นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

DaDa
Ico64
Songsuda Promthong
นักวิทยาศาสตร์
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 5

หลัก > songsuda.p

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_chnso2000_3 {"modified_at":"2017/11/19 14:59:35 +0700","id":61846,"commentable":true,"asset_content_type":"image/png","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"CHNSO2000_3.png","asset_processing":false,"updated_at":"2017/11/19 14:59:35 +0700","media_folder_id":167,"description":"chnso_2000","created_at":"2017/11/19 14:59:29 +0700","asset_updated_at":"2017/11/19 14:59:29 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":69979}
  • Small_chnso2000_2 {"modified_at":"2017/11/19 14:59:18 +0700","id":61845,"commentable":true,"asset_content_type":"image/png","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"CHNSO2000_2.png","asset_processing":false,"updated_at":"2017/11/19 14:59:18 +0700","media_folder_id":167,"description":"chnso_2000","created_at":"2017/11/19 14:59:12 +0700","asset_updated_at":"2017/11/19 14:59:12 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":15951}
  • Small_chnso2000_1 {"modified_at":"2017/11/19 14:58:56 +0700","id":61844,"commentable":true,"asset_content_type":"image/png","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"CHNSO2000_1.png","asset_processing":false,"updated_at":"2017/11/19 14:58:56 +0700","media_folder_id":167,"description":"chnso_2000","created_at":"2017/11/19 14:58:49 +0700","asset_updated_at":"2017/11/19 14:58:49 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":35964}
  • Small_5s {"modified_at":"2017/09/22 11:34:05 +0700","id":61716,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"5s._5.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2017/09/22 11:34:05 +0700","media_folder_id":167,"description":"5s-5","created_at":"2017/09/22 11:34:00 +0700","asset_updated_at":"2017/09/22 11:34:00 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":106204}
  • Small_5s {"modified_at":"2017/09/10 10:58:32 +0700","id":61663,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"5s._4.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2017/09/10 10:58:32 +0700","media_folder_id":167,"description":"5s-4","created_at":"2017/09/10 10:58:28 +0700","asset_updated_at":"2017/09/10 10:58:28 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":118737}
  • Small_5s {"modified_at":"2017/08/23 11:21:45 +0700","id":61604,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"5s._3.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2017/08/23 11:21:45 +0700","media_folder_id":167,"description":"5s-3","created_at":"2017/08/23 11:21:38 +0700","asset_updated_at":"2017/08/23 11:21:38 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":130532}
  • Small_5s {"modified_at":"2017/08/18 10:58:45 +0700","id":61582,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"5s._2.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2017/08/18 10:58:45 +0700","media_folder_id":167,"description":"\u0e2a\u0e30\u0e14\u0e27\u0e01","created_at":"2017/08/18 10:58:39 +0700","asset_updated_at":"2017/08/18 10:58:39 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":91905}
  • Small_5s_s1 {"modified_at":"2017/08/11 19:28:26 +0700","id":61558,"commentable":true,"asset_content_type":"image/png","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"5s_S1.png","asset_processing":false,"updated_at":"2017/08/11 19:28:26 +0700","media_folder_id":167,"description":"5s","created_at":"2017/08/11 19:28:21 +0700","asset_updated_at":"2017/08/11 19:28:21 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":152539}
  • Small_5s {"modified_at":"2017/08/01 11:26:18 +0700","id":61496,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"5s._1.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2017/08/01 11:26:18 +0700","media_folder_id":167,"description":"5s","created_at":"2017/08/01 11:26:13 +0700","asset_updated_at":"2017/08/01 11:26:13 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":181612}
ขนาดย่อ: