นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

เอสเค
Ico64
สมเกียรติ ทองรักษ์
นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 5

หลัก > somkiat.t

ไม่พบโฟลเดอร์
  • {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet","asset_file_name":"Retire.xlsx","created_at":"2014/04/09 14:46:43 +0700","asset_updated_at":"2014/04/09 14:46:43 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2014/04/09 14:46:51 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"Retire02","asset_file_size":14931,"modified_at":"2014/04/09 14:46:51 +0700","media_folder_id":788,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":45989,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet","asset_file_name":"RetireCal.xlsx","created_at":"2014/04/08 15:17:43 +0700","asset_updated_at":"2014/04/08 15:17:43 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2014/04/08 15:17:49 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"RetireCal","asset_file_size":136092,"modified_at":"2014/04/08 15:17:49 +0700","media_folder_id":788,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":45963,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_retirecal01 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"RetireCal01.jpg","created_at":"2014/04/08 15:10:36 +0700","asset_updated_at":"2014/04/08 15:10:36 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2014/04/08 15:10:47 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"RetireCal01","asset_file_size":82242,"modified_at":"2014/04/08 15:10:47 +0700","media_folder_id":788,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":45962,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_speak03 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"Speak03.jpg","created_at":"2014/02/27 08:59:11 +0700","asset_updated_at":"2014/02/27 08:59:11 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2014/02/27 08:59:32 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"Speak03","asset_file_size":23696,"modified_at":"2014/02/27 08:59:32 +0700","media_folder_id":788,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":45171,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_speak02 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"Speak02.jpg","created_at":"2014/02/27 08:58:11 +0700","asset_updated_at":"2014/02/27 08:58:11 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2014/02/27 08:58:30 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"Speak02","asset_file_size":10310,"modified_at":"2014/02/27 08:58:30 +0700","media_folder_id":788,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":45170,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_speak01 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"Speak01.jpg","created_at":"2014/02/27 08:56:52 +0700","asset_updated_at":"2014/02/27 08:56:52 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2014/02/27 08:57:30 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"Speak01","asset_file_size":77966,"modified_at":"2014/02/27 08:57:30 +0700","media_folder_id":788,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":45169,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_psucoop001 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"PSUCOOP001.jpg","created_at":"2014/02/17 10:14:56 +0700","asset_updated_at":"2014/02/17 10:14:56 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2014/02/17 10:15:02 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"PSUCOOP001","asset_file_size":107438,"modified_at":"2014/02/17 10:15:02 +0700","media_folder_id":788,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":45027,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet","asset_file_name":"PSUCoopDividendExtra.xlsx","created_at":"2014/02/17 10:13:35 +0700","asset_updated_at":"2014/02/17 10:13:35 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2014/02/17 10:13:44 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"PSUCoopDividendExtra","asset_file_size":15251,"modified_at":"2014/02/17 10:13:44 +0700","media_folder_id":788,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":45026,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_sheetsize01 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"SheetSize01.jpg","created_at":"2014/01/28 09:09:16 +0700","asset_updated_at":"2014/01/28 09:09:16 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2014/01/28 09:09:24 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"SheetSize01","asset_file_size":90074,"modified_at":"2014/01/28 09:09:24 +0700","media_folder_id":788,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":44601,"comment_counter":0,"commentable":true}
ขนาดย่อ: