นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

น้อง หะ-หมี P
Ico64
songpol - homutai
นักวิทยาศาสตร์
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 1 · ผู้ติดตาม: 1

หลัก > songpol.h

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_bk5 {"created_at":"2012/02/05 21:11:35 +0700","asset_file_size":159348,"commentable":true,"modified_at":"2012/02/05 21:11:40 +0700","deleted_at":null,"group_member_commentable":true,"visibility":2,"member_only_readable":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"id":33390,"asset_content_type":"image/pjpeg","description":"clean4","comment_counter":0,"asset_updated_at":"2012/02/05 21:11:35 +0700","asset_file_name":"BK5.JPG","updated_at":"2012/02/05 21:11:40 +0700","media_folder_id":1252,"asset_processing":false}
  • Small_bkk3 {"created_at":"2012/02/05 21:10:41 +0700","asset_file_size":149792,"commentable":true,"modified_at":"2012/02/05 21:10:44 +0700","deleted_at":null,"group_member_commentable":true,"visibility":2,"member_only_readable":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"id":33389,"asset_content_type":"image/pjpeg","description":"clean3","comment_counter":0,"asset_updated_at":"2012/02/05 21:10:41 +0700","asset_file_name":"BKk3.jpg","updated_at":"2012/02/05 21:10:44 +0700","media_folder_id":1252,"asset_processing":false}
  • Small_bkk1 {"created_at":"2012/02/05 21:09:43 +0700","asset_file_size":80133,"commentable":true,"modified_at":"2012/02/05 21:09:48 +0700","deleted_at":null,"group_member_commentable":true,"visibility":2,"member_only_readable":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"id":33388,"asset_content_type":"image/pjpeg","description":"clean1","comment_counter":0,"asset_updated_at":"2012/02/05 21:09:43 +0700","asset_file_name":"BKk1.jpg","updated_at":"2012/02/05 21:09:48 +0700","media_folder_id":1252,"asset_processing":false}
  • Small_bk2 {"created_at":"2012/02/05 21:01:29 +0700","asset_file_size":155657,"commentable":true,"modified_at":"2012/02/05 21:01:32 +0700","deleted_at":null,"group_member_commentable":true,"visibility":2,"member_only_readable":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"id":33387,"asset_content_type":"image/pjpeg","description":"bigclean2","comment_counter":0,"asset_updated_at":"2012/02/05 21:01:29 +0700","asset_file_name":"BK2.jpg","updated_at":"2012/02/05 21:01:32 +0700","media_folder_id":1252,"asset_processing":false}
  • Small_imagescag279f8 {"created_at":"2012/01/13 20:29:57 +0700","asset_file_size":9152,"commentable":true,"modified_at":"2012/01/13 20:29:59 +0700","deleted_at":null,"group_member_commentable":true,"visibility":2,"member_only_readable":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"id":32776,"asset_content_type":"image/pjpeg","description":"waw ","comment_counter":0,"asset_updated_at":"2012/01/13 20:29:57 +0700","asset_file_name":"imagesCAG279F8.jpg","updated_at":"2012/01/13 20:29:59 +0700","media_folder_id":1252,"asset_processing":false}
  • Small_124558 {"created_at":"2012/01/10 11:51:14 +0700","asset_file_size":71208,"commentable":true,"modified_at":"2012/01/10 11:51:15 +0700","deleted_at":null,"group_member_commentable":true,"visibility":2,"member_only_readable":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"id":32734,"asset_content_type":"image/pjpeg","description":"\u0e2b\u0e32\u0e01\u0e2b\u0e31\u0e27\u0e43\u0e08\u0e04\u0e25\u0e49\u0e32\u0e22\u0e2b\u0e49\u0e2d\u0e07\u0e27\u0e48\u0e32\u0e07","comment_counter":0,"asset_updated_at":"2012/01/10 11:51:14 +0700","asset_file_name":"124558.jpg","updated_at":"2012/01/10 11:51:15 +0700","media_folder_id":1252,"asset_processing":false}
  • Small_124557 {"created_at":"2012/01/10 11:49:52 +0700","asset_file_size":81569,"commentable":true,"modified_at":"2012/01/10 11:49:58 +0700","deleted_at":null,"group_member_commentable":true,"visibility":2,"member_only_readable":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"id":32733,"asset_content_type":"image/pjpeg","description":"\u0e2b\u0e32\u0e01\u0e2b\u0e31\u0e27\u0e43\u0e08\u0e04\u0e25\u0e49\u0e32\u0e22\u0e2b\u0e49\u0e2d\u0e07\u0e27\u0e48\u0e32\u0e074","comment_counter":0,"asset_updated_at":"2012/01/10 11:49:52 +0700","asset_file_name":"124557.jpg","updated_at":"2012/01/10 11:49:58 +0700","media_folder_id":1252,"asset_processing":false}
  • Small_124556 {"created_at":"2012/01/10 11:48:53 +0700","asset_file_size":53352,"commentable":true,"modified_at":"2012/01/10 11:48:56 +0700","deleted_at":null,"group_member_commentable":true,"visibility":2,"member_only_readable":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"id":32732,"asset_content_type":"image/pjpeg","description":"\u0e2b\u0e32\u0e01\u0e2b\u0e31\u0e27\u0e43\u0e08\u0e04\u0e25\u0e49\u0e32\u0e22\u0e2b\u0e49\u0e2d\u0e07\u0e27\u0e48\u0e32\u0e073","comment_counter":0,"asset_updated_at":"2012/01/10 11:48:53 +0700","asset_file_name":"124556.jpg","updated_at":"2012/01/10 11:48:56 +0700","media_folder_id":1252,"asset_processing":false}
  • Small_124555 {"created_at":"2012/01/10 11:47:17 +0700","asset_file_size":87230,"commentable":true,"modified_at":"2012/01/10 11:47:19 +0700","deleted_at":null,"group_member_commentable":true,"visibility":2,"member_only_readable":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"id":32731,"asset_content_type":"image/pjpeg","description":"\u0e2b\u0e32\u0e01\u0e2b\u0e31\u0e27\u0e43\u0e08\u0e04\u0e25\u0e49\u0e32\u0e22\u0e2b\u0e49\u0e2d\u0e07\u0e27\u0e48\u0e32\u0e072","comment_counter":0,"asset_updated_at":"2012/01/10 11:47:17 +0700","asset_file_name":"124555.jpg","updated_at":"2012/01/10 11:47:19 +0700","media_folder_id":1252,"asset_processing":false}
ขนาดย่อ: