id":1488,"updated_at":"2017/09/20 14:18:19 +0700","asset_updated_at":"2017/09/20 14:18:17 +0700","asset_file_name":"kw1.JPG","member_only_readable":false,"group_member_commentable":true}
  • Small_au7 {"modified_at":"2017/09/20 13:33:50 +0700","id":61704,"asset_file_size":364881,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2017/09/20 13:33:46 +0700","comment_counter":0,"description":"au7","deleted_at":null,"visibility":2,"media_folder_id":1488,"updated_at":"2017/09/20 13:33:50 +0700","asset_updated_at":"2017/09/20 13:33:46 +0700","asset_file_name":"au7.JPG","member_only_readable":false,"group_member_commentable":true}
  • Small_au6 {"modified_at":"2017/09/20 13:33:29 +0700","id":61703,"asset_file_size":154188,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2017/09/20 13:33:25 +0700","comment_counter":0,"description":"au6","deleted_at":null,"visibility":2,"media_folder_id":1488,"updated_at":"2017/09/20 13:33:29 +0700","asset_updated_at":"2017/09/20 13:33:25 +0700","asset_file_name":"au6.JPG","member_only_readable":false,"group_member_commentable":true}
ขนาดย่อ: