นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

น้อง หะ-หมี P
Ico64
songpol - homutai
นักวิทยาศาสตร์
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Network
Members · Following: 1 · Followed: 1

หลัก > songpol.h

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_concert2 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"concert2.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1252,"visibility":null,"description":"\u0e2a\u0e21\u0e32\u0e0a\u0e34\u0e01","created_at":"2010/07/05 16:26:22 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:57:45 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 19:13:43 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 19:13:43 +0700","id":23617,"asset_file_size":61624}
  • Small_concert1 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"concert1.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1252,"visibility":null,"description":"\u0e01\u0e48\u0e2d\u0e19","created_at":"2010/07/05 16:24:38 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:57:45 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 19:13:42 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 19:13:42 +0700","id":23616,"asset_file_size":67584}
  • Small_freezedry {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"freezedry.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1252,"visibility":null,"description":"freeze dry","created_at":"2010/04/20 14:16:14 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:55:07 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 19:03:32 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 19:03:32 +0700","id":22343,"asset_file_size":10608}
  • Small_o {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"O.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1252,"visibility":null,"description":"\u0e2d\u0e22\u0e32\u0e01\u0e44\u0e1b\u0e04\u0e23\u0e31\u0e1a \u0e17\u0e35\u0e48\u0e44\u0e2b\u0e19\u0e40\u0e19\u0e35\u0e48\u0e22","created_at":"2010/04/12 14:22:40 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:55:02 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 19:02:56 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 19:02:56 +0700","id":22264,"asset_file_size":94493}
  • Small_15 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"15.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1252,"visibility":null,"description":"\u0e2a\u0e07\u0e01\u0e23\u0e32\u0e19\u0e15\u0e4c\u0e41\u0e1a\u0e1a\u0e02\u0e19\u0e2b\u0e31\u0e27\u0e25\u0e38\u0e01","created_at":"2010/04/12 14:21:32 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:55:02 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 19:02:56 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 19:02:56 +0700","id":22263,"asset_file_size":62045}
  • Small_8 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"8.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1252,"visibility":null,"description":"\u0e17\u0e35\u0e48\u0e20\u0e39\u0e40\u0e01\u0e47\u0e15 \u0e1d\u0e23\u0e31\u0e48\u0e07\u0e17\u0e31\u0e49\u0e07\u0e19\u0e49\u0e32\u0e19\u0e19","created_at":"2010/04/12 14:20:12 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:55:02 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 19:02:55 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 19:02:55 +0700","id":22262,"asset_file_size":125395}
ขนาดย่อ: