นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

DaDa
Ico64
Songsuda Promthong
นักวิทยาศาสตร์
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 5

หลัก > songsuda.p

ไม่พบโฟลเดอร์
 • Tiny_9-7-2014_3 {"asset_file_name":"9-7-2014_3.jpg","visibility":2,"modified_at":"2014/07/12 12:16:53 +0700","media_folder_id":167,"description":"ms","updated_at":"2014/07/12 12:16:53 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2014/07/12 12:16:46 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":198450,"id":47368,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2014/07/12 12:16:46 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
 • Tiny_9-7-2014_2 {"asset_file_name":"9-7-2014_2.jpg","visibility":2,"modified_at":"2014/07/12 12:16:12 +0700","media_folder_id":167,"description":"ms","updated_at":"2014/07/12 12:16:12 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2014/07/12 12:16:03 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":189281,"id":47366,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2014/07/12 12:16:03 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
 • Tiny_9-7-2014_1 {"asset_file_name":"9-7-2014_1.jpg","visibility":2,"modified_at":"2014/07/12 12:15:33 +0700","media_folder_id":167,"description":"ms","updated_at":"2014/07/12 12:15:33 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2014/07/12 12:15:18 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":188165,"id":47364,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2014/07/12 12:15:18 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
 • Tiny_13-june-2014_n12 {"asset_file_name":"13-june-2014_n12.jpg","visibility":2,"modified_at":"2014/07/06 12:03:04 +0700","media_folder_id":167,"description":"hplc","updated_at":"2014/07/06 12:03:04 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2014/07/06 11:45:12 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":99418,"id":47280,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2014/07/06 11:45:12 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
 • Tiny_13-june-2014_n11 {"asset_file_name":"13-june-2014_n11.jpg","visibility":2,"modified_at":"2014/07/06 12:02:59 +0700","media_folder_id":167,"description":"hplc","updated_at":"2014/07/06 12:02:59 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2014/07/06 11:44:50 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":44109,"id":47279,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2014/07/06 11:44:50 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
 • Tiny_online_n17 {"asset_file_name":"online_n17.jpg","visibility":2,"modified_at":"2014/06/23 16:08:18 +0700","media_folder_id":167,"description":"n1","updated_at":"2014/06/23 16:08:18 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2014/06/23 16:08:09 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":137496,"id":47109,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2014/06/23 16:08:09 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
 • Tiny_online_n16 {"asset_file_name":"online_n16.jpg","visibility":2,"modified_at":"2014/06/23 16:08:12 +0700","media_folder_id":167,"description":"n1","updated_at":"2014/06/23 16:08:12 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2014/06/23 16:07:57 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":28336,"id":47108,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2014/06/23 16:07:57 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
 • Tiny_online_n15 {"asset_file_name":"online_n15.jpg","visibility":2,"modified_at":"2014/06/23 16:07:55 +0700","media_folder_id":167,"description":"n1","updated_at":"2014/06/23 16:07:55 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2014/06/23 16:07:44 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":31893,"id":47107,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2014/06/23 16:07:44 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
 • Tiny_online_n14 {"asset_file_name":"online_n14.jpg","visibility":2,"modified_at":"2014/06/23 16:07:38 +0700","media_folder_id":167,"description":"n1","updated_at":"2014/06/23 16:07:38 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2014/06/23 16:07:32 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":67100,"id":47106,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2014/06/23 16:07:32 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
 • Tiny_online_n13 {"asset_file_name":"online_n13.jpg","visibility":2,"modified_at":"2014/06/23 16:07:21 +0700","media_folder_id":167,"description":"n1","updated_at":"2014/06/23 16:07:21 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2014/06/23 16:07:16 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":78732,"id":47105,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2014/06/23 16:07:16 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
 • Tiny_online_n12 {"asset_file_name":"online_n12.jpg","visibility":2,"modified_at":"2014/06/23 16:07:07 +0700","media_folder_id":167,"description":"n1","updated_at":"2014/06/23 16:07:07 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2014/06/23 16:06:58 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":75661,"id":47104,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2014/06/23 16:06:58 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
 • Tiny_online_n11 {"asset_file_name":"online_n11.jpg","visibility":2,"modified_at":"2014/06/23 16:06:21 +0700","media_folder_id":167,"description":"n1","updated_at":"2014/06/23 16:06:21 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2014/06/23 16:06:10 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":87565,"id":47103,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2014/06/23 16:06:10 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
 • Tiny_img_0708_re1 {"asset_file_name":"IMG_0708_re1.JPG","visibility":2,"modified_at":"2014/06/13 15:03:04 +0700","media_folder_id":167,"description":"ms","updated_at":"2014/06/13 15:03:04 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2014/06/13 14:42:38 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":197169,"id":47000,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2014/06/13 14:42:38 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
 • Tiny_img_0706_re1 {"asset_file_name":"IMG_0706_re1.JPG","visibility":2,"modified_at":"2014/06/13 15:02:59 +0700","media_folder_id":167,"description":"ms","updated_at":"2014/06/13 15:02:59 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2014/06/13 14:42:17 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":212594,"id":46999,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2014/06/13 14:42:16 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
 • Tiny_genba-1 {"asset_file_name":"genba-1.jpg","visibility":2,"modified_at":"2014/06/11 09:04:03 +0700","media_folder_id":167,"description":"gen","updated_at":"2014/06/11 09:04:03 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2014/06/11 08:53:34 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":180811,"id":46947,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2014/06/11 08:53:34 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
 • Tiny_21-kaizen-1 {"asset_file_name":"21-kaizen-1.jpg","visibility":2,"modified_at":"2014/06/09 08:05:36 +0700","media_folder_id":167,"description":"kaizen","updated_at":"2014/06/09 08:05:36 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2014/06/09 08:05:28 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":343244,"id":46934,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2014/06/09 08:05:28 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
 • Tiny_fab_probe_4 {"asset_file_name":"FAB_probe_4.jpg","visibility":2,"modified_at":"2014/06/04 16:30:28 +0700","media_folder_id":167,"description":"ms","updated_at":"2014/06/04 16:30:28 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2014/06/04 16:30:24 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":156347,"id":46885,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2014/06/04 16:30:24 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
 • Tiny_fab_probe_3 {"asset_file_name":"FAB_probe_3.jpg","visibility":2,"modified_at":"2014/06/04 16:30:21 +0700","media_folder_id":167,"description":"ms","updated_at":"2014/06/04 16:30:21 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2014/06/04 16:30:09 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":167209,"id":46884,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2014/06/04 16:30:09 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
 • Tiny_fab_probe_2 {"asset_file_name":"FAB_probe_2.jpg","visibility":2,"modified_at":"2014/06/04 16:30:08 +0700","media_folder_id":167,"description":"ms","updated_at":"2014/06/04 16:30:08 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2014/06/04 16:29:56 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":160117,"id":46883,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2014/06/04 16:29:56 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
 • Tiny_fab_probe_1 {"asset_file_name":"FAB_probe_1.jpg","visibility":2,"modified_at":"2014/06/04 16:29:48 +0700","media_folder_id":167,"description":"ms","updated_at":"2014/06/04 16:29:48 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2014/06/04 16:29:41 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":67380,"id":46882,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2014/06/04 16:29:41 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
 • Tiny_audit_july_2 {"asset_file_name":"audit_july_2.jpg","visibility":2,"modified_at":"2014/06/02 11:27:50 +0700","media_folder_id":167,"description":"audit","updated_at":"2014/06/02 11:27:50 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2014/06/02 11:27:44 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":124589,"id":46855,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2014/06/02 11:27:44 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
 • Tiny_audit_july_1 {"asset_file_name":"audit_july_1.jpg","visibility":2,"modified_at":"2014/06/02 11:27:34 +0700","media_folder_id":167,"description":"audit","updated_at":"2014/06/02 11:27:34 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2014/06/02 11:27:26 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":106146,"id":46854,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2014/06/02 11:27:26 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
 • Tiny_img_0643_re {"asset_file_name":"IMG_0643_re.JPG","visibility":2,"modified_at":"2014/05/30 18:02:49 +0700","media_folder_id":167,"description":"5s","updated_at":"2014/05/30 18:02:49 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2014/05/30 17:43:51 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":200139,"id":46825,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2014/05/30 17:43:51 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
 • Tiny_img_0638_re {"asset_file_name":"IMG_0638_re.JPG","visibility":2,"modified_at":"2014/05/30 18:02:45 +0700","media_folder_id":167,"description":"5s","updated_at":"2014/05/30 18:02:45 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2014/05/30 17:43:31 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":199920,"id":46824,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2014/05/30 17:43:31 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
 • Tiny_img_0635_re {"asset_file_name":"IMG_0635_re.JPG","visibility":2,"modified_at":"2014/05/30 18:02:41 +0700","media_folder_id":167,"description":"5s","updated_at":"2014/05/30 18:02:41 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2014/05/30 17:43:16 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":200352,"id":46823,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2014/05/30 17:43:16 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
ขนาดย่อ: