นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

DaDa
Ico64
Songsuda Promthong
นักวิทยาศาสตร์
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 5

หลัก > songsuda.p

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_ac_5 {"modified_at":"2014/08/27 11:51:43 +0700","id":48162,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"ac_5.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2014/08/27 11:51:43 +0700","media_folder_id":167,"description":"acivity","created_at":"2014/08/27 11:51:15 +0700","asset_updated_at":"2014/08/27 11:51:15 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":190680}
  • Small_ac_4 {"modified_at":"2014/08/27 11:51:14 +0700","id":48161,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"ac_4.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2014/08/27 11:51:14 +0700","media_folder_id":167,"description":"acivity","created_at":"2014/08/27 11:51:06 +0700","asset_updated_at":"2014/08/27 11:51:05 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":137152}
  • Small_ac_3 {"modified_at":"2014/08/27 11:51:07 +0700","id":48160,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"ac_3.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2014/08/27 11:51:07 +0700","media_folder_id":167,"description":"acivity","created_at":"2014/08/27 11:50:44 +0700","asset_updated_at":"2014/08/27 11:50:44 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":170506}
  • Small_ac_2 {"modified_at":"2014/08/27 11:50:59 +0700","id":48159,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"ac_2.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2014/08/27 11:50:59 +0700","media_folder_id":167,"description":"acivity","created_at":"2014/08/27 11:50:35 +0700","asset_updated_at":"2014/08/27 11:50:35 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":150890}
  • Small_ac_1 {"modified_at":"2014/08/27 11:50:08 +0700","id":48158,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"ac_1.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2014/08/27 11:50:08 +0700","media_folder_id":167,"description":"acivity","created_at":"2014/08/27 11:49:49 +0700","asset_updated_at":"2014/08/27 11:49:49 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":96047}
  • Small_img_0686_1 {"modified_at":"2014/08/18 17:12:37 +0700","id":48000,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"IMG_0686_1.JPG","asset_processing":false,"updated_at":"2014/08/18 17:12:37 +0700","media_folder_id":167,"description":"ms","created_at":"2014/08/18 17:12:29 +0700","asset_updated_at":"2014/08/18 17:12:29 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":140223}
  • Small_img_0682_1 {"modified_at":"2014/08/18 17:12:25 +0700","id":47999,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"IMG_0682_1.JPG","asset_processing":false,"updated_at":"2014/08/18 17:12:25 +0700","media_folder_id":167,"description":"ms","created_at":"2014/08/18 17:12:16 +0700","asset_updated_at":"2014/08/18 17:12:16 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":115911}
  • Small_empty-solvent-3 {"modified_at":"2014/08/12 14:23:22 +0700","id":47842,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"empty-solvent-3.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2014/08/12 14:23:22 +0700","media_folder_id":167,"description":"hplc","created_at":"2014/08/12 14:23:09 +0700","asset_updated_at":"2014/08/12 14:23:09 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":16373}
  • Small_empty-solvent-2 {"modified_at":"2014/08/12 14:22:56 +0700","id":47841,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"empty-solvent-2.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2014/08/12 14:22:56 +0700","media_folder_id":167,"description":"hplc","created_at":"2014/08/12 14:22:52 +0700","asset_updated_at":"2014/08/12 14:22:51 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":72463}
ขนาดย่อ: