นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

DaDa
Ico64
Songsuda Promthong
นักวิทยาศาสตร์
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Network
Members · Following: 0 · Followed: 5

หลัก > songsuda.p

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_empty-solvent-1 {"asset_file_name":"empty-solvent-1.jpg","visibility":2,"modified_at":"2014/08/12 14:22:44 +0700","media_folder_id":167,"description":"hplc","updated_at":"2014/08/12 14:22:44 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2014/08/12 14:22:33 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":122594,"id":47840,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2014/08/12 14:22:33 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
  • Small_kaizen_2014_n6 {"asset_file_name":"kaizen_2014_n6.jpg","visibility":2,"modified_at":"2014/08/11 13:03:15 +0700","media_folder_id":167,"description":"kaizen","updated_at":"2014/08/11 13:03:16 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2014/08/11 12:42:48 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":112098,"id":47802,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2014/08/11 12:42:48 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
  • Small_kaizen_2014_n5 {"asset_file_name":"kaizen_2014_n5.jpg","visibility":2,"modified_at":"2014/08/11 13:03:10 +0700","media_folder_id":167,"description":"kaizen","updated_at":"2014/08/11 13:03:10 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2014/08/11 12:42:33 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":250855,"id":47801,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2014/08/11 12:42:33 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
  • Small_kaizen_2014_n4 {"asset_file_name":"kaizen_2014_n4.jpg","visibility":2,"modified_at":"2014/08/11 13:03:06 +0700","media_folder_id":167,"description":"kaizen","updated_at":"2014/08/11 13:03:06 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2014/08/11 12:42:19 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":290989,"id":47800,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2014/08/11 12:42:19 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
  • Small_kaizen_2014_n3 {"asset_file_name":"kaizen_2014_n3.jpg","visibility":2,"modified_at":"2014/08/11 13:03:00 +0700","media_folder_id":167,"description":"kaizen","updated_at":"2014/08/11 13:03:00 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2014/08/11 12:41:48 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":246349,"id":47799,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2014/08/11 12:41:48 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
  • Small_kaizen_2014_n2 {"asset_file_name":"kaizen_2014_n2.jpg","visibility":2,"modified_at":"2014/08/11 13:02:55 +0700","media_folder_id":167,"description":"kaizen","updated_at":"2014/08/11 13:02:55 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2014/08/11 12:41:15 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":117847,"id":47798,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2014/08/11 12:41:15 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
  • Small_30-july-3 {"asset_file_name":"30-july-3.jpg","visibility":2,"modified_at":"2014/07/31 11:15:44 +0700","media_folder_id":167,"description":"ms","updated_at":"2014/07/31 11:15:44 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2014/07/31 11:15:32 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":140875,"id":47618,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2014/07/31 11:15:32 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
  • Small_30-july-2 {"asset_file_name":"30-july-2.jpg","visibility":2,"modified_at":"2014/07/31 11:15:27 +0700","media_folder_id":167,"description":"ms","updated_at":"2014/07/31 11:15:27 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2014/07/31 11:15:17 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":84467,"id":47617,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2014/07/31 11:15:17 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
  • Small_30-july-1 {"asset_file_name":"30-july-1.jpg","visibility":2,"modified_at":"2014/07/31 11:15:07 +0700","media_folder_id":167,"description":"ms","updated_at":"2014/07/31 11:15:07 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2014/07/31 11:14:59 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":137587,"id":47616,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2014/07/31 11:14:59 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
ขนาดย่อ: