นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

น้อง หะ-หมี P
Ico64
songpol - homutai
นักวิทยาศาสตร์
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 1 · ผู้ติดตาม: 1

หลัก > songpol.h

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_seclsaveworld {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/pjpeg","asset_file_name":"seclsaveworld.jpg","created_at":"2013/09/03 16:35:01 +0700","asset_updated_at":"2013/09/03 16:35:01 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2013/09/03 16:35:06 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"save energy","asset_file_size":615247,"modified_at":"2013/09/03 16:35:06 +0700","media_folder_id":1252,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":42584,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_mali {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/pjpeg","asset_file_name":"Mali.jpg","created_at":"2013/08/12 17:40:32 +0700","asset_updated_at":"2013/08/12 17:40:32 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2013/08/12 17:40:38 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"Mali","asset_file_size":200645,"modified_at":"2013/08/12 17:40:38 +0700","media_folder_id":1252,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":42046,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_1012223_656879251012350_1007471600_n {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"1012223_656879251012350_1007471600_n.jpg","created_at":"2013/07/17 13:50:54 +0700","asset_updated_at":"2013/07/17 13:50:54 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2013/07/17 13:51:00 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"happyyy","asset_file_size":94133,"modified_at":"2013/07/17 13:51:00 +0700","media_folder_id":1252,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":41427,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_long {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/pjpeg","asset_file_name":"long.jpg","created_at":"2013/07/14 12:02:48 +0700","asset_updated_at":"2013/07/14 12:02:48 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2013/07/14 12:02:53 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"longkang","asset_file_size":94383,"modified_at":"2013/07/14 12:02:53 +0700","media_folder_id":1252,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":41349,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_eee {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"eee.jpg","created_at":"2013/06/21 11:20:43 +0700","asset_updated_at":"2013/06/21 11:20:43 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2013/06/21 11:20:49 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"kaokit","asset_file_size":276762,"modified_at":"2013/06/21 11:20:49 +0700","media_folder_id":1252,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":40787,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_911611_510079229040015_155059309_n {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/pjpeg","asset_file_name":"911611_510079229040015_155059309_n.jpg","created_at":"2013/06/05 09:05:32 +0700","asset_updated_at":"2013/06/05 09:05:32 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2013/06/05 09:05:33 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"sukothai","asset_file_size":168467,"modified_at":"2013/06/05 09:05:33 +0700","media_folder_id":1252,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":40382,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_973679_510667162314555_2087008836_n {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/pjpeg","asset_file_name":"973679_510667162314555_2087008836_n.jpg","created_at":"2013/06/05 09:04:05 +0700","asset_updated_at":"2013/06/05 09:04:05 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2013/06/05 09:04:09 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"bear","asset_file_size":103874,"modified_at":"2013/06/05 09:04:09 +0700","media_folder_id":1252,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":40381,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_bear {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/pjpeg","asset_file_name":"bear.jpg","created_at":"2013/05/31 17:34:27 +0700","asset_updated_at":"2013/05/31 17:34:27 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2013/05/31 17:34:28 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"smokehouse6","asset_file_size":120929,"modified_at":"2013/05/31 17:34:28 +0700","media_folder_id":1252,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":40225,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_975409_509090839138854_1094974491_n {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/pjpeg","asset_file_name":"975409_509090839138854_1094974491_n.jpg","created_at":"2013/05/31 17:32:56 +0700","asset_updated_at":"2013/05/31 17:32:56 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2013/05/31 17:32:57 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"smokehouse5","asset_file_size":149754,"modified_at":"2013/05/31 17:32:57 +0700","media_folder_id":1252,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":40224,"comment_counter":0,"commentable":true}
ขนาดย่อ: