นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

น้อง หะ-หมี P
Ico64
songpol - homutai
นักวิทยาศาสตร์
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Network
Members · Following: 1 · Followed: 1

หลัก > songpol.h

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_img_3050 {"asset_content_type":"image/pjpeg","asset_file_name":"IMG_3050.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1252,"visibility":2,"description":"smokehouse3","created_at":"2013/05/31 17:30:39 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2013/05/31 17:30:39 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2013/05/31 17:30:42 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2013/05/31 17:30:42 +0700","id":40223,"asset_file_size":743034}
  • Small_947159_10201111456646950_1856765713_n {"asset_content_type":"image/pjpeg","asset_file_name":"947159_10201111456646950_1856765713_n.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1252,"visibility":2,"description":"smokehouse1","created_at":"2013/05/31 17:29:45 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2013/05/31 17:29:45 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2013/05/31 17:29:50 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2013/05/31 17:29:50 +0700","id":40222,"asset_file_size":61708}
  • Small_img_3033 {"asset_content_type":"image/pjpeg","asset_file_name":"IMG_3033.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1252,"visibility":2,"description":"hed2","created_at":"2013/05/30 18:07:55 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2013/05/30 18:07:55 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2013/05/30 18:07:59 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2013/05/30 18:07:59 +0700","id":40170,"asset_file_size":872381}
  • Small_973633_510550732326198_1239288840_n {"asset_content_type":"image/pjpeg","asset_file_name":"973633_510550732326198_1239288840_n.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1252,"visibility":2,"description":"chokchai","created_at":"2013/05/30 18:06:33 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2013/05/30 18:06:33 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2013/05/30 18:06:35 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2013/05/30 18:06:35 +0700","id":40169,"asset_file_size":140695}
  • Small_912600_508012365913368_589207483_n {"asset_content_type":"image/pjpeg","asset_file_name":"912600_508012365913368_589207483_n.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1252,"visibility":2,"description":"suwan","created_at":"2013/05/30 18:05:19 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2013/05/30 18:05:19 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2013/05/30 18:05:23 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2013/05/30 18:05:23 +0700","id":40168,"asset_file_size":120501}
  • Small_248017_10201111521448570_543201925_n {"asset_content_type":"image/pjpeg","asset_file_name":"248017_10201111521448570_543201925_n.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1252,"visibility":2,"description":"smokehouse4","created_at":"2013/05/30 18:02:16 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2013/05/31 17:31:49 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2013/05/31 17:31:54 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2013/05/31 17:31:54 +0700","id":40167,"asset_file_size":149754}
  • Small_img_3046 {"asset_content_type":"image/pjpeg","asset_file_name":"IMG_3046.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1252,"visibility":2,"description":"kaoyai21","created_at":"2013/05/30 18:01:20 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2013/05/30 18:01:20 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2013/05/30 18:01:24 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2013/05/30 18:01:24 +0700","id":40166,"asset_file_size":935076}
  • Small_943503_10201114878812502_497609899_n {"asset_content_type":"image/pjpeg","asset_file_name":"943503_10201114878812502_497609899_n.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1252,"visibility":2,"description":"kaoyai20","created_at":"2013/05/30 18:00:01 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2013/05/30 18:00:01 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2013/05/30 18:00:07 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2013/05/30 18:00:07 +0700","id":40165,"asset_file_size":77919}
  • Small_912252_507708629277075_1298612275_n {"asset_content_type":"image/pjpeg","asset_file_name":"912252_507708629277075_1298612275_n.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1252,"visibility":2,"description":"kaoyai19","created_at":"2013/05/30 17:59:04 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2013/05/30 17:59:04 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2013/05/30 17:59:10 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2013/05/30 17:59:10 +0700","id":40164,"asset_file_size":43556}
ขนาดย่อ: