นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

น้อง หะ-หมี P
Ico64
songpol - homutai
นักวิทยาศาสตร์
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Network
Members · Following: 1 · Followed: 1

หลัก > songpol.h

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_run2 {"asset_content_type":"image/pjpeg","asset_file_name":"run2.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1252,"visibility":2,"description":"\u0e27\u0e34\u0e48\u0e072","created_at":"2012/07/20 08:28:22 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2012/07/20 08:28:21 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2012/07/20 09:02:21 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2012/07/20 09:02:21 +0700","id":35395,"asset_file_size":183251}
  • Small_run1 {"asset_content_type":"image/pjpeg","asset_file_name":"run1.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1252,"visibility":2,"description":"\u0e27\u0e34\u0e48\u0e07","created_at":"2012/07/20 08:27:34 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2012/07/20 08:27:34 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2012/07/20 09:02:16 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2012/07/20 09:02:16 +0700","id":35394,"asset_file_size":154638}
  • Small_generator {"asset_content_type":"image/pjpeg","asset_file_name":"generator.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1252,"visibility":2,"description":"\u0e40\u0e04\u0e23\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e07\u0e43\u0e2b\u0e49\u0e01\u0e33\u0e40\u0e19\u0e34\u0e14\u0e44\u0e1f\u0e1f\u0e49\u0e32","created_at":"2012/07/13 14:30:38 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2012/07/13 14:30:38 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2012/07/13 15:01:36 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2012/07/13 15:01:36 +0700","id":35345,"asset_file_size":37585}
  • Small_gas-weld-cut-set-large {"asset_content_type":"image/pjpeg","asset_file_name":"gas-weld-cut-set-large.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1252,"visibility":2,"description":"gas cutting","created_at":"2012/07/12 12:00:42 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2012/07/12 12:00:42 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2012/07/12 12:01:31 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2012/07/12 12:01:31 +0700","id":35333,"asset_file_size":137825}
  • Small_zzz0073 {"asset_content_type":"image/pjpeg","asset_file_name":"zzz0073.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1252,"visibility":2,"description":"car park","created_at":"2012/06/21 16:18:22 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2012/06/21 16:18:22 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2012/06/21 17:01:20 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2012/06/21 17:01:20 +0700","id":35108,"asset_file_size":37923}
  • Small_booch {"asset_content_type":"image/pjpeg","asset_file_name":"booch.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1252,"visibility":2,"description":"\u0e1a\u0e27\u0e0a\u0e1e\u0e23\u0e30","created_at":"2012/06/06 16:59:29 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2012/06/06 16:59:29 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2012/06/06 17:01:17 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2012/06/06 17:01:17 +0700","id":35015,"asset_file_size":182128}
  • Small_kan8 {"asset_content_type":"image/pjpeg","asset_file_name":"kan8.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1252,"visibility":2,"description":"\u0e40\u0e04\u0e23\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e07\u0e2d\u0e31\u0e0f\u0e10\u0e1a\u0e23\u0e34\u0e02\u0e32\u0e23","created_at":"2012/04/23 16:53:11 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2012/04/23 16:53:11 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2012/04/23 17:01:13 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2012/04/23 17:01:13 +0700","id":34499,"asset_file_size":64124}
  • Small_boud1 {"asset_content_type":"image/pjpeg","asset_file_name":"boud1.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1252,"visibility":2,"description":"\u0e1a\u0e27\u0e0a","created_at":"2012/04/20 15:16:29 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2012/04/20 15:16:29 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2012/04/20 16:01:07 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2012/04/20 16:01:07 +0700","id":34478,"asset_file_size":38206}
  • Small_gas6 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"GAS6.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1252,"visibility":2,"description":"gas6","created_at":"2012/03/27 11:07:01 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2012/03/27 11:07:01 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2012/04/03 17:15:59 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2012/04/03 17:15:59 +0700","id":34321,"asset_file_size":66269}
ขนาดย่อ: