นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

น้อง หะ-หมี P
Ico64
songpol - homutai
นักวิทยาศาสตร์
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Network
Members · Following: 1 · Followed: 1

หลัก > songpol.h

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_img_3032 {"asset_content_type":"image/pjpeg","asset_file_name":"IMG_3032.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1252,"visibility":2,"description":"hed","created_at":"2013/05/30 17:35:40 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2013/05/30 17:35:40 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2013/05/30 17:35:43 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2013/05/30 17:35:43 +0700","id":40163,"asset_file_size":1028980}
  • Small_img_3030 {"asset_content_type":"image/pjpeg","asset_file_name":"IMG_3030.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1252,"visibility":2,"description":"sonpung1","created_at":"2013/05/30 17:34:36 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2013/05/30 17:34:36 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2013/05/30 17:34:41 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2013/05/30 17:34:41 +0700","id":40162,"asset_file_size":967113}
  • Small_img_3006 {"asset_content_type":"image/pjpeg","asset_file_name":"IMG_3006.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1252,"visibility":2,"description":"kaoyai18","created_at":"2013/05/30 17:32:11 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2013/05/30 17:32:11 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2013/05/30 17:32:18 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2013/05/30 17:32:18 +0700","id":40161,"asset_file_size":943182}
  • Small_img_3004 {"asset_content_type":"image/pjpeg","asset_file_name":"IMG_3004.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1252,"visibility":2,"description":"kaoyai17","created_at":"2013/05/30 17:31:02 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2013/05/30 17:31:02 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2013/05/30 17:31:05 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2013/05/30 17:31:05 +0700","id":40160,"asset_file_size":872324}
  • Small_img_2987 {"asset_content_type":"image/pjpeg","asset_file_name":"IMG_2987.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1252,"visibility":2,"description":"kaoyai15","created_at":"2013/05/25 17:37:12 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2013/05/25 17:37:12 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2013/05/25 17:37:18 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2013/05/25 17:37:18 +0700","id":40065,"asset_file_size":884638}
  • Small_img_2992 {"asset_content_type":"image/pjpeg","asset_file_name":"IMG_2992.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1252,"visibility":2,"description":"kaoyai13","created_at":"2013/05/25 17:36:00 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2013/05/25 17:36:00 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2013/05/25 17:36:05 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2013/05/25 17:36:05 +0700","id":40064,"asset_file_size":843155}
  • Small_img_2995 {"asset_content_type":"image/pjpeg","asset_file_name":"IMG_2995.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1252,"visibility":2,"description":"kaoyai11","created_at":"2013/05/25 17:34:38 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2013/05/25 17:34:38 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2013/05/25 17:34:42 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2013/05/25 17:34:42 +0700","id":40063,"asset_file_size":663999}
  • Small_img_2988 {"asset_content_type":"image/pjpeg","asset_file_name":"IMG_2988.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1252,"visibility":2,"description":"kaoyai10","created_at":"2013/05/25 17:33:52 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2013/05/25 17:33:52 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2013/05/25 17:33:54 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2013/05/25 17:33:54 +0700","id":40062,"asset_file_size":872772}
  • Small_img_2979 {"asset_content_type":"image/pjpeg","asset_file_name":"IMG_2979.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1252,"visibility":2,"description":"kaoyai6","created_at":"2013/05/25 17:30:30 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2013/05/25 17:30:30 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2013/05/25 17:30:36 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2013/05/25 17:30:36 +0700","id":40061,"asset_file_size":852600}
ขนาดย่อ: