นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ความเคลื่อนไหวล่าสุด
  • ไม่มี
Network
Members · Following: 0 · Followed: 0

หลัก > sommai.o

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_arsenal-red-gold-1600-1202 {"modified_at":"2011/05/31 14:45:39 +0700","id":1353,"asset_file_size":21300,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2007/12/06 15:46:52 +0700","comment_counter":0,"description":"\u003Cp\u003E\u0e20\u0e32\u0e1e\u003C/p\u003E","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":406,"updated_at":"2011/05/31 14:45:39 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:48 +0700","asset_file_name":"arsenal-red-gold-1600-1202.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
  • Small_arsenal-red-gold-1600-1201 {"modified_at":"2011/05/31 14:45:39 +0700","id":1351,"asset_file_size":60028,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2007/12/06 15:36:38 +0700","comment_counter":0,"description":"wall paper","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":406,"updated_at":"2011/05/31 14:45:39 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:48 +0700","asset_file_name":"arsenal-red-gold-1600-1201.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
ขนาดย่อ: