นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

DaDa
Ico64
Songsuda Promthong
นักวิทยาศาสตร์
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Network
Members · Following: 0 · Followed: 5

หลัก > songsuda.p

ไม่พบโฟลเดอร์
 • Ico64_ms_ei_101 {"asset_file_name":"MS_EI_101.jpg","visibility":2,"modified_at":"2014/05/20 10:06:54 +0700","media_folder_id":167,"description":"ms","updated_at":"2014/05/20 10:06:54 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2014/05/20 10:06:48 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":63024,"id":46704,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2014/05/20 10:06:48 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
 • Ico64_ms_ei_91 {"asset_file_name":"MS_EI_91.jpg","visibility":2,"modified_at":"2014/05/20 10:06:49 +0700","media_folder_id":167,"description":"ms","updated_at":"2014/05/20 10:06:49 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2014/05/20 10:06:37 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":110322,"id":46703,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2014/05/20 10:06:37 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
 • Ico64_ms_ei_81 {"asset_file_name":"MS_EI_81.jpg","visibility":2,"modified_at":"2014/05/20 10:06:35 +0700","media_folder_id":167,"description":"ms","updated_at":"2014/05/20 10:06:35 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2014/05/20 10:06:26 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":117701,"id":46702,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2014/05/20 10:06:26 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
 • Ico64_ms_ei_71 {"asset_file_name":"MS_EI_71.jpg","visibility":2,"modified_at":"2014/05/20 10:06:19 +0700","media_folder_id":167,"description":"ms","updated_at":"2014/05/20 10:06:19 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2014/05/20 10:06:07 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":89688,"id":46701,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2014/05/20 10:06:07 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
 • Ico64_ms_ei_61 {"asset_file_name":"MS_EI_61.jpg","visibility":2,"modified_at":"2014/05/20 10:06:06 +0700","media_folder_id":167,"description":"ms","updated_at":"2014/05/20 10:06:06 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2014/05/20 10:05:58 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":107821,"id":46699,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2014/05/20 10:05:58 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
 • Ico64_ms_ei_51 {"asset_file_name":"MS_EI_51.jpg","visibility":2,"modified_at":"2014/05/20 10:05:51 +0700","media_folder_id":167,"description":"ms","updated_at":"2014/05/20 10:05:51 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2014/05/20 10:05:45 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":115136,"id":46698,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2014/05/20 10:05:45 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
 • Ico64_ms_ei_41 {"asset_file_name":"MS_EI_41.jpg","visibility":2,"modified_at":"2014/05/20 10:05:46 +0700","media_folder_id":167,"description":"ms","updated_at":"2014/05/20 10:05:46 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2014/05/20 10:05:35 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":104599,"id":46697,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2014/05/20 10:05:35 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
 • Ico64_ms_ei_31 {"asset_file_name":"MS_EI_31.jpg","visibility":2,"modified_at":"2014/05/20 10:05:34 +0700","media_folder_id":167,"description":"ms","updated_at":"2014/05/20 10:05:34 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2014/05/20 10:05:20 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":123675,"id":46696,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2014/05/20 10:05:19 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
 • Ico64_ms_ei_21 {"asset_file_name":"MS_EI_21.jpg","visibility":2,"modified_at":"2014/05/20 10:05:19 +0700","media_folder_id":167,"description":"ms","updated_at":"2014/05/20 10:05:19 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2014/05/20 10:05:08 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":117865,"id":46695,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2014/05/20 10:05:08 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
 • Ico64_ms_ei_11 {"asset_file_name":"MS_EI_11.jpg","visibility":2,"modified_at":"2014/05/20 10:05:01 +0700","media_folder_id":167,"description":"ms","updated_at":"2014/05/20 10:05:01 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2014/05/20 10:04:53 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":113611,"id":46694,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2014/05/20 10:04:53 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
 • Ico64_11-kaizen {"asset_file_name":"11-kaizen.jpg","visibility":2,"modified_at":"2014/05/14 14:15:40 +0700","media_folder_id":167,"description":"kaizen","updated_at":"2014/05/14 14:15:40 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2014/05/14 14:15:28 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":100700,"id":46631,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2014/05/14 14:15:28 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
 • Ico64_integrat_4 {"asset_file_name":"integrat_4.jpg","visibility":2,"modified_at":"2014/05/13 14:03:57 +0700","media_folder_id":167,"description":"hplc","updated_at":"2014/05/13 14:03:57 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2014/05/13 13:30:54 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":92302,"id":46618,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2014/05/13 13:30:54 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
 • Ico64_integrat_3 {"asset_file_name":"integrat_3.jpg","visibility":2,"modified_at":"2014/05/13 14:03:52 +0700","media_folder_id":167,"description":"hplc","updated_at":"2014/05/13 14:03:52 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2014/05/13 13:30:16 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":86042,"id":46617,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2014/05/13 13:30:16 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
 • Ico64_integrat_2 {"asset_file_name":"integrat_2.jpg","visibility":2,"modified_at":"2014/05/13 14:03:48 +0700","media_folder_id":167,"description":"hplc","updated_at":"2014/05/13 14:03:48 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2014/05/13 13:29:59 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":95741,"id":46616,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2014/05/13 13:29:59 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
 • Ico64_integrat_1 {"asset_file_name":"integrat_1.jpg","visibility":2,"modified_at":"2014/05/13 14:03:43 +0700","media_folder_id":167,"description":"hplc","updated_at":"2014/05/13 14:03:43 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2014/05/13 13:29:33 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":84386,"id":46615,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2014/05/13 13:29:33 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
 • Ico64_ion7-5-57_3 {"asset_file_name":"ion7-5-57_3.jpg","visibility":2,"modified_at":"2014/05/08 09:04:03 +0700","media_folder_id":167,"description":"ion","updated_at":"2014/05/08 09:04:03 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2014/05/08 09:02:03 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":147008,"id":46541,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2014/05/08 09:02:03 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
 • Ico64_ion7-5-57_2 {"asset_file_name":"ion7-5-57_2.jpg","visibility":2,"modified_at":"2014/05/08 09:03:58 +0700","media_folder_id":167,"description":"ion","updated_at":"2014/05/08 09:03:58 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2014/05/08 09:01:46 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":149331,"id":46540,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2014/05/08 09:01:46 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
 • Ico64_ion7-5-57_1 {"asset_file_name":"ion7-5-57_1.jpg","visibility":2,"modified_at":"2014/05/08 09:03:53 +0700","media_folder_id":167,"description":"ion","updated_at":"2014/05/08 09:03:53 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2014/05/08 09:01:32 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":130662,"id":46539,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2014/05/08 09:01:32 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
 • Ico64_img_0383_re {"asset_file_name":"IMG_0383_re.JPG","visibility":2,"modified_at":"2014/04/30 11:17:41 +0700","media_folder_id":167,"description":"ms","updated_at":"2014/04/30 11:17:41 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2014/04/30 11:17:36 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":145250,"id":46413,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2014/04/30 11:17:36 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
 • Ico64_img_0384_re {"asset_file_name":"IMG_0384_re.JPG","visibility":2,"modified_at":"2014/04/30 11:17:27 +0700","media_folder_id":167,"description":"ms","updated_at":"2014/04/30 11:17:27 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2014/04/30 11:17:09 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":161657,"id":46412,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2014/04/30 11:17:09 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
 • Ico64_6digit_5 {"asset_file_name":"6digit_5.jpg","visibility":2,"modified_at":"2014/04/11 13:07:58 +0700","media_folder_id":167,"description":"ms","updated_at":"2014/04/11 13:07:58 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2014/04/11 13:07:55 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":114782,"id":46032,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2014/04/11 13:07:55 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
 • Ico64_6digit_4 {"asset_file_name":"6digit_4.jpg","visibility":2,"modified_at":"2014/04/11 13:07:49 +0700","media_folder_id":167,"description":"ms","updated_at":"2014/04/11 13:07:49 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2014/04/11 13:07:36 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":89953,"id":46031,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2014/04/11 13:07:36 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
 • Ico64_6digit_3 {"asset_file_name":"6digit_3.jpg","visibility":2,"modified_at":"2014/04/11 13:07:26 +0700","media_folder_id":167,"description":"ms","updated_at":"2014/04/11 13:07:26 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2014/04/11 13:07:16 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":142940,"id":46030,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2014/04/11 13:07:16 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
 • Ico64_6digit_2 {"asset_file_name":"6digit_2.jpg","visibility":2,"modified_at":"2014/04/11 13:07:02 +0700","media_folder_id":167,"description":"ms","updated_at":"2014/04/11 13:07:02 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2014/04/11 13:06:57 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":88624,"id":46029,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2014/04/11 13:06:57 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
 • Ico64_img_0246_re {"asset_file_name":"IMG_0246_re.JPG","visibility":2,"modified_at":"2014/04/09 15:17:58 +0700","media_folder_id":167,"description":"happy","updated_at":"2014/04/09 15:17:58 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2014/04/09 15:17:45 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":192724,"id":45993,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2014/04/09 15:17:45 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
 • Ico64_img_0236_re {"asset_file_name":"IMG_0236_re.JPG","visibility":2,"modified_at":"2014/04/09 15:17:39 +0700","media_folder_id":167,"description":"happy","updated_at":"2014/04/09 15:17:39 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2014/04/09 15:17:29 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":216744,"id":45992,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2014/04/09 15:17:29 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
 • Ico64_img_0234_re {"asset_file_name":"IMG_0234_re.JPG","visibility":2,"modified_at":"2014/04/09 15:17:25 +0700","media_folder_id":167,"description":"happy","updated_at":"2014/04/09 15:17:25 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2014/04/09 15:17:17 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":306511,"id":45991,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2014/04/09 15:17:17 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
 • Ico64_img_0224_re {"asset_file_name":"IMG_0224_re.JPG","visibility":2,"modified_at":"2014/04/09 15:16:38 +0700","media_folder_id":167,"description":"happy","updated_at":"2014/04/09 15:16:38 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2014/04/09 15:16:23 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":261788,"id":45990,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2014/04/09 15:16:23 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
 • Ico64_kaizen_re {"asset_file_name":"kaizen_re.JPG","visibility":2,"modified_at":"2014/04/08 15:36:46 +0700","media_folder_id":167,"description":"\u0e27\u0e32\u0e23\u0e2a\u0e32\u0e23","updated_at":"2014/04/08 15:36:46 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2014/04/08 15:36:38 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":46628,"id":45966,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2014/04/08 15:36:38 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
 • Ico64_kaizen-2556_2 {"asset_file_name":"kaizen-2556_2.jpg","visibility":2,"modified_at":"2014/04/08 15:05:03 +0700","media_folder_id":167,"description":"\u0e27\u0e32\u0e23\u0e2a\u0e32\u0e23","updated_at":"2014/04/08 15:05:03 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2014/04/08 14:49:07 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":60229,"id":45961,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2014/04/08 14:49:07 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
 • Ico64_kaizen-01-2556 {"asset_file_name":"kaizen-01-2556.jpg","visibility":2,"modified_at":"2014/04/08 15:04:31 +0700","media_folder_id":167,"description":"\u0e27\u0e32\u0e23\u0e2a\u0e32\u0e23","updated_at":"2014/04/08 15:04:31 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2014/04/08 14:44:56 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":60229,"id":45960,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2014/04/08 14:44:56 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
 • Ico64_mg_0205_re-horz {"asset_file_name":"MG_0205_re-horz.jpg","visibility":2,"modified_at":"2014/04/08 13:17:34 +0700","media_folder_id":167,"description":"\u0e27\u0e32\u0e23\u0e2a\u0e32\u0e23","updated_at":"2014/04/08 13:17:34 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2014/04/08 13:17:29 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":190551,"id":45957,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2014/04/08 13:17:29 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
 • Ico64_5789 {"asset_file_name":"5789.jpg","visibility":2,"modified_at":"2014/04/02 13:23:26 +0700","media_folder_id":167,"description":"HPLC","updated_at":"2014/04/02 13:23:26 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2014/04/02 13:23:14 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":67911,"id":45837,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2014/04/02 13:23:14 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
 • Ico64_47963 {"asset_file_name":"47963.jpg","visibility":2,"modified_at":"2014/04/02 13:23:04 +0700","media_folder_id":167,"description":"HPLC","updated_at":"2014/04/02 13:23:04 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2014/04/02 13:22:57 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":36081,"id":45836,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2014/04/02 13:22:57 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
 • Ico64_4789 {"asset_file_name":"4789.jpg","visibility":2,"modified_at":"2014/04/02 13:22:39 +0700","media_folder_id":167,"description":"HPLC","updated_at":"2014/04/02 13:22:39 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2014/04/02 13:22:34 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":145788,"id":45835,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2014/04/02 13:22:34 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
 • Ico64_img_9392_1 {"asset_file_name":"IMG_9392_1.JPG","visibility":2,"modified_at":"2014/03/26 10:30:59 +0700","media_folder_id":167,"description":"ms","updated_at":"2014/03/26 10:30:59 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2014/03/26 10:30:46 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":145289,"id":45634,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2014/03/26 10:30:46 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
ขนาดย่อ: