นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

DaDa
Ico64
Songsuda Promthong
นักวิทยาศาสตร์
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Network
Members · Following: 0 · Followed: 5

หลัก > songsuda.p

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_img_1846_re1 {"asset_file_name":"IMG_1846_re1.JPG","visibility":2,"modified_at":"2014/10/10 11:14:34 +0700","media_folder_id":167,"description":"flower","updated_at":"2014/10/10 11:14:34 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2014/10/10 11:14:26 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":218886,"id":48966,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2014/10/10 11:14:26 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
  • Small_img_1722_re1 {"asset_file_name":"IMG_1722_re1.JPG","visibility":2,"modified_at":"2014/10/10 11:14:24 +0700","media_folder_id":167,"description":"flower","updated_at":"2014/10/10 11:14:24 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2014/10/10 11:14:10 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":199902,"id":48965,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2014/10/10 11:14:10 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
  • Small_img_1719_re1 {"asset_file_name":"IMG_1719_re1.JPG","visibility":2,"modified_at":"2014/10/10 11:14:05 +0700","media_folder_id":167,"description":"flower","updated_at":"2014/10/10 11:14:05 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2014/10/10 11:13:57 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":243652,"id":48964,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2014/10/10 11:13:57 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
  • Small_img_1716_re1 {"asset_file_name":"IMG_1716_re1.JPG","visibility":2,"modified_at":"2014/10/10 11:13:48 +0700","media_folder_id":167,"description":"flower","updated_at":"2014/10/10 11:13:48 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2014/10/10 11:13:37 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":213364,"id":48963,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2014/10/10 11:13:37 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
  • Small_chnso-001 {"asset_file_name":"CHNSO-001.jpg","visibility":2,"modified_at":"2014/09/23 08:29:02 +0700","media_folder_id":167,"description":"chns","updated_at":"2014/09/23 08:29:02 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2014/09/23 08:28:55 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":103347,"id":48695,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2014/09/23 08:28:55 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
  • Small_th-01 {"asset_file_name":"TH-01.jpg","visibility":2,"modified_at":"2014/09/23 08:25:16 +0700","media_folder_id":167,"description":"chns","updated_at":"2014/09/23 08:25:16 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2014/09/23 08:25:01 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":103605,"id":48694,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2014/09/23 08:25:01 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
  • Small_th-07 {"asset_file_name":"TH-07.jpg","visibility":2,"modified_at":"2014/09/23 08:12:29 +0700","media_folder_id":167,"description":"chns","updated_at":"2014/09/23 08:12:29 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2014/09/23 08:12:17 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":158857,"id":48693,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2014/09/23 08:12:17 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
  • Small_th-05 {"asset_file_name":"TH-05.jpg","visibility":2,"modified_at":"2014/09/23 08:12:16 +0700","media_folder_id":167,"description":"chns","updated_at":"2014/09/23 08:12:16 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2014/09/23 08:12:05 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":152455,"id":48692,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2014/09/23 08:12:05 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
  • Small_th-04 {"asset_file_name":"TH-04.jpg","visibility":2,"modified_at":"2014/09/23 08:11:54 +0700","media_folder_id":167,"description":"chns","updated_at":"2014/09/23 08:11:54 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2014/09/23 08:11:47 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":147561,"id":48691,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2014/09/23 08:11:47 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
ขนาดย่อ: