นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

JIBCy
Ico64
sopida sopida kheetong
พนักงานมหาวิทยาลัย
คณะทรัพยากรธรรมชาติ
Network
Members · Following: 0 · Followed: 2

หลัก > sopida.k

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_4-06-59-05 {"modified_at":"2016/06/07 16:29:04 +0700","id":58104,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"4-06-59-05.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2016/06/07 16:29:04 +0700","media_folder_id":802,"description":"\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e0a\u0e38\u0e21\u0e01\u0e23\u0e23\u0e21\u0e01\u0e32\u0e23\u0e1a\u0e23\u0e34\u0e2b\u0e32\u0e23\u0e01\u0e2d\u0e07\u0e17\u0e38\u0e19\u0e04\u0e13\u0e30 \u0e1b\u0e35 59","created_at":"2016/06/07 16:28:58 +0700","asset_updated_at":"2016/06/07 16:28:58 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":82958}
  • Small_4-06-59-04 {"modified_at":"2016/06/07 16:26:17 +0700","id":58103,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"4-06-59-04.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2016/06/07 16:26:17 +0700","media_folder_id":802,"description":"\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e0a\u0e38\u0e21\u0e01\u0e23\u0e23\u0e21\u0e01\u0e32\u0e23\u0e1a\u0e23\u0e34\u0e2b\u0e32\u0e23\u0e01\u0e2d\u0e07\u0e17\u0e38\u0e19\u0e04\u0e13\u0e30 \u0e1b\u0e35 59","created_at":"2016/06/07 16:26:16 +0700","asset_updated_at":"2016/06/07 16:26:16 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":80679}
  • Small_4-06-59-03 {"modified_at":"2016/06/07 16:24:21 +0700","id":58102,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"4-06-59-03.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2016/06/07 16:24:21 +0700","media_folder_id":802,"description":"\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e0a\u0e38\u0e21\u0e01\u0e23\u0e23\u0e21\u0e01\u0e32\u0e23\u0e1a\u0e23\u0e34\u0e2b\u0e32\u0e23\u0e01\u0e2d\u0e07\u0e17\u0e38\u0e19\u0e04\u0e13\u0e30 \u0e1b\u0e35 59","created_at":"2016/06/07 16:24:19 +0700","asset_updated_at":"2016/06/07 16:24:19 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":86931}
  • Small_4-06-59-02 {"modified_at":"2016/06/07 16:21:35 +0700","id":58101,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"4-06-59-02.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2016/06/07 16:21:35 +0700","media_folder_id":802,"description":"\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e0a\u0e38\u0e21\u0e01\u0e23\u0e23\u0e21\u0e01\u0e32\u0e23\u0e1a\u0e23\u0e34\u0e2b\u0e32\u0e23\u0e01\u0e2d\u0e07\u0e17\u0e38\u0e19\u0e04\u0e13\u0e30 \u0e1b\u0e35 59","created_at":"2016/06/07 16:21:33 +0700","asset_updated_at":"2016/06/07 16:21:33 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":89311}
  • Small_4-06-59-01 {"modified_at":"2016/06/07 16:19:33 +0700","id":58100,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"4-06-59-01.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2016/06/07 16:19:33 +0700","media_folder_id":802,"description":"\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e0a\u0e38\u0e21\u0e01\u0e23\u0e23\u0e21\u0e01\u0e32\u0e23\u0e1a\u0e23\u0e34\u0e2b\u0e32\u0e23\u0e01\u0e2d\u0e07\u0e17\u0e38\u0e19\u0e04\u0e13\u0e30 \u0e1b\u0e35 59","created_at":"2016/06/07 16:19:32 +0700","asset_updated_at":"2016/06/07 16:19:32 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":89666}
  • Small_29-05-59-10 {"modified_at":"2016/05/31 14:06:01 +0700","id":58007,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"29-05-59-10.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2016/05/31 14:06:01 +0700","media_folder_id":802,"description":"\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e0a\u0e38\u0e21\u0e1c\u0e39\u0e49\u0e1b\u0e01\u0e04\u0e23\u0e2d\u0e07\u0e19\u0e31\u0e01\u0e28\u0e36\u0e01\u0e29\u0e32\u0e43\u0e2b\u0e21\u0e48 \u0e1b\u0e35 59 ","created_at":"2016/05/31 14:05:59 +0700","asset_updated_at":"2016/05/31 14:05:59 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":65634}
  • Small_29-05-59-09 {"modified_at":"2016/05/31 13:42:55 +0700","id":58006,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"29-05-59-09.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2016/05/31 13:42:55 +0700","media_folder_id":802,"description":"\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e0a\u0e38\u0e21\u0e1c\u0e39\u0e49\u0e1b\u0e01\u0e04\u0e23\u0e2d\u0e07\u0e19\u0e31\u0e01\u0e28\u0e36\u0e01\u0e29\u0e32\u0e43\u0e2b\u0e21\u0e48 \u0e1b\u0e35 59 ","created_at":"2016/05/31 13:42:53 +0700","asset_updated_at":"2016/05/31 13:42:53 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":78201}
  • Small_29-05-59-04 {"modified_at":"2016/05/31 09:39:44 +0700","id":58005,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"29-05-59-04.1.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2016/05/31 09:39:44 +0700","media_folder_id":802,"description":"\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e0a\u0e38\u0e21\u0e1c\u0e39\u0e49\u0e1b\u0e01\u0e04\u0e23\u0e2d\u0e07\u0e19\u0e31\u0e01\u0e28\u0e36\u0e01\u0e29\u0e32\u0e43\u0e2b\u0e21\u0e48 \u0e1b\u0e35 59 ","created_at":"2016/05/31 09:34:52 +0700","asset_updated_at":"2016/05/31 09:34:52 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":86137}
  • Small_29-05-59-03 {"modified_at":"2016/05/31 09:23:04 +0700","id":58004,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"29-05-59-03.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2016/05/31 09:23:04 +0700","media_folder_id":802,"description":"\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e0a\u0e38\u0e21\u0e1c\u0e39\u0e49\u0e1b\u0e01\u0e04\u0e23\u0e2d\u0e07\u0e19\u0e31\u0e01\u0e28\u0e36\u0e01\u0e29\u0e32\u0e43\u0e2b\u0e21\u0e48 \u0e1b\u0e35 59 ","created_at":"2016/05/31 09:23:00 +0700","asset_updated_at":"2016/05/31 09:23:00 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":91504}
ขนาดย่อ: