นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

DaDa
Ico64
Songsuda Promthong
นักวิทยาศาสตร์
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Network
Members · Following: 0 · Followed: 5

หลัก > songsuda.p

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_gpc-001 {"asset_file_name":"GPC-001.PNG","visibility":2,"modified_at":"2019/08/07 20:56:18 +0700","media_folder_id":167,"description":"gpc","updated_at":"2019/08/07 20:56:18 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/png","created_at":"2019/08/07 20:56:11 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":38344,"id":63103,"commentable":false,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2019/08/07 20:56:11 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
  • Small_chnso2000_11 {"asset_file_name":"CHNSO2000_11.png","visibility":2,"modified_at":"2017/12/09 13:05:40 +0700","media_folder_id":167,"description":"chnso_2000","updated_at":"2017/12/09 13:05:40 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/png","created_at":"2017/12/09 13:05:37 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":454112,"id":61926,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2017/12/09 13:05:37 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
  • Small_chnso2000_10 {"asset_file_name":"CHNSO2000_10.png","visibility":2,"modified_at":"2017/12/09 13:05:23 +0700","media_folder_id":167,"description":"chnso_2000","updated_at":"2017/12/09 13:05:23 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/png","created_at":"2017/12/09 13:05:18 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":454862,"id":61925,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2017/12/09 13:05:18 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
  • Small_chnso2000_9 {"asset_file_name":"CHNSO2000_9.png","visibility":2,"modified_at":"2017/12/09 13:05:05 +0700","media_folder_id":167,"description":"chnso_2000","updated_at":"2017/12/09 13:05:05 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/png","created_at":"2017/12/09 13:05:01 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":456119,"id":61924,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2017/12/09 13:05:00 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
  • Small_chnso2000_8 {"asset_file_name":"CHNSO2000_8.png","visibility":2,"modified_at":"2017/12/09 13:04:53 +0700","media_folder_id":167,"description":"chnso_2000","updated_at":"2017/12/09 13:04:53 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/png","created_at":"2017/12/09 13:04:45 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":514657,"id":61923,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2017/12/09 13:04:45 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
  • Small_chnso2000_7 {"asset_file_name":"CHNSO2000_7.png","visibility":2,"modified_at":"2017/12/09 13:04:25 +0700","media_folder_id":167,"description":"chnso_2000","updated_at":"2017/12/09 13:04:25 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/png","created_at":"2017/12/09 13:04:22 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":221587,"id":61922,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2017/12/09 13:04:22 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
  • Small_chnso2000_6 {"asset_file_name":"CHNSO2000_6.png","visibility":2,"modified_at":"2017/11/30 09:26:24 +0700","media_folder_id":167,"description":"chnso_2000","updated_at":"2017/11/30 09:26:24 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/png","created_at":"2017/11/30 09:26:20 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":257554,"id":61879,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2017/11/30 09:26:20 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
  • Small_chnso2000_5 {"asset_file_name":"CHNSO2000_5.png","visibility":2,"modified_at":"2017/11/19 15:19:57 +0700","media_folder_id":167,"description":"chnso_2000","updated_at":"2017/11/19 15:19:57 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/png","created_at":"2017/11/19 15:19:53 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":432252,"id":61848,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2017/11/19 15:19:53 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
  • Small_chnso2000_4 {"asset_file_name":"CHNSO2000_4.png","visibility":2,"modified_at":"2017/11/19 14:59:47 +0700","media_folder_id":167,"description":"chnso_2000","updated_at":"2017/11/19 14:59:47 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/png","created_at":"2017/11/19 14:59:44 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":64911,"id":61847,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2017/11/19 14:59:44 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
ขนาดย่อ: