นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

DaDa
Ico64
Songsuda Promthong
นักวิทยาศาสตร์
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 5

หลัก > songsuda.p

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_100_2050 {"modified_at":"2011/05/31 14:30:39 +0700","id":334,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"100_2050.JPG","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:30:39 +0700","media_folder_id":167,"description":"\u0e44\u0e17\u0e22\u0e22\u0e39\u0e19\u0e32\u0e19","created_at":"2007/11/09 09:08:21 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:26:57 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":46611}
  • Small_100_2022 {"modified_at":"2011/05/31 14:30:38 +0700","id":333,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"100_2022.JPG","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:30:38 +0700","media_folder_id":167,"description":"\u0e27\u0e31\u0e14\u0e19\u0e49\u0e33\u0e2e\u0e39...","created_at":"2007/11/09 09:07:23 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:26:57 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":87222}
  • Small_100_1956 {"modified_at":"2011/05/31 14:30:37 +0700","id":332,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"100_1956.JPG","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:30:37 +0700","media_folder_id":167,"description":"\u0e21\u0e2d\u0e40\u0e15\u0e2d\u0e23\u0e4c\u0e44\u0e0b\u0e14\u0e4c \u0e04\u0e39\u0e48\u0e43\u0e08..2","created_at":"2007/11/09 09:06:27 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:26:56 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":99954}
  • Small_100_1955 {"modified_at":"2011/05/31 14:30:37 +0700","id":331,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"100_1955.JPG","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:30:37 +0700","media_folder_id":167,"description":"\u0e21\u0e2d\u0e40\u0e15\u0e2d\u0e23\u0e4c\u0e44\u0e0b\u0e14\u0e4c \u0e04\u0e39\u0e48\u0e43\u0e08..1","created_at":"2007/11/09 09:06:01 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:26:56 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":75288}
  • Small_100_1908 {"modified_at":"2011/05/31 14:30:36 +0700","id":330,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"100_1908.JPG","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:30:36 +0700","media_folder_id":167,"description":"all about coffee \u0e23\u0e49\u0e32\u0e19\u0e1b\u0e34\u0e14","created_at":"2007/11/09 09:04:56 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:26:56 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":79915}
  • Small_100_1932 {"modified_at":"2011/05/31 14:30:36 +0700","id":329,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"100_1932.JPG","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:30:36 +0700","media_folder_id":167,"description":"\u0e17\u0e35\u0e48\u0e1e\u0e31\u0e01\u0e27\u0e31\u0e19\u0e17\u0e35\u0e48 2 ","created_at":"2007/11/09 09:03:00 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:26:56 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":86868}
  • Small_100_1901 {"modified_at":"2011/05/31 14:30:35 +0700","id":327,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"100_1901.JPG","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:30:35 +0700","media_folder_id":167,"description":"\u0e40\u0e1e\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e19\u0e43\u0e2b\u0e21\u0e48","created_at":"2007/11/09 09:01:13 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:26:56 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":61695}
  • Small_100_1894 {"modified_at":"2011/05/31 14:30:35 +0700","id":326,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"100_1894.JPG","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:30:35 +0700","media_folder_id":167,"description":"\u0e42\u0e08\u0e4a\u0e01-\u0e2d\u0e32\u0e2b\u0e32\u0e23\u0e40\u0e0a\u0e49\u0e32","created_at":"2007/11/09 09:00:35 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:26:56 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":60946}
  • Small_100_1862 {"modified_at":"2011/05/31 14:29:58 +0700","id":279,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"100_1862.JPG","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:29:58 +0700","media_folder_id":167,"description":"\u0e01\u0e23\u0e38\u0e07\u0e28\u0e23\u0e35-2","created_at":"2007/11/07 13:21:35 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:26:54 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":59670}
ขนาดย่อ: