นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

เอสเค
Ico64
สมเกียรติ ทองรักษ์
นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 5

หลัก > somkiat.t

ไม่พบโฟลเดอร์
 • Tiny_pictures003 {"member_only_commentable":false,"description":"Pictures003","asset_updated_at":"2011/12/31 20:00:41 +0700","asset_file_name":"Pictures003.JPG","asset_content_type":"image/pjpeg","member_only_readable":false,"id":32607,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":23682,"media_folder_id":788,"created_at":"2011/12/31 20:00:41 +0700","modified_at":"2011/12/31 20:00:44 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/12/31 20:00:44 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
 • Tiny_pictures002 {"member_only_commentable":false,"description":"Pictures002","asset_updated_at":"2011/12/31 19:59:56 +0700","asset_file_name":"Pictures002.JPG","asset_content_type":"image/pjpeg","member_only_readable":false,"id":32606,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":68385,"media_folder_id":788,"created_at":"2011/12/31 19:59:56 +0700","modified_at":"2011/12/31 19:59:58 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/12/31 19:59:58 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
 • Tiny_pictures001 {"member_only_commentable":false,"description":"Pictures001","asset_updated_at":"2011/12/31 19:59:00 +0700","asset_file_name":"Pictures001.JPG","asset_content_type":"image/pjpeg","member_only_readable":false,"id":32605,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":30875,"media_folder_id":788,"created_at":"2011/12/31 19:59:00 +0700","modified_at":"2011/12/31 19:59:02 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/12/31 19:59:02 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
 • Tiny_hodiday {"member_only_commentable":false,"description":"Hodiday","asset_updated_at":"2011/12/28 07:06:28 +0700","asset_file_name":"Hodiday.JPG","asset_content_type":"image/pjpeg","member_only_readable":false,"id":32518,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":80797,"media_folder_id":788,"created_at":"2011/12/28 07:06:28 +0700","modified_at":"2011/12/28 07:06:30 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/12/28 07:06:30 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
 • Tiny_forelise {"member_only_commentable":false,"description":"ForElise","asset_updated_at":"2011/12/24 07:45:54 +0700","asset_file_name":"ForElise.JPG","asset_content_type":"image/pjpeg","member_only_readable":false,"id":32385,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":104838,"media_folder_id":788,"created_at":"2011/12/24 07:45:55 +0700","modified_at":"2011/12/24 07:45:57 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/12/24 07:45:57 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
 • Tiny_learn {"member_only_commentable":false,"description":"Learn","asset_updated_at":"2011/12/23 14:27:35 +0700","asset_file_name":"Learn.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":32378,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":53225,"media_folder_id":788,"created_at":"2011/12/23 14:27:35 +0700","modified_at":"2011/12/23 14:27:37 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/12/23 14:27:37 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
 • Tiny_pm1003 {"member_only_commentable":false,"description":"PM1003","asset_updated_at":"2011/12/21 20:16:33 +0700","asset_file_name":"PM1003.jpg","asset_content_type":"image/pjpeg","member_only_readable":false,"id":32357,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":34518,"media_folder_id":788,"created_at":"2011/12/21 20:16:33 +0700","modified_at":"2011/12/21 20:16:36 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/12/21 20:16:36 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
 • Tiny_rfxpe {"member_only_commentable":false,"description":"rFxPE","asset_updated_at":"2011/12/17 08:11:14 +0700","asset_file_name":"rFxPE.jpg","asset_content_type":"image/pjpeg","member_only_readable":false,"id":32273,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":46542,"media_folder_id":788,"created_at":"2011/12/17 08:11:14 +0700","modified_at":"2011/12/17 08:11:19 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/12/17 08:11:19 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
 • Tiny_confidenceboosterworkout {"member_only_commentable":false,"description":"ConfidenceBoosterWorkout","asset_updated_at":"2011/12/10 11:43:27 +0700","asset_file_name":"ConfidenceBoosterWorkout.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":32094,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":76309,"media_folder_id":788,"created_at":"2011/12/10 11:43:27 +0700","modified_at":"2011/12/10 11:43:31 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/12/10 11:43:31 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
 • Tiny_excel2003pic {"member_only_commentable":false,"description":"Excel2003Pic","asset_updated_at":"2011/12/06 14:58:50 +0700","asset_file_name":"Excel2003Pic.jpg","asset_content_type":"image/pjpeg","member_only_readable":false,"id":31983,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":91374,"media_folder_id":788,"created_at":"2011/12/06 14:58:50 +0700","modified_at":"2011/12/06 14:58:55 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/12/06 14:58:55 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
 • {"member_only_commentable":false,"description":"Calendar100Years","asset_updated_at":"2011/12/06 07:18:19 +0700","asset_file_name":"Calendar100Years.xls","asset_content_type":"application/vnd.ms-excel","member_only_readable":false,"id":31972,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":34304,"media_folder_id":788,"created_at":"2011/12/06 07:18:19 +0700","modified_at":"2011/12/06 07:18:24 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/12/06 07:18:24 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
 • Tiny_4014 {"member_only_commentable":false,"description":"40014","asset_updated_at":"2011/12/02 06:48:20 +0700","asset_file_name":"4014.jpg","asset_content_type":"image/pjpeg","member_only_readable":false,"id":31884,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":33731,"media_folder_id":788,"created_at":"2011/12/02 06:48:20 +0700","modified_at":"2011/12/02 06:48:23 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/12/02 06:48:23 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
 • Tiny_4013 {"member_only_commentable":false,"description":"40013","asset_updated_at":"2011/12/02 06:47:49 +0700","asset_file_name":"4013.jpg","asset_content_type":"image/pjpeg","member_only_readable":false,"id":31883,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":34219,"media_folder_id":788,"created_at":"2011/12/02 06:47:49 +0700","modified_at":"2011/12/02 06:47:52 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/12/02 06:47:52 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
 • Tiny_4012 {"member_only_commentable":false,"description":"40012","asset_updated_at":"2011/12/02 06:47:11 +0700","asset_file_name":"4012.jpg","asset_content_type":"image/pjpeg","member_only_readable":false,"id":31882,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":38546,"media_folder_id":788,"created_at":"2011/12/02 06:47:11 +0700","modified_at":"2011/12/02 06:47:16 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/12/02 06:47:16 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
 • Tiny_4011 {"member_only_commentable":false,"description":"40011","asset_updated_at":"2011/12/02 06:46:33 +0700","asset_file_name":"4011.JPG","asset_content_type":"image/pjpeg","member_only_readable":false,"id":31881,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":51092,"media_folder_id":788,"created_at":"2011/12/02 06:46:33 +0700","modified_at":"2011/12/02 06:46:36 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/12/02 06:46:36 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
 • Tiny_4010 {"member_only_commentable":false,"description":"40010","asset_updated_at":"2011/12/02 06:45:47 +0700","asset_file_name":"4010.JPG","asset_content_type":"image/pjpeg","member_only_readable":false,"id":31880,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":56237,"media_folder_id":788,"created_at":"2011/12/02 06:45:47 +0700","modified_at":"2011/12/02 06:45:50 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/12/02 06:45:50 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Tiny_4009 {"member_only_commentable":false,"description":"4009","asset_updated_at":"2011/12/02 06:45:00 +0700","asset_file_name":"4009.JPG","asset_content_type":"image/pjpeg","member_only_readable":false,"id":31879,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":35901,"media_folder_id":788,"created_at":"2011/12/02 06:45:00 +0700","modified_at":"2011/12/02 06:45:04 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/12/02 06:45:04 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
 • Tiny_4008 {"member_only_commentable":false,"description":"4008","asset_updated_at":"2011/12/02 06:44:20 +0700","asset_file_name":"4008.JPG","asset_content_type":"image/pjpeg","member_only_readable":false,"id":31878,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":44126,"media_folder_id":788,"created_at":"2011/12/02 06:44:20 +0700","modified_at":"2011/12/02 06:44:23 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/12/02 06:44:23 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
 • Tiny_4007 {"member_only_commentable":false,"description":"4007","asset_updated_at":"2011/11/30 21:52:19 +0700","asset_file_name":"4007.JPG","asset_content_type":"image/pjpeg","member_only_readable":false,"id":31853,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":55185,"media_folder_id":788,"created_at":"2011/11/30 21:52:20 +0700","modified_at":"2011/11/30 21:52:20 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/11/30 21:52:20 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
 • Tiny_4006 {"member_only_commentable":false,"description":"4006","asset_updated_at":"2011/11/30 21:51:40 +0700","asset_file_name":"4006.JPG","asset_content_type":"image/pjpeg","member_only_readable":false,"id":31852,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":37790,"media_folder_id":788,"created_at":"2011/11/30 21:51:40 +0700","modified_at":"2011/11/30 21:51:43 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/11/30 21:51:43 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
 • Tiny_4005 {"member_only_commentable":false,"description":"4005","asset_updated_at":"2011/11/30 21:51:05 +0700","asset_file_name":"4005.JPG","asset_content_type":"image/pjpeg","member_only_readable":false,"id":31851,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":53273,"media_folder_id":788,"created_at":"2011/11/30 21:51:05 +0700","modified_at":"2011/11/30 21:51:07 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/11/30 21:51:07 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
 • Tiny_4004 {"member_only_commentable":false,"description":"4004","asset_updated_at":"2011/11/30 21:50:31 +0700","asset_file_name":"4004.JPG","asset_content_type":"image/pjpeg","member_only_readable":false,"id":31850,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":39129,"media_folder_id":788,"created_at":"2011/11/30 21:50:31 +0700","modified_at":"2011/11/30 21:50:36 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/11/30 21:50:36 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
 • Tiny_4003 {"member_only_commentable":false,"description":"4003","asset_updated_at":"2011/11/30 21:50:00 +0700","asset_file_name":"4003.JPG","asset_content_type":"image/pjpeg","member_only_readable":false,"id":31849,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":35378,"media_folder_id":788,"created_at":"2011/11/30 21:50:00 +0700","modified_at":"2011/11/30 21:50:05 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/11/30 21:50:05 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
 • Tiny_4002 {"member_only_commentable":false,"description":"4002","asset_updated_at":"2011/11/30 21:49:19 +0700","asset_file_name":"4002.JPG","asset_content_type":"image/pjpeg","member_only_readable":false,"id":31848,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":56055,"media_folder_id":788,"created_at":"2011/11/30 21:49:19 +0700","modified_at":"2011/11/30 21:49:25 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/11/30 21:49:25 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
 • Tiny_4001 {"member_only_commentable":false,"description":"4001","asset_updated_at":"2011/11/30 21:48:33 +0700","asset_file_name":"4001.JPG","asset_content_type":"image/pjpeg","member_only_readable":false,"id":31847,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":52676,"media_folder_id":788,"created_at":"2011/11/30 21:48:33 +0700","modified_at":"2011/11/30 21:48:39 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/11/30 21:48:39 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
ขนาดย่อ: