นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

น้อง หะ-หมี P
Ico64
songpol - homutai
นักวิทยาศาสตร์
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Network
Members · Following: 1 · Followed: 1

หลัก > songpol.h

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_img_3134 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"IMG_3134.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1252,"visibility":2,"description":"ozone-2","created_at":"2016/11/15 11:46:18 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2016/11/15 11:46:18 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":1,"updated_at":"2016/12/19 14:42:33 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":"2016/12/19 14:42:33 +0700","asset_processing":false,"modified_at":"2016/11/15 11:46:22 +0700","id":59703,"asset_file_size":283726}
  • Small_img_3150 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"IMG_3150.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1252,"visibility":2,"description":"ozone-1","created_at":"2016/11/15 11:45:30 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2016/11/15 11:45:29 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2016/11/15 11:45:35 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2016/11/15 11:45:35 +0700","id":59702,"asset_file_size":265931}
  • Small_ni_n5 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"Ni_n5.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1252,"visibility":2,"description":"nitus2","created_at":"2015/12/25 10:36:18 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2015/12/25 10:36:17 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2015/12/25 10:55:38 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2015/12/25 10:55:38 +0700","id":55944,"asset_file_size":84373}
  • Small_ni_n4 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"Ni_n4.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1252,"visibility":2,"description":"nitus","created_at":"2015/12/25 10:35:37 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2015/12/25 10:35:37 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2015/12/25 10:54:32 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2015/12/25 10:54:32 +0700","id":55943,"asset_file_size":88867}
  • Small_ni_n2 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"Ni_n2.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1252,"visibility":2,"description":"nitus","created_at":"2015/12/25 10:35:03 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2015/12/25 10:35:03 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2015/12/25 10:54:30 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2015/12/25 10:54:30 +0700","id":55942,"asset_file_size":76647}
  • Small_ni_n {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"Ni_n.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1252,"visibility":2,"description":"nitus","created_at":"2015/12/25 10:34:09 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2015/12/25 10:34:09 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2015/12/25 10:54:16 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2015/12/25 10:54:16 +0700","id":55941,"asset_file_size":101878}
  • Small_ku {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"ku.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1252,"visibility":2,"description":"ku","created_at":"2015/08/28 16:38:59 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2015/08/28 16:38:59 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2015/08/28 16:39:03 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2015/08/28 16:39:03 +0700","id":54529,"asset_file_size":62748}
  • Small_night {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"night.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1252,"visibility":2,"description":"night ladies","created_at":"2015/08/28 16:37:54 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2015/08/28 16:37:54 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2015/08/28 16:37:56 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2015/08/28 16:37:56 +0700","id":54528,"asset_file_size":77493}
  • Small_emirate {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"emirate.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1252,"visibility":2,"description":"emirate","created_at":"2015/08/28 16:37:10 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2015/08/28 16:37:10 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2015/08/28 16:37:14 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2015/08/28 16:37:14 +0700","id":54527,"asset_file_size":51228}
ขนาดย่อ: