นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

น้อง หะ-หมี P
Ico64
songpol - homutai
นักวิทยาศาสตร์
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Network
Members · Following: 1 · Followed: 1

หลัก > songpol.h

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_house1 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"house1.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1252,"visibility":null,"description":"\u0e17\u0e35\u0e48\u0e1e\u0e31\u0e011","created_at":"2010/07/05 16:50:51 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:57:46 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 19:13:48 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 19:13:48 +0700","id":23626,"asset_file_size":66269}
  • Small_trung {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"trung.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1252,"visibility":null,"description":"\u0e15\u0e23\u0e31\u0e07 ","created_at":"2010/07/05 16:48:56 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:57:46 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 19:13:47 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 19:13:47 +0700","id":23625,"asset_file_size":75080}
  • Small_coner3 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"coner3.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1252,"visibility":null,"description":"\u0e21\u0e38\u0e213","created_at":"2010/07/05 16:46:27 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:57:46 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 19:13:47 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 19:13:47 +0700","id":23624,"asset_file_size":51805}
  • Small_coner2 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"coner2.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1252,"visibility":null,"description":"\u0e21\u0e38\u0e21\u0e01\u0e32\u0e41\u0e1f2","created_at":"2010/07/05 16:44:56 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:57:46 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 19:13:47 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 19:13:47 +0700","id":23623,"asset_file_size":80193}
  • Small_coner {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"coner.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1252,"visibility":null,"description":"\u0e21\u0e38\u0e21\u0e01\u0e32\u0e41\u0e1f1","created_at":"2010/07/05 16:43:42 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:57:46 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 19:13:46 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 19:13:46 +0700","id":23622,"asset_file_size":101875}
  • Small_mile {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"mile.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1252,"visibility":null,"description":"\u0e40\u0e15\u0e47\u0e21\u0e46","created_at":"2010/07/05 16:40:18 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:57:46 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 19:13:46 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 19:13:46 +0700","id":23621,"asset_file_size":43832}
  • Small_car {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"car.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1252,"visibility":null,"description":"car","created_at":"2010/07/05 16:36:37 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:57:46 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 19:13:45 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 19:13:45 +0700","id":23620,"asset_file_size":54995}
  • Small_concert4 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"concert4.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1252,"visibility":null,"description":"\u0e1b\u0e2d\u0e1b","created_at":"2010/07/05 16:32:23 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:57:46 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 19:13:44 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 19:13:44 +0700","id":23619,"asset_file_size":61641}
  • Small_concert3 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"concert3.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1252,"visibility":null,"description":"\u0e19\u0e48\u0e30","created_at":"2010/07/05 16:31:08 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:57:45 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 19:13:43 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 19:13:43 +0700","id":23618,"asset_file_size":42209}
ขนาดย่อ: