นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

DaDa
Ico64
Songsuda Promthong
นักวิทยาศาสตร์
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 5

หลัก > songsuda.p

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_screenshot_2016-01-23-13-08-50 {"modified_at":"2016/01/23 13:49:44 +0700","id":56291,"commentable":true,"asset_content_type":"image/png","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"Screenshot_2016-01-23-13-08-50.png","asset_processing":false,"updated_at":"2016/01/23 13:49:44 +0700","media_folder_id":167,"description":"Screenshot_2016-01-23-13-08-50.png","created_at":"2016/01/23 13:49:39 +0700","asset_updated_at":"2016/01/23 13:49:39 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":288901}
  • Small_22-4-2015_purgevalve5 {"modified_at":"2015/05/07 16:53:36 +0700","id":52592,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"22-4-2015_purgevalve5.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2015/05/07 16:53:36 +0700","media_folder_id":167,"description":"frit","created_at":"2015/05/07 16:53:34 +0700","asset_updated_at":"2015/05/07 16:53:34 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":31871}
  • Small_22-4-2015_purgevalve {"modified_at":"2015/05/07 16:53:15 +0700","id":52591,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"22-4-2015_purgevalve.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2015/05/07 16:53:15 +0700","media_folder_id":167,"description":"frit","created_at":"2015/05/07 16:53:12 +0700","asset_updated_at":"2015/05/07 16:53:12 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":32251}
  • Small_2015-2 {"modified_at":"2014/12/30 13:15:32 +0700","id":50053,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"2015-2.JPG","asset_processing":false,"updated_at":"2014/12/30 13:15:32 +0700","media_folder_id":167,"description":"2015","created_at":"2014/12/30 13:15:30 +0700","asset_updated_at":"2014/12/30 13:15:30 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":231770}
  • Small_2015 {"modified_at":"2014/12/30 13:15:16 +0700","id":50052,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"2015.JPG","asset_processing":false,"updated_at":"2014/12/30 13:15:16 +0700","media_folder_id":167,"description":"2015","created_at":"2014/12/30 13:15:13 +0700","asset_updated_at":"2014/12/30 13:15:13 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":212989}
  • Small_img_2567_re1 {"modified_at":"2014/10/10 11:16:00 +0700","id":48970,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"IMG_2567_re1.JPG","asset_processing":false,"updated_at":"2014/10/10 11:16:00 +0700","media_folder_id":167,"description":"flower","created_at":"2014/10/10 11:15:46 +0700","asset_updated_at":"2014/10/10 11:15:46 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":205429}
  • Small_img_2513_re1 {"modified_at":"2014/10/10 11:15:55 +0700","id":48969,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"IMG_2513_re1.JPG","asset_processing":false,"updated_at":"2014/10/10 11:15:55 +0700","media_folder_id":167,"description":"flower","created_at":"2014/10/10 11:15:36 +0700","asset_updated_at":"2014/10/10 11:15:36 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":284447}
  • Small_img_2014_re1 {"modified_at":"2014/10/10 11:15:13 +0700","id":48968,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"IMG_2014_re1.JPG","asset_processing":false,"updated_at":"2014/10/10 11:15:13 +0700","media_folder_id":167,"description":"flower","created_at":"2014/10/10 11:15:08 +0700","asset_updated_at":"2014/10/10 11:15:08 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":211182}
  • Small_img_1915_re1 {"modified_at":"2014/10/10 11:14:53 +0700","id":48967,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"IMG_1915_re1.JPG","asset_processing":false,"updated_at":"2014/10/10 11:14:53 +0700","media_folder_id":167,"description":"flower","created_at":"2014/10/10 11:14:47 +0700","asset_updated_at":"2014/10/10 11:14:47 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":206195}
ขนาดย่อ: