นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

DaDa
Ico64
Songsuda Promthong
นักวิทยาศาสตร์
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 5

หลัก > songsuda.p

ไม่พบโฟลเดอร์
 • Ico64_gpc-001 {"modified_at":"2019/08/07 20:56:18 +0700","id":63103,"commentable":false,"asset_content_type":"image/png","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"GPC-001.PNG","asset_processing":false,"updated_at":"2019/08/07 20:56:18 +0700","media_folder_id":167,"description":"gpc","created_at":"2019/08/07 20:56:11 +0700","asset_updated_at":"2019/08/07 20:56:11 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":38344}
 • Ico64_chnso2000_11 {"modified_at":"2017/12/09 13:05:40 +0700","id":61926,"commentable":true,"asset_content_type":"image/png","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"CHNSO2000_11.png","asset_processing":false,"updated_at":"2017/12/09 13:05:40 +0700","media_folder_id":167,"description":"chnso_2000","created_at":"2017/12/09 13:05:37 +0700","asset_updated_at":"2017/12/09 13:05:37 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":454112}
 • Ico64_chnso2000_10 {"modified_at":"2017/12/09 13:05:23 +0700","id":61925,"commentable":true,"asset_content_type":"image/png","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"CHNSO2000_10.png","asset_processing":false,"updated_at":"2017/12/09 13:05:23 +0700","media_folder_id":167,"description":"chnso_2000","created_at":"2017/12/09 13:05:18 +0700","asset_updated_at":"2017/12/09 13:05:18 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":454862}
 • Ico64_chnso2000_9 {"modified_at":"2017/12/09 13:05:05 +0700","id":61924,"commentable":true,"asset_content_type":"image/png","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"CHNSO2000_9.png","asset_processing":false,"updated_at":"2017/12/09 13:05:05 +0700","media_folder_id":167,"description":"chnso_2000","created_at":"2017/12/09 13:05:01 +0700","asset_updated_at":"2017/12/09 13:05:00 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":456119}
 • Ico64_chnso2000_8 {"modified_at":"2017/12/09 13:04:53 +0700","id":61923,"commentable":true,"asset_content_type":"image/png","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"CHNSO2000_8.png","asset_processing":false,"updated_at":"2017/12/09 13:04:53 +0700","media_folder_id":167,"description":"chnso_2000","created_at":"2017/12/09 13:04:45 +0700","asset_updated_at":"2017/12/09 13:04:45 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":514657}
 • Ico64_chnso2000_7 {"modified_at":"2017/12/09 13:04:25 +0700","id":61922,"commentable":true,"asset_content_type":"image/png","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"CHNSO2000_7.png","asset_processing":false,"updated_at":"2017/12/09 13:04:25 +0700","media_folder_id":167,"description":"chnso_2000","created_at":"2017/12/09 13:04:22 +0700","asset_updated_at":"2017/12/09 13:04:22 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":221587}
 • Ico64_chnso2000_6 {"modified_at":"2017/11/30 09:26:24 +0700","id":61879,"commentable":true,"asset_content_type":"image/png","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"CHNSO2000_6.png","asset_processing":false,"updated_at":"2017/11/30 09:26:24 +0700","media_folder_id":167,"description":"chnso_2000","created_at":"2017/11/30 09:26:20 +0700","asset_updated_at":"2017/11/30 09:26:20 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":257554}
 • Ico64_chnso2000_5 {"modified_at":"2017/11/19 15:19:57 +0700","id":61848,"commentable":true,"asset_content_type":"image/png","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"CHNSO2000_5.png","asset_processing":false,"updated_at":"2017/11/19 15:19:57 +0700","media_folder_id":167,"description":"chnso_2000","created_at":"2017/11/19 15:19:53 +0700","asset_updated_at":"2017/11/19 15:19:53 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":432252}
 • Ico64_chnso2000_4 {"modified_at":"2017/11/19 14:59:47 +0700","id":61847,"commentable":true,"asset_content_type":"image/png","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"CHNSO2000_4.png","asset_processing":false,"updated_at":"2017/11/19 14:59:47 +0700","media_folder_id":167,"description":"chnso_2000","created_at":"2017/11/19 14:59:44 +0700","asset_updated_at":"2017/11/19 14:59:44 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":64911}
 • Ico64_chnso2000_3 {"modified_at":"2017/11/19 14:59:35 +0700","id":61846,"commentable":true,"asset_content_type":"image/png","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"CHNSO2000_3.png","asset_processing":false,"updated_at":"2017/11/19 14:59:35 +0700","media_folder_id":167,"description":"chnso_2000","created_at":"2017/11/19 14:59:29 +0700","asset_updated_at":"2017/11/19 14:59:29 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":69979}
 • Ico64_chnso2000_2 {"modified_at":"2017/11/19 14:59:18 +0700","id":61845,"commentable":true,"asset_content_type":"image/png","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"CHNSO2000_2.png","asset_processing":false,"updated_at":"2017/11/19 14:59:18 +0700","media_folder_id":167,"description":"chnso_2000","created_at":"2017/11/19 14:59:12 +0700","asset_updated_at":"2017/11/19 14:59:12 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":15951}
 • Ico64_chnso2000_1 {"modified_at":"2017/11/19 14:58:56 +0700","id":61844,"commentable":true,"asset_content_type":"image/png","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"CHNSO2000_1.png","asset_processing":false,"updated_at":"2017/11/19 14:58:56 +0700","media_folder_id":167,"description":"chnso_2000","created_at":"2017/11/19 14:58:49 +0700","asset_updated_at":"2017/11/19 14:58:49 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":35964}
 • Ico64_5s {"modified_at":"2017/09/22 11:34:05 +0700","id":61716,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"5s._5.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2017/09/22 11:34:05 +0700","media_folder_id":167,"description":"5s-5","created_at":"2017/09/22 11:34:00 +0700","asset_updated_at":"2017/09/22 11:34:00 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":106204}
 • Ico64_5s {"modified_at":"2017/09/10 10:58:32 +0700","id":61663,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"5s._4.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2017/09/10 10:58:32 +0700","media_folder_id":167,"description":"5s-4","created_at":"2017/09/10 10:58:28 +0700","asset_updated_at":"2017/09/10 10:58:28 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":118737}
 • Ico64_5s {"modified_at":"2017/08/23 11:21:45 +0700","id":61604,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"5s._3.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2017/08/23 11:21:45 +0700","media_folder_id":167,"description":"5s-3","created_at":"2017/08/23 11:21:38 +0700","asset_updated_at":"2017/08/23 11:21:38 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":130532}
 • Ico64_5s {"modified_at":"2017/08/18 10:58:45 +0700","id":61582,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"5s._2.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2017/08/18 10:58:45 +0700","media_folder_id":167,"description":"\u0e2a\u0e30\u0e14\u0e27\u0e01","created_at":"2017/08/18 10:58:39 +0700","asset_updated_at":"2017/08/18 10:58:39 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":91905}
 • Ico64_5s_s1 {"modified_at":"2017/08/11 19:28:26 +0700","id":61558,"commentable":true,"asset_content_type":"image/png","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"5s_S1.png","asset_processing":false,"updated_at":"2017/08/11 19:28:26 +0700","media_folder_id":167,"description":"5s","created_at":"2017/08/11 19:28:21 +0700","asset_updated_at":"2017/08/11 19:28:21 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":152539}
 • Ico64_5s {"modified_at":"2017/08/01 11:26:18 +0700","id":61496,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"5s._1.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2017/08/01 11:26:18 +0700","media_folder_id":167,"description":"5s","created_at":"2017/08/01 11:26:13 +0700","asset_updated_at":"2017/08/01 11:26:13 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":181612}
 • Ico64_glass_re {"modified_at":"2017/07/26 15:24:58 +0700","id":61459,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"glass_re.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2017/07/26 15:24:58 +0700","media_folder_id":167,"description":"glass","created_at":"2017/07/26 15:24:56 +0700","asset_updated_at":"2017/07/26 15:24:56 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":71722}
 • Ico64_20170516_163728_re {"modified_at":"2017/07/13 13:01:50 +0700","id":61358,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"20170516_163728_re.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2017/07/13 13:01:50 +0700","media_folder_id":167,"description":"in-out_6","created_at":"2017/07/13 13:01:48 +0700","asset_updated_at":"2017/07/13 13:01:48 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":67347}
 • Ico64_20170516_163715_re {"modified_at":"2017/07/13 13:01:17 +0700","id":61357,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"20170516_163715_re.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2017/07/13 13:01:17 +0700","media_folder_id":167,"description":"in-out_5","created_at":"2017/07/13 13:01:14 +0700","asset_updated_at":"2017/07/13 13:01:14 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":106549}
 • Ico64_20170516_163659_re {"modified_at":"2017/07/13 13:00:37 +0700","id":61356,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"20170516_163659_re.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2017/07/13 13:00:37 +0700","media_folder_id":167,"description":"in-out_4","created_at":"2017/07/13 13:00:33 +0700","asset_updated_at":"2017/07/13 13:00:33 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":126810}
 • Ico64_20170516_164121_re {"modified_at":"2017/07/13 12:59:55 +0700","id":61355,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"20170516_164121_re.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2017/07/13 12:59:55 +0700","media_folder_id":167,"description":"in-out_3","created_at":"2017/07/13 12:59:49 +0700","asset_updated_at":"2017/07/13 12:59:49 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":88307}
 • Ico64_20170516_164306_re {"modified_at":"2017/07/13 12:59:24 +0700","id":61354,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"20170516_164306_re.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2017/07/13 12:59:24 +0700","media_folder_id":167,"description":"in-out_2","created_at":"2017/07/13 12:59:19 +0700","asset_updated_at":"2017/07/13 12:59:19 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":102778}
 • Ico64_20170516_164321_re {"modified_at":"2017/07/13 12:58:50 +0700","id":61353,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"20170516_164321_re.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2017/07/13 12:58:50 +0700","media_folder_id":167,"description":"in-out_1","created_at":"2017/07/13 12:58:46 +0700","asset_updated_at":"2017/07/13 12:58:46 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":83029}
 • Ico64_1459687118913-crop {"modified_at":"2016/04/03 19:50:19 +0700","id":57419,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"1459687118913-crop.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2016/04/03 19:50:19 +0700","media_folder_id":167,"description":"\u0e01\u0e38\u0e39\u0e49\u0e22\u0e37\u0e2115-2","created_at":"2016/04/03 19:50:14 +0700","asset_updated_at":"2016/04/03 19:50:14 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":160427}
 • Ico64_1459687115308 {"modified_at":"2016/04/03 19:49:37 +0700","id":57418,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"1459687115308.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2016/04/03 19:49:37 +0700","media_folder_id":167,"description":"\u0e01\u0e38\u0e39\u0e49\u0e22\u0e37\u0e2115-1","created_at":"2016/04/03 19:49:34 +0700","asset_updated_at":"2016/04/03 19:49:34 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":339250}
 • Ico64_screenshot_2016-01-23-13-08-50 {"modified_at":"2016/01/23 13:49:44 +0700","id":56291,"commentable":true,"asset_content_type":"image/png","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"Screenshot_2016-01-23-13-08-50.png","asset_processing":false,"updated_at":"2016/01/23 13:49:44 +0700","media_folder_id":167,"description":"Screenshot_2016-01-23-13-08-50.png","created_at":"2016/01/23 13:49:39 +0700","asset_updated_at":"2016/01/23 13:49:39 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":288901}
 • Ico64_22-4-2015_purgevalve5 {"modified_at":"2015/05/07 16:53:36 +0700","id":52592,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"22-4-2015_purgevalve5.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2015/05/07 16:53:36 +0700","media_folder_id":167,"description":"frit","created_at":"2015/05/07 16:53:34 +0700","asset_updated_at":"2015/05/07 16:53:34 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":31871}
 • Ico64_22-4-2015_purgevalve {"modified_at":"2015/05/07 16:53:15 +0700","id":52591,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"22-4-2015_purgevalve.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2015/05/07 16:53:15 +0700","media_folder_id":167,"description":"frit","created_at":"2015/05/07 16:53:12 +0700","asset_updated_at":"2015/05/07 16:53:12 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":32251}
 • Ico64_2015-2 {"modified_at":"2014/12/30 13:15:32 +0700","id":50053,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"2015-2.JPG","asset_processing":false,"updated_at":"2014/12/30 13:15:32 +0700","media_folder_id":167,"description":"2015","created_at":"2014/12/30 13:15:30 +0700","asset_updated_at":"2014/12/30 13:15:30 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":231770}
 • Ico64_2015 {"modified_at":"2014/12/30 13:15:16 +0700","id":50052,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"2015.JPG","asset_processing":false,"updated_at":"2014/12/30 13:15:16 +0700","media_folder_id":167,"description":"2015","created_at":"2014/12/30 13:15:13 +0700","asset_updated_at":"2014/12/30 13:15:13 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":212989}
 • Ico64_img_2567_re1 {"modified_at":"2014/10/10 11:16:00 +0700","id":48970,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"IMG_2567_re1.JPG","asset_processing":false,"updated_at":"2014/10/10 11:16:00 +0700","media_folder_id":167,"description":"flower","created_at":"2014/10/10 11:15:46 +0700","asset_updated_at":"2014/10/10 11:15:46 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":205429}
 • Ico64_img_2513_re1 {"modified_at":"2014/10/10 11:15:55 +0700","id":48969,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"IMG_2513_re1.JPG","asset_processing":false,"updated_at":"2014/10/10 11:15:55 +0700","media_folder_id":167,"description":"flower","created_at":"2014/10/10 11:15:36 +0700","asset_updated_at":"2014/10/10 11:15:36 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":284447}
 • Ico64_img_2014_re1 {"modified_at":"2014/10/10 11:15:13 +0700","id":48968,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"IMG_2014_re1.JPG","asset_processing":false,"updated_at":"2014/10/10 11:15:13 +0700","media_folder_id":167,"description":"flower","created_at":"2014/10/10 11:15:08 +0700","asset_updated_at":"2014/10/10 11:15:08 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":211182}
 • Ico64_img_1915_re1 {"modified_at":"2014/10/10 11:14:53 +0700","id":48967,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"IMG_1915_re1.JPG","asset_processing":false,"updated_at":"2014/10/10 11:14:53 +0700","media_folder_id":167,"description":"flower","created_at":"2014/10/10 11:14:47 +0700","asset_updated_at":"2014/10/10 11:14:47 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":206195}
ขนาดย่อ: