นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 5

หลัก > songkrant.m

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_avast_secure_dns_off_20oct2015 {"member_only_commentable":false,"description":"Avast_Secure_DNS_Off_20Oct2015.PNG","asset_updated_at":"2015/10/20 17:42:53 +0700","asset_file_name":"Avast_Secure_DNS_Off_20Oct2015.PNG","asset_content_type":"image/png","member_only_readable":false,"id":55193,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":413473,"media_folder_id":114,"created_at":"2015/10/20 17:42:53 +0700","modified_at":"2015/10/20 17:42:59 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2015/10/20 17:42:59 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
  • Small_firefox_41 {"member_only_commentable":false,"description":"firefox_41.0a2_2015-07-07_warning_9Jul2015","asset_updated_at":"2015/07/09 09:59:26 +0700","asset_file_name":"firefox_41.0a2_2015-07-07_warning_9Jul2015.PNG","asset_content_type":"image/png","member_only_readable":false,"id":53688,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":28952,"media_folder_id":114,"created_at":"2015/07/09 09:59:26 +0700","modified_at":"2015/07/09 09:59:29 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2015/07/09 09:59:29 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_chrome_43 {"member_only_commentable":false,"description":"ie_11.0.9600.17842_NO_warning_9Jul2015","asset_updated_at":"2015/07/09 09:58:03 +0700","asset_file_name":"chrome_43.0.2357.132_warning_9Jul2015.PNG","asset_content_type":"image/png","member_only_readable":false,"id":53687,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":42767,"media_folder_id":114,"created_at":"2015/07/09 09:58:03 +0700","modified_at":"2015/07/09 09:58:08 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2015/07/09 09:58:08 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_ie_11 {"member_only_commentable":false,"description":"ie_11.0.9600.17842_NO_warning_9Jul2015","asset_updated_at":"2015/07/09 09:57:33 +0700","asset_file_name":"ie_11.0.9600.17842_NO_warning_9Jul2015.PNG","asset_content_type":"image/png","member_only_readable":false,"id":53686,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":122743,"media_folder_id":114,"created_at":"2015/07/09 09:57:33 +0700","modified_at":"2015/07/09 09:57:36 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2015/07/09 09:57:36 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_nettraf_psu_spyware_link_12nov2014 {"member_only_commentable":false,"description":"nettraf_psu_Spyware_Link_12Nov2014","asset_updated_at":"2014/11/12 11:42:41 +0700","asset_file_name":"nettraf_psu_Spyware_Link_12Nov2014.png","asset_content_type":"image/png","member_only_readable":false,"id":49318,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":159701,"media_folder_id":114,"created_at":"2014/11/12 11:42:41 +0700","modified_at":"2014/11/12 12:03:17 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2014/11/12 12:03:17 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_acn_psu_26sep2014_sq {"member_only_commentable":false,"description":"ACN_PSU_26Sep2014_sq","asset_updated_at":"2014/09/23 03:25:25 +0700","asset_file_name":"ACN_PSU_26Sep2014_sq.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":48687,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":107584,"media_folder_id":114,"created_at":"2014/09/23 03:25:25 +0700","modified_at":"2014/09/23 03:25:41 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2014/09/23 03:25:41 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_psu_reservior_bike_run_timed {"member_only_commentable":false,"description":"PSU_Reservior_Bike_Run_Timed","asset_updated_at":"2014/06/30 14:15:32 +0700","asset_file_name":"PSU_Reservior_Bike_Run_Timed.png","asset_content_type":"image/png","member_only_readable":false,"id":47180,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":713893,"media_folder_id":114,"created_at":"2014/06/30 14:15:32 +0700","modified_at":"2014/06/30 14:15:38 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2014/06/30 14:15:38 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_29jun2014ride_4 {"member_only_commentable":false,"description":"29Jun2014Ride_4","asset_updated_at":"2014/06/30 10:15:11 +0700","asset_file_name":"29Jun2014Ride_4.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":47177,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":133696,"media_folder_id":114,"created_at":"2014/06/30 10:15:11 +0700","modified_at":"2014/06/30 10:15:16 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2014/06/30 10:15:16 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_29jun2014ride_3 {"member_only_commentable":false,"description":"29Jun2014Ride_3","asset_updated_at":"2014/06/30 10:14:25 +0700","asset_file_name":"29Jun2014Ride_3.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":47176,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":128792,"media_folder_id":114,"created_at":"2014/06/30 10:14:25 +0700","modified_at":"2014/06/30 10:14:30 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2014/06/30 10:14:30 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
ขนาดย่อ: