นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

DaDa
Ico64
Songsuda Promthong
นักวิทยาศาสตร์
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 5

หลัก > songsuda.p

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_glass_re {"modified_at":"2017/07/26 15:24:58 +0700","id":61459,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"glass_re.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2017/07/26 15:24:58 +0700","media_folder_id":167,"description":"glass","created_at":"2017/07/26 15:24:56 +0700","asset_updated_at":"2017/07/26 15:24:56 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":71722}
  • Small_20170516_163728_re {"modified_at":"2017/07/13 13:01:50 +0700","id":61358,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"20170516_163728_re.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2017/07/13 13:01:50 +0700","media_folder_id":167,"description":"in-out_6","created_at":"2017/07/13 13:01:48 +0700","asset_updated_at":"2017/07/13 13:01:48 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":67347}
  • Small_20170516_163715_re {"modified_at":"2017/07/13 13:01:17 +0700","id":61357,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"20170516_163715_re.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2017/07/13 13:01:17 +0700","media_folder_id":167,"description":"in-out_5","created_at":"2017/07/13 13:01:14 +0700","asset_updated_at":"2017/07/13 13:01:14 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":106549}
  • Small_20170516_163659_re {"modified_at":"2017/07/13 13:00:37 +0700","id":61356,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"20170516_163659_re.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2017/07/13 13:00:37 +0700","media_folder_id":167,"description":"in-out_4","created_at":"2017/07/13 13:00:33 +0700","asset_updated_at":"2017/07/13 13:00:33 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":126810}
  • Small_20170516_164121_re {"modified_at":"2017/07/13 12:59:55 +0700","id":61355,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"20170516_164121_re.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2017/07/13 12:59:55 +0700","media_folder_id":167,"description":"in-out_3","created_at":"2017/07/13 12:59:49 +0700","asset_updated_at":"2017/07/13 12:59:49 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":88307}
  • Small_20170516_164306_re {"modified_at":"2017/07/13 12:59:24 +0700","id":61354,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"20170516_164306_re.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2017/07/13 12:59:24 +0700","media_folder_id":167,"description":"in-out_2","created_at":"2017/07/13 12:59:19 +0700","asset_updated_at":"2017/07/13 12:59:19 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":102778}
  • Small_20170516_164321_re {"modified_at":"2017/07/13 12:58:50 +0700","id":61353,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"20170516_164321_re.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2017/07/13 12:58:50 +0700","media_folder_id":167,"description":"in-out_1","created_at":"2017/07/13 12:58:46 +0700","asset_updated_at":"2017/07/13 12:58:46 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":83029}
  • Small_1459687118913-crop {"modified_at":"2016/04/03 19:50:19 +0700","id":57419,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"1459687118913-crop.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2016/04/03 19:50:19 +0700","media_folder_id":167,"description":"\u0e01\u0e38\u0e39\u0e49\u0e22\u0e37\u0e2115-2","created_at":"2016/04/03 19:50:14 +0700","asset_updated_at":"2016/04/03 19:50:14 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":160427}
  • Small_1459687115308 {"modified_at":"2016/04/03 19:49:37 +0700","id":57418,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"1459687115308.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2016/04/03 19:49:37 +0700","media_folder_id":167,"description":"\u0e01\u0e38\u0e39\u0e49\u0e22\u0e37\u0e2115-1","created_at":"2016/04/03 19:49:34 +0700","asset_updated_at":"2016/04/03 19:49:34 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":339250}
ขนาดย่อ: