นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

DaDa
Ico64
Songsuda Promthong
นักวิทยาศาสตร์
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 5

หลัก > songsuda.p

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_100_1861 {"asset_file_name":"100_1861.JPG","visibility":null,"modified_at":"2011/05/31 14:29:57 +0700","media_folder_id":167,"description":"\u0e01\u0e23\u0e38\u0e07\u0e28\u0e23\u0e35-1","updated_at":"2011/05/31 14:29:57 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2007/11/07 13:21:00 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":61176,"id":278,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:26:54 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
  • Small_100_2104 {"asset_file_name":"100_2104.JPG","visibility":null,"modified_at":"2011/05/31 14:29:57 +0700","media_folder_id":167,"description":"\u0e1b\u0e32\u0e22 \u0e01\u0e25\u0e32\u0e07\u0e04\u0e37\u0e19","updated_at":"2011/05/31 14:29:57 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2007/11/07 13:15:39 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":49200,"id":277,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:26:54 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
  • Small_100_1831 {"asset_file_name":"100_1831.JPG","visibility":null,"modified_at":"2011/05/31 14:29:56 +0700","media_folder_id":167,"description":"\u0e1b\u0e32\u0e22 \u0e15\u0e2d\u0e19\u0e40\u0e22\u0e47\u0e19","updated_at":"2011/05/31 14:29:56 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2007/11/07 13:14:03 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":63137,"id":276,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:26:54 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
  • Small_100_1824 {"asset_file_name":"100_1824.JPG","visibility":null,"modified_at":"2011/05/31 14:29:55 +0700","media_folder_id":167,"description":"\u0e42\u0e23\u0e15\u0e35\u0e2d\u0e23\u0e48\u0e2d\u0e22","updated_at":"2011/05/31 14:29:55 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2007/11/07 13:12:20 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":57710,"id":275,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:26:54 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
  • Small_100_1814 {"asset_file_name":"100_1814.JPG","visibility":null,"modified_at":"2011/05/31 14:29:55 +0700","media_folder_id":167,"description":"\u0e1b\u0e32\u0e22-\u0e17\u0e35\u0e48\u0e1e\u0e31\u0e01\u0e27\u0e31\u0e19\u0e41\u0e23\u0e01","updated_at":"2011/05/31 14:29:55 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2007/11/07 13:11:17 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":64728,"id":274,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:26:54 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
ขนาดย่อ: