นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

เอสเค
Ico64
สมเกียรติ ทองรักษ์
นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 5

หลัก > somkiat.t

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_bumnan2494 {"member_only_commentable":false,"description":"Bumnan2494","asset_updated_at":"2013/05/02 10:19:17 +0700","asset_file_name":"bumnan2494.jpg","asset_content_type":"image/pjpeg","member_only_readable":false,"id":39689,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":165665,"media_folder_id":788,"created_at":"2013/05/02 10:19:17 +0700","modified_at":"2013/08/22 13:50:30 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2013/08/22 13:50:30 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
  • Small_2multiply {"member_only_commentable":false,"description":"2Multiply","asset_updated_at":"2013/04/29 09:35:49 +0700","asset_file_name":"2Multiply.jpg","asset_content_type":"image/pjpeg","member_only_readable":false,"id":39634,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":129717,"media_folder_id":788,"created_at":"2013/04/29 09:35:49 +0700","modified_at":"2013/04/29 09:35:54 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2013/04/29 09:35:54 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
  • Small_autofill6 {"member_only_commentable":false,"description":"Autofill6","asset_updated_at":"2013/04/25 14:21:24 +0700","asset_file_name":"AutoFill6.jpg","asset_content_type":"image/pjpeg","member_only_readable":false,"id":39583,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":207729,"media_folder_id":788,"created_at":"2013/04/25 14:21:24 +0700","modified_at":"2013/04/25 14:21:30 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2013/04/25 14:21:30 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
  • Small_autofill5 {"member_only_commentable":false,"description":"AutoFill5","asset_updated_at":"2013/04/25 10:50:07 +0700","asset_file_name":"AutoFill5.jpg","asset_content_type":"image/pjpeg","member_only_readable":false,"id":39569,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":62662,"media_folder_id":788,"created_at":"2013/04/25 10:50:07 +0700","modified_at":"2013/04/25 10:50:14 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2013/04/25 10:50:14 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
  • Small_autofill4 {"member_only_commentable":false,"description":"AutoFill4","asset_updated_at":"2013/04/25 10:49:26 +0700","asset_file_name":"AutoFill4.jpg","asset_content_type":"image/pjpeg","member_only_readable":false,"id":39568,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":135323,"media_folder_id":788,"created_at":"2013/04/25 10:49:27 +0700","modified_at":"2013/04/25 10:49:30 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2013/04/25 10:49:30 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
  • Small_autofill3 {"member_only_commentable":false,"description":"AutoFill3","asset_updated_at":"2013/04/25 10:47:57 +0700","asset_file_name":"AutoFill3.jpg","asset_content_type":"image/pjpeg","member_only_readable":false,"id":39567,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":57223,"media_folder_id":788,"created_at":"2013/04/25 10:47:57 +0700","modified_at":"2013/04/25 10:48:01 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2013/04/25 10:48:01 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
  • Small_autofill2 {"member_only_commentable":false,"description":"AutoFill2","asset_updated_at":"2013/04/25 10:47:20 +0700","asset_file_name":"AutoFill2.jpg","asset_content_type":"image/pjpeg","member_only_readable":false,"id":39566,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":62901,"media_folder_id":788,"created_at":"2013/04/25 10:47:20 +0700","modified_at":"2013/04/25 10:47:28 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2013/04/25 10:47:28 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
  • Small_autofill1 {"member_only_commentable":false,"description":"AutoFill1","asset_updated_at":"2013/04/25 10:45:57 +0700","asset_file_name":"AutoFill1.jpg","asset_content_type":"image/pjpeg","member_only_readable":false,"id":39565,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":62141,"media_folder_id":788,"created_at":"2013/04/25 10:45:57 +0700","modified_at":"2013/04/25 10:46:01 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2013/04/25 10:46:01 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
  • Small_ifforyou12 {"member_only_commentable":false,"description":"If_for_You","asset_updated_at":"2013/02/09 20:01:37 +0700","asset_file_name":"IfForYou12.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":38120,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":279235,"media_folder_id":788,"created_at":"2013/02/09 20:01:37 +0700","modified_at":"2013/02/09 20:01:45 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2013/02/09 20:01:45 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
ขนาดย่อ: