นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

DaDa
Ico64
Songsuda Promthong
นักวิทยาศาสตร์
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 5

หลัก > songsuda.p

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_th-03 {"modified_at":"2014/09/23 08:11:36 +0700","id":48690,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"TH-03.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2014/09/23 08:11:36 +0700","media_folder_id":167,"description":"chns","created_at":"2014/09/23 08:11:30 +0700","asset_updated_at":"2014/09/23 08:11:30 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":149622}
  • Small_th-02 {"modified_at":"2014/09/23 08:11:31 +0700","id":48689,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"TH-02.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2014/09/23 08:11:31 +0700","media_folder_id":167,"description":"chns","created_at":"2014/09/23 08:11:16 +0700","asset_updated_at":"2014/09/23 08:11:16 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":146187}
  • Small_chnso-002 {"modified_at":"2014/09/23 08:11:04 +0700","id":48688,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"CHNSO-002.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2014/09/23 08:11:04 +0700","media_folder_id":167,"description":"chns","created_at":"2014/09/23 08:10:54 +0700","asset_updated_at":"2014/09/23 08:10:54 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":130765}
  • Small_aksorn_2 {"modified_at":"2014/09/18 15:16:30 +0700","id":48616,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"aksorn_2.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2014/09/18 15:16:30 +0700","media_folder_id":167,"description":"\u0e2d\u0e31\u0e01\u0e29\u0e23","created_at":"2014/09/18 15:16:09 +0700","asset_updated_at":"2014/09/18 15:16:09 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":151040}
  • Small_aksorn_1 {"modified_at":"2014/09/18 15:16:07 +0700","id":48615,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"aksorn_1.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2014/09/18 15:16:07 +0700","media_folder_id":167,"description":"\u0e2d\u0e31\u0e01\u0e29\u0e23","created_at":"2014/09/18 15:15:52 +0700","asset_updated_at":"2014/09/18 15:15:52 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":116324}
  • Small_0n002 {"modified_at":"2014/09/10 17:23:46 +0700","id":48492,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"0N002.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2014/09/10 17:23:46 +0700","media_folder_id":167,"description":"chns","created_at":"2014/09/10 17:23:38 +0700","asset_updated_at":"2014/09/10 17:23:38 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":114621}
  • Small_ref_2 {"modified_at":"2014/09/02 13:21:21 +0700","id":48332,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"ref_2.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2014/09/02 13:21:21 +0700","media_folder_id":167,"description":"ms","created_at":"2014/09/02 13:21:12 +0700","asset_updated_at":"2014/09/02 13:21:12 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":124034}
  • Small_ref_1 {"modified_at":"2014/09/02 13:21:03 +0700","id":48331,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"ref_1.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2014/09/02 13:21:03 +0700","media_folder_id":167,"description":"ms","created_at":"2014/09/02 13:20:54 +0700","asset_updated_at":"2014/09/02 13:20:54 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":129426}
  • Small_ac_6 {"modified_at":"2014/08/27 11:51:52 +0700","id":48163,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"ac_6.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2014/08/27 11:51:52 +0700","media_folder_id":167,"description":"acivity","created_at":"2014/08/27 11:51:30 +0700","asset_updated_at":"2014/08/27 11:51:30 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":138122}
ขนาดย่อ: