นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

น้อง หะ-หมี P
Ico64
songpol - homutai
นักวิทยาศาสตร์
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 1 · ผู้ติดตาม: 1

หลัก > songpol.h

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_2 {"modified_at":"2011/05/31 19:23:54 +0700","id":25437,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"2.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 19:23:54 +0700","media_folder_id":1252,"description":"\u0e23\u0e16","created_at":"2010/10/28 16:16:25 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 15:00:27 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":42571}
  • Small_bk3 {"modified_at":"2012/02/05 21:03:27 +0700","id":25436,"commentable":true,"asset_content_type":"image/pjpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"BK3.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2012/02/05 21:03:27 +0700","media_folder_id":1252,"description":"bigclean1","created_at":"2010/10/28 16:15:39 +0700","asset_updated_at":"2012/02/05 21:03:24 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":149792}
  • Small_images {"modified_at":"2011/05/31 19:22:58 +0700","id":25305,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"images.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 19:22:58 +0700","media_folder_id":1252,"description":"\u0e15\u0e32\u0e41\u0e14\u0e07","created_at":"2010/10/13 10:47:29 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 15:00:15 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":4702}
  • Small_dog {"modified_at":"2011/05/31 19:14:38 +0700","id":23796,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"dog.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 19:14:38 +0700","media_folder_id":1252,"description":"\u0e19\u0e2d\u0e19","created_at":"2010/07/16 11:23:08 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:57:58 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":43718}
  • {"modified_at":"2011/05/31 19:14:38 +0700","id":23795,"commentable":true,"asset_content_type":"image/bmp","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"untitled.bmp","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 19:14:38 +0700","media_folder_id":1252,"description":"\u0e19\u0e2d\u0e19\u0e19\u0e30","created_at":"2010/07/16 11:20:59 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:57:58 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":453654}
  • Small_resturant {"modified_at":"2011/05/31 19:13:49 +0700","id":23631,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"resturant.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 19:13:49 +0700","media_folder_id":1252,"description":"dinner","created_at":"2010/07/05 17:03:05 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:57:46 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":77538}
  • Small_house4 {"modified_at":"2011/05/31 19:13:49 +0700","id":23630,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"house4.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 19:13:49 +0700","media_folder_id":1252,"description":"\u0e25\u0e32\u0e19","created_at":"2010/07/05 16:58:17 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:57:46 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":72969}
  • Small_house3 {"modified_at":"2011/05/31 19:13:49 +0700","id":23629,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"house3.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 19:13:49 +0700","media_folder_id":1252,"description":"\u0e2b\u0e49\u0e2d\u0e07\u0e1e\u0e31\u0e013","created_at":"2010/07/05 16:57:01 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:57:46 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":61662}
  • Small_house2 {"modified_at":"2011/05/31 19:13:48 +0700","id":23628,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"house2.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 19:13:48 +0700","media_folder_id":1252,"description":"\u0e2b\u0e49\u0e2d\u0e07\u0e1e\u0e31\u0e012","created_at":"2010/07/05 16:55:59 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:57:46 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":61824}
ขนาดย่อ: