นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

DaDa
Ico64
Songsuda Promthong
นักวิทยาศาสตร์
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 5

หลัก > songsuda.p

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_23-7-2014 {"member_only_commentable":false,"description":"ms","asset_updated_at":"2014/07/23 16:33:36 +0700","asset_file_name":"23-7-2014.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":47523,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":126849,"media_folder_id":167,"created_at":"2014/07/23 16:33:36 +0700","modified_at":"2014/07/23 16:33:47 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2014/07/23 16:33:47 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_15-7-2014_2 {"member_only_commentable":false,"description":"ms","asset_updated_at":"2014/07/18 09:01:39 +0700","asset_file_name":"15-7-2014_2.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":47463,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":141134,"media_folder_id":167,"created_at":"2014/07/18 09:01:39 +0700","modified_at":"2014/07/18 09:05:31 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2014/07/18 09:05:31 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_15-7-2014_1 {"member_only_commentable":false,"description":"ms","asset_updated_at":"2014/07/18 09:01:20 +0700","asset_file_name":"15-7-2014_1.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":47462,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":137713,"media_folder_id":167,"created_at":"2014/07/18 09:01:20 +0700","modified_at":"2014/07/18 09:05:27 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2014/07/18 09:05:27 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_9-7-2014_3 {"member_only_commentable":false,"description":"ms","asset_updated_at":"2014/07/12 12:16:46 +0700","asset_file_name":"9-7-2014_3.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":47368,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":198450,"media_folder_id":167,"created_at":"2014/07/12 12:16:46 +0700","modified_at":"2014/07/12 12:16:53 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2014/07/12 12:16:53 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_9-7-2014_2 {"member_only_commentable":false,"description":"ms","asset_updated_at":"2014/07/12 12:16:03 +0700","asset_file_name":"9-7-2014_2.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":47366,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":189281,"media_folder_id":167,"created_at":"2014/07/12 12:16:03 +0700","modified_at":"2014/07/12 12:16:12 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2014/07/12 12:16:12 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_9-7-2014_1 {"member_only_commentable":false,"description":"ms","asset_updated_at":"2014/07/12 12:15:18 +0700","asset_file_name":"9-7-2014_1.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":47364,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":188165,"media_folder_id":167,"created_at":"2014/07/12 12:15:18 +0700","modified_at":"2014/07/12 12:15:33 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2014/07/12 12:15:33 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_13-june-2014_n12 {"member_only_commentable":false,"description":"hplc","asset_updated_at":"2014/07/06 11:45:12 +0700","asset_file_name":"13-june-2014_n12.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":47280,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":99418,"media_folder_id":167,"created_at":"2014/07/06 11:45:12 +0700","modified_at":"2014/07/06 12:03:04 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2014/07/06 12:03:04 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_13-june-2014_n11 {"member_only_commentable":false,"description":"hplc","asset_updated_at":"2014/07/06 11:44:50 +0700","asset_file_name":"13-june-2014_n11.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":47279,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":44109,"media_folder_id":167,"created_at":"2014/07/06 11:44:50 +0700","modified_at":"2014/07/06 12:02:59 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2014/07/06 12:02:59 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_online_n17 {"member_only_commentable":false,"description":"n1","asset_updated_at":"2014/06/23 16:08:09 +0700","asset_file_name":"online_n17.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":47109,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":137496,"media_folder_id":167,"created_at":"2014/06/23 16:08:09 +0700","modified_at":"2014/06/23 16:08:18 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2014/06/23 16:08:18 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
ขนาดย่อ: