นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

น้อง หะ-หมี P
Ico64
songpol - homutai
นักวิทยาศาสตร์
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Network
Members · Following: 1 · Followed: 1

หลัก > songpol.h

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_img_2977 {"asset_content_type":"image/pjpeg","asset_file_name":"IMG_2977.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1252,"visibility":2,"description":"kaoyai4","created_at":"2013/05/25 17:28:35 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2013/05/25 17:28:35 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2013/05/25 17:28:37 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2013/05/25 17:28:37 +0700","id":40060,"asset_file_size":755502}
  • Small_kowyai3 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"kowyai3.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1252,"visibility":2,"description":"kowyai3","created_at":"2013/05/17 18:21:07 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2013/05/17 18:21:07 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2013/05/17 18:21:10 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2013/05/17 18:21:10 +0700","id":39925,"asset_file_size":139236}
  • Small_kowyai2 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"kowyai2.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1252,"visibility":2,"description":"kowyai2","created_at":"2013/05/17 18:19:50 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2013/05/17 18:19:50 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2013/05/17 18:19:54 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2013/05/17 18:19:54 +0700","id":39924,"asset_file_size":179748}
  • Small_kowyai1 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"kowyai1.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1252,"visibility":2,"description":"kowyai1","created_at":"2013/05/17 18:19:23 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2013/05/17 18:19:23 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2013/05/17 18:19:28 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2013/05/17 18:19:28 +0700","id":39923,"asset_file_size":50821}
  • Small_book {"asset_content_type":"image/pjpeg","asset_file_name":"book.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1252,"visibility":2,"description":"book","created_at":"2013/04/18 10:30:02 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2013/04/18 10:30:01 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2013/04/18 10:30:08 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2013/04/18 10:30:08 +0700","id":39468,"asset_file_size":891408}
  • Indicator_white {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"bow.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1252,"visibility":2,"description":"bow","created_at":"2013/04/12 13:00:15 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2013/04/12 13:00:15 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2013/04/12 13:00:15 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":true,"modified_at":"2013/04/12 13:00:15 +0700","id":39348,"asset_file_size":45316}
  • Small_kung2 {"asset_content_type":"image/pjpeg","asset_file_name":"kung2.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1252,"visibility":2,"description":"kung2","created_at":"2013/03/14 16:40:27 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2013/03/14 16:40:27 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2013/03/14 16:40:31 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2013/03/14 16:40:31 +0700","id":38767,"asset_file_size":26942}
  • Small_kung {"asset_content_type":"image/pjpeg","asset_file_name":"kung.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1252,"visibility":2,"description":"kung","created_at":"2013/03/14 16:39:24 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2013/03/14 16:39:24 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2013/03/14 16:39:28 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2013/03/14 16:39:28 +0700","id":38766,"asset_file_size":11245}
  • Small_angkhang3 {"asset_content_type":"image/pjpeg","asset_file_name":"angkhang3.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1252,"visibility":2,"description":"arkang3","created_at":"2012/10/23 08:54:21 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2012/10/23 08:54:21 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2012/10/23 09:02:26 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2012/10/23 09:02:26 +0700","id":36468,"asset_file_size":189147}
ขนาดย่อ: