นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

DaDa
Ico64
Songsuda Promthong
นักวิทยาศาสตร์
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Network
Members · Following: 0 · Followed: 5

หลัก > songsuda.p

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_th-03 {"asset_file_name":"TH-03.jpg","visibility":2,"modified_at":"2014/09/23 08:11:36 +0700","media_folder_id":167,"description":"chns","updated_at":"2014/09/23 08:11:36 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2014/09/23 08:11:30 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":149622,"id":48690,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2014/09/23 08:11:30 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
  • Small_th-02 {"asset_file_name":"TH-02.jpg","visibility":2,"modified_at":"2014/09/23 08:11:31 +0700","media_folder_id":167,"description":"chns","updated_at":"2014/09/23 08:11:31 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2014/09/23 08:11:16 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":146187,"id":48689,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2014/09/23 08:11:16 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
  • Small_chnso-002 {"asset_file_name":"CHNSO-002.jpg","visibility":null,"modified_at":"2014/09/23 08:11:04 +0700","media_folder_id":167,"description":"chns","updated_at":"2014/09/23 08:11:04 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2014/09/23 08:10:54 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":130765,"id":48688,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2014/09/23 08:10:54 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
  • Small_aksorn_2 {"asset_file_name":"aksorn_2.jpg","visibility":2,"modified_at":"2014/09/18 15:16:30 +0700","media_folder_id":167,"description":"\u0e2d\u0e31\u0e01\u0e29\u0e23","updated_at":"2014/09/18 15:16:30 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2014/09/18 15:16:09 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":151040,"id":48616,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2014/09/18 15:16:09 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
  • Small_aksorn_1 {"asset_file_name":"aksorn_1.jpg","visibility":2,"modified_at":"2014/09/18 15:16:07 +0700","media_folder_id":167,"description":"\u0e2d\u0e31\u0e01\u0e29\u0e23","updated_at":"2014/09/18 15:16:07 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2014/09/18 15:15:52 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":116324,"id":48615,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2014/09/18 15:15:52 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
  • Small_0n002 {"asset_file_name":"0N002.jpg","visibility":2,"modified_at":"2014/09/10 17:23:46 +0700","media_folder_id":167,"description":"chns","updated_at":"2014/09/10 17:23:46 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2014/09/10 17:23:38 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":114621,"id":48492,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2014/09/10 17:23:38 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
  • Small_ref_2 {"asset_file_name":"ref_2.jpg","visibility":2,"modified_at":"2014/09/02 13:21:21 +0700","media_folder_id":167,"description":"ms","updated_at":"2014/09/02 13:21:21 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2014/09/02 13:21:12 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":124034,"id":48332,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2014/09/02 13:21:12 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
  • Small_ref_1 {"asset_file_name":"ref_1.jpg","visibility":2,"modified_at":"2014/09/02 13:21:03 +0700","media_folder_id":167,"description":"ms","updated_at":"2014/09/02 13:21:03 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2014/09/02 13:20:54 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":129426,"id":48331,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2014/09/02 13:20:54 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
  • Small_ac_6 {"asset_file_name":"ac_6.jpg","visibility":2,"modified_at":"2014/08/27 11:51:52 +0700","media_folder_id":167,"description":"acivity","updated_at":"2014/08/27 11:51:52 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2014/08/27 11:51:30 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":138122,"id":48163,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2014/08/27 11:51:30 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
ขนาดย่อ: