นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

หนุ่มหน้ามน
Ico64
นาย สรวิศ ขาวเรือง
เจ้าหน้าที่โครงการ
ฝ่ายบริการวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์
ความเคลื่อนไหวล่าสุด
  • ไม่มี
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 0

หลัก > soravit.k

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_dscf0407 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"DSCF0407.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1136,"visibility":null,"description":"NEC 22","created_at":"2009/03/24 13:37:50 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:42:27 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 17:13:41 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 17:13:41 +0700","id":13608,"asset_file_size":843182}
  • Small_dscf0409 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"DSCF0409.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1136,"visibility":null,"description":"\u003Cp\u003E\u0e1c\u0e39\u0e49\u0e2d\u0e1a\u0e23\u0e21 NEC 22\u003C/p\u003E","created_at":"2009/03/24 13:35:48 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:42:27 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 17:13:39 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 17:13:39 +0700","id":13607,"asset_file_size":817104}
  • Small_dscf0404 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"DSCF0404.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1136,"visibility":null,"description":"\u0e2d.\u0e2a\u0e38\u0e19\u0e31\u0e19\u0e17\u0e32 \u0e40\u0e2b\u0e21\u0e17\u0e32\u0e19\u0e19\u0e17\u0e4c","created_at":"2009/03/24 13:34:23 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:42:27 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 17:13:37 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 17:13:37 +0700","id":13606,"asset_file_size":796001}
  • Small_dscf0236 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"DSCF0236.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1136,"visibility":null,"description":"\u0e22\u0e27\u0e19\u0e35\u0e23\u0e19\u0e22\u0e23\u0e1a\u0e25","created_at":"2009/03/16 15:26:15 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:42:11 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 17:11:16 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 17:11:16 +0700","id":13414,"asset_file_size":799370}
  • Small_2stbh3857162-02 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"2sTBH3857162-02.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1136,"visibility":null,"description":"\u0e02\u0e2d\u0e41\u0e1a\u0e48\u0e07\u0e04\u0e27\u0e32\u0e21\u0e23\u0e39\u0e49\u0e1a\u0e49\u0e32\u0e07","created_at":"2008/12/30 09:20:00 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:39:55 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":1,"updated_at":"2011/05/31 16:52:58 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":"2009/02/09 19:35:58 +0700","asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 16:52:58 +0700","id":11982,"asset_file_size":51447}
ขนาดย่อ: