นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

DaDa
Ico64
Songsuda Promthong
นักวิทยาศาสตร์
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 5

หลัก > songsuda.p

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_img_1846_re1 {"modified_at":"2014/10/10 11:14:34 +0700","id":48966,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"IMG_1846_re1.JPG","asset_processing":false,"updated_at":"2014/10/10 11:14:34 +0700","media_folder_id":167,"description":"flower","created_at":"2014/10/10 11:14:26 +0700","asset_updated_at":"2014/10/10 11:14:26 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":218886}
  • Small_img_1722_re1 {"modified_at":"2014/10/10 11:14:24 +0700","id":48965,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"IMG_1722_re1.JPG","asset_processing":false,"updated_at":"2014/10/10 11:14:24 +0700","media_folder_id":167,"description":"flower","created_at":"2014/10/10 11:14:10 +0700","asset_updated_at":"2014/10/10 11:14:10 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":199902}
  • Small_img_1719_re1 {"modified_at":"2014/10/10 11:14:05 +0700","id":48964,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"IMG_1719_re1.JPG","asset_processing":false,"updated_at":"2014/10/10 11:14:05 +0700","media_folder_id":167,"description":"flower","created_at":"2014/10/10 11:13:57 +0700","asset_updated_at":"2014/10/10 11:13:57 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":243652}
  • Small_img_1716_re1 {"modified_at":"2014/10/10 11:13:48 +0700","id":48963,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"IMG_1716_re1.JPG","asset_processing":false,"updated_at":"2014/10/10 11:13:48 +0700","media_folder_id":167,"description":"flower","created_at":"2014/10/10 11:13:37 +0700","asset_updated_at":"2014/10/10 11:13:37 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":213364}
  • Small_chnso-001 {"modified_at":"2014/09/23 08:29:02 +0700","id":48695,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"CHNSO-001.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2014/09/23 08:29:02 +0700","media_folder_id":167,"description":"chns","created_at":"2014/09/23 08:28:55 +0700","asset_updated_at":"2014/09/23 08:28:55 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":103347}
  • Small_th-01 {"modified_at":"2014/09/23 08:25:16 +0700","id":48694,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"TH-01.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2014/09/23 08:25:16 +0700","media_folder_id":167,"description":"chns","created_at":"2014/09/23 08:25:01 +0700","asset_updated_at":"2014/09/23 08:25:01 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":103605}
  • Small_th-07 {"modified_at":"2014/09/23 08:12:29 +0700","id":48693,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"TH-07.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2014/09/23 08:12:29 +0700","media_folder_id":167,"description":"chns","created_at":"2014/09/23 08:12:17 +0700","asset_updated_at":"2014/09/23 08:12:17 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":158857}
  • Small_th-05 {"modified_at":"2014/09/23 08:12:16 +0700","id":48692,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"TH-05.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2014/09/23 08:12:16 +0700","media_folder_id":167,"description":"chns","created_at":"2014/09/23 08:12:05 +0700","asset_updated_at":"2014/09/23 08:12:05 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":152455}
  • Small_th-04 {"modified_at":"2014/09/23 08:11:54 +0700","id":48691,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"TH-04.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2014/09/23 08:11:54 +0700","media_folder_id":167,"description":"chns","created_at":"2014/09/23 08:11:47 +0700","asset_updated_at":"2014/09/23 08:11:47 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":147561}
ขนาดย่อ: