นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

น้อง หะ-หมี P
Ico64
songpol - homutai
นักวิทยาศาสตร์
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 1 · ผู้ติดตาม: 1

หลัก > songpol.h

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_arkang1 {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2012/10/23 08:52:47 +0700","updated_at":"2012/10/23 09:02:24 +0700","created_at":"2012/10/23 08:52:47 +0700","asset_file_name":"arkang1.jpg","asset_content_type":"image/pjpeg","visibility":2,"member_only_commentable":false,"id":36467,"deleted_at":null,"media_folder_id":1252,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"arkang2","modified_at":"2012/10/23 09:02:24 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":176468,"group_member_commentable":true}
  • Small_angkhang4 {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2012/10/23 08:51:48 +0700","updated_at":"2012/10/23 09:02:22 +0700","created_at":"2012/10/23 08:51:48 +0700","asset_file_name":"angkhang4.jpg","asset_content_type":"image/pjpeg","visibility":2,"member_only_commentable":false,"id":36466,"deleted_at":null,"media_folder_id":1252,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"arkang1","modified_at":"2012/10/23 09:02:22 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":177896,"group_member_commentable":true}
  • Small_jj {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2012/09/29 00:11:12 +0700","updated_at":"2012/09/29 01:01:14 +0700","created_at":"2012/09/29 00:11:12 +0700","asset_file_name":"jj.jpg","asset_content_type":"image/pjpeg","visibility":2,"member_only_commentable":false,"id":36114,"deleted_at":null,"media_folder_id":1252,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"jj","modified_at":"2012/09/29 01:01:14 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":42143,"group_member_commentable":true}
  • Small_6666 {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2012/09/28 23:38:41 +0700","updated_at":"2012/09/29 00:01:24 +0700","created_at":"2012/09/28 23:38:41 +0700","asset_file_name":"6666.jpg","asset_content_type":"image/pjpeg","visibility":2,"member_only_commentable":false,"id":36113,"deleted_at":null,"media_folder_id":1252,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"quality3","modified_at":"2012/09/29 00:01:24 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":28915,"group_member_commentable":true}
  • Small_777 {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2012/09/28 23:38:04 +0700","updated_at":"2012/09/29 00:01:23 +0700","created_at":"2012/09/28 23:38:04 +0700","asset_file_name":"777.jpg","asset_content_type":"image/pjpeg","visibility":2,"member_only_commentable":false,"id":36112,"deleted_at":null,"media_folder_id":1252,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"quality2","modified_at":"2012/09/29 00:01:23 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":22128,"group_member_commentable":true}
  • Small_5555 {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2012/09/28 23:37:15 +0700","updated_at":"2012/09/29 00:01:22 +0700","created_at":"2012/09/28 23:37:15 +0700","asset_file_name":"5555.jpg","asset_content_type":"image/pjpeg","visibility":2,"member_only_commentable":false,"id":36111,"deleted_at":null,"media_folder_id":1252,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"quality1","modified_at":"2012/09/29 00:01:22 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":17859,"group_member_commentable":true}
  • Small_football7 {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2012/09/02 07:43:40 +0700","updated_at":"2012/09/02 08:01:40 +0700","created_at":"2012/09/02 07:43:40 +0700","asset_file_name":"football7.jpg","asset_content_type":"image/pjpeg","visibility":2,"member_only_commentable":false,"id":35770,"deleted_at":null,"media_folder_id":1252,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"foot7","modified_at":"2012/09/02 08:01:40 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":168487,"group_member_commentable":true}
  • Small_football6 {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2012/09/02 07:43:02 +0700","updated_at":"2012/09/02 08:01:38 +0700","created_at":"2012/09/02 07:43:02 +0700","asset_file_name":"football6.jpg","asset_content_type":"image/pjpeg","visibility":2,"member_only_commentable":false,"id":35769,"deleted_at":null,"media_folder_id":1252,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"foot6","modified_at":"2012/09/02 08:01:38 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":157727,"group_member_commentable":true}
  • Small_football5 {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2012/09/02 07:42:21 +0700","updated_at":"2012/09/02 08:01:37 +0700","created_at":"2012/09/02 07:42:21 +0700","asset_file_name":"football5.jpg","asset_content_type":"image/pjpeg","visibility":2,"member_only_commentable":false,"id":35768,"deleted_at":null,"media_folder_id":1252,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"foot5","modified_at":"2012/09/02 08:01:37 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":160402,"group_member_commentable":true}
ขนาดย่อ: